Cestovanie Enviro a eko Lifestyle

Čo robí vzduch v Dillí tak smrteľným? Prekvapivo to nie je len o doprave

  • 3 januára, 2020
  • 5 min read
Čo robí vzduch v Dillí tak smrteľným? Prekvapivo to nie je len o doprave

Istá diaľnica v Indii blízko mesta Dillí sa nedávno stala dejiskom mimoriadnej hromadnej havárie áut. Smog bol tak hustý, že vodiči nevideli, kam idú. Poškodených bolo minimálne 24 vozidiel, pretože do už nabúraných áut narážali ďalšie a ďalšie vozidlá. Dohľadnosť bola iba asi pätnásť metrov.

Zaujímavosťou je, že takéto nepriaznivé podmienky sa v Dillí opakujú každá rok. Nárast znečistenia ovzdušia prichádza pravidelne a má na naše pomery priam neuveriteľný rozsah. Takéto masívne znečistenia prichádzajú pravidelne raz do roka a veľmi prudko.

Dôsledky znečistenia v Indii sú fatálne, údajne každé dve minúty zomrie jedna osoba práve kvôli nebezpečnému ovzdušiu. To je však stav z roku 2017 a z celej Indie, Dillí je v tomto ohľade ešte hlbšie v problémoch.

Ľuďom je nevoľno, majú bolesti hlavy, problémy s pľúcami a zomierajú.

Keď do Dillí každoročne dorazí jedovatý mrak, tridsať miliónov obyvateľov mesta je nútených žiť v mimoriadne nebezpečných podmienkach a meniť svoj životný štýl.

Vedci odhadujú, že stráviť jeden deň v týchto podmienkach je porovnateľné s vyfajčením 50 cigariet. Zem celého mesta je pokrytá vrstvou prachu a vo vzduchu je hrubá vrstva znečistenia, ktoré doslovne prekrýva výhľad.

 

Miera znečistenia vzduchu v Dillí je mimoriadna. Dillí je tak druhým najviac znečisteným mestom sveta.

Kde sa berie všetok ten nárazový smog?

Dillí bolo vždy veľké, rušné a znečistené mesto. Ale znečistenie sa výrazne zhoršuje až posledných desať rokov, počas ktorých vzrástla populácia mesta až o sedem miliónov.  Po Tokiu sa jedná o druhé najväčšie mesto sveta a po Lahore je tiež druhým najviac znečisteným mestom sveta.

Inzercia

Viac ľudí totiž znamená viac áut, viac dopravných prostriedkov, výfukových plynov a prachu. Ako Dillí rastie, stavia sa stále viac budov, pri ktorých sa produkujú prachové častice prúdiace mestom. Keď sa k tomu pripočítajú všetky ďalšie priemysly, ktoré majú vplyv na životné prostredie, vo výsledku je vzduch v Dillí zdraviu škodlivý počas celého roka.

Lenže v októbri a novembri drasticky rastie miera znečistenia ovzdušia až na 50-násobok toho, čo je považované za bezpečné. Mnoho prístrojov merajúcich znečistenie dokonca nie je na takéto hodnoty vôbec stavaných.

Mrak smogu je dokonca tak obrovský a hustý, že ho je vidieť aj z vesmíru.

 

Skokovitý nárast znečistenia vzduchu v Dillí je príliš nápadný, aby to bola iba náhoda.

Tento mrak ale nepochádza z Dillí. Štáty ako Paňdžáb a Harijána sú známe ako „indický chlebový kôš“. Je to kľúčový indický región pre poľnohodárstvo celej krajiny. Pestuje sa tu ryža, čo vyžaduje enormné množstvo vody. Ryža sa tu začala pestovať iba v roku 2000 a poľnohospodári používali také množstvo vody, že v celom regióne začali dochádzať zásoby tej podzemnej. Preto sa v roku 2009 schválil zákon, ktorý zakazuje pestovanie ryže do polovice júna. Pestovatelia tak nemôžu ryžu pestovať až do doby, kým nepríde obdobie monzúnov. Ryža sa tým pádom musí zbierať neskôr a poľnohospodári majú menej času na prípravu svojich polí na ďalšiu úrodu.

A aby svoje polia vyčistili rýchlejšie, začali po zbere ryže polia vypaľovať. Každý rok sa preto v rovnakom čase v priebehu októbra a novembra atmosférou ženie obrovský mrak dymu z horiacich polí priamo na Dillí. Prvý dôvod, pre ktorý musí dym nutne skončiť práve v Dillí, spočíva v Himalájach na východ od poľnohospodárskeho regiónu i Dillí. Hory tvoria prirodzenú bariéru a smerujú dym priamo na veľkomesto. Druhým dôvodom je prúdenie vetrov v tomto období, studený vzduch z Himalájí smeruje na Dillí a berie so sebou aj dym z polí. Tento studený vzduch vanie pod tenkou vrstvou horúceho vzduchu a je preto akoby pod kupolou. Znečistený vzduch preto nemá ako uniknúť a ostáva pri zemi, pričom v Dillí sa spojí aj s mestským smogom. Vzniká toxické zamorenie ovzdušia, najväčšie na planéte.

 

Situácia sa rieši, ale… 

V novembri 2019 najvyšší indický súd rozhodol, že severné štáty musia svojim poľnohospodárom zabrániť, aby pálili svoje polia. Lenže toto rozhodnutie zatiaľ nebolo vymáhané, preto v nasledujúcich týždňoch naďalej pokračovalo rozsiahle vypaľovanie polí. Jednalo sa desiatky tisíc požiarov obilia. Dillí nedokáže zastaviť konanie pestovateľov v susedných štátoch, ale keď koncom roka rastie úroveň znečistenia, úradníci robia aspoň to, čo ovplyvniť vedia. Napríklad vydávajú dočasné zákazy stavebnej činnosti alebo sa obmedzí používanie motorových vozidiel.  Kým sa však nepodarí zastaviť vypaľovanie, vzduch v Dillí bude aj naďalej nebezpečný pre zdravie a budú umierať ďalšie tisíce ľudí.

 

Zdroj: Smrtící vzduch v Dillí

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings