Archív EXTRA feed Iné Ľudia Na zamyslenie Svet Veda a technika Zdravie

Čiernu smrť vystriedala nová pandémia, ktorá ničila telo aj mozog

  • 23 decembra, 2021
  • 6 min read
Čiernu smrť vystriedala nová pandémia, ktorá ničila telo aj mozog

V roku 1495 vypukla epidémia novej a hroznej choroby medzi vojakmi francúzskeho Karola VIII., keď vtrhol do Neapola v prvej talianskej vojne, a jej následný dopad na národy Európy bol zničujúci – bol to syfilis alebo „veľké kiahne“. Hoci nemal takú strašnú úmrtnosť ako bubonický mor, jeho symptómy boli bolestivé a odpudzujúce – objavenie sa genitálnych vredov, po ktorých nasledovali škaredé abscesy a vredy na zvyšku tela a silné bolesti. Liečiv bolo málo a sotva účinné, liečby ortuťou, ktoré ľudia znášali, boli bolestivé a mnohí pacienti zomreli na otravu ortuťou.

 

„Ak by som dostal otázku, ktorá zo všetkých chorôb je najničivejšia, bez váhania by som odpovedal, je to tá, ktorá už niekoľko rokov beztrestne zúri… Aká nákaza takto napáda celé telo, tak veľmi odoláva lekárskemu umeniu, sa tak ľahko naočkuje a tak kruto mučí pacienta?“ Desiderius Erazmus

Pacient trpiaci syfilisom, kresba ceruzkou. Zdroj: slate.com

O ľuďoch s duševnými chorobami sa predpokladalo, že sú posadnutí zlými duchmi. Lekárske chápanie duševných porúch bežne koexistovalo s náboženským, morálnym a nadprirodzeným už v šestnástom storočí. Lekárske teórie v tej dobe čerpali z teórie, ktorá pripisovala fyzické aj duševné choroby nerovnováhe v štyroch základných telesných zložkách.

INZERCIA

 

V devätnástom storočí bol neurosyfilis jednou z najrozšírenejších a najsmrteľnejších foriem degeneratívnych duševných chorôb, ktoré psychiatria pozná.

Domnievali sa, že všeobecná paralýza duševne chorých je spôsobená zlou dedičnosťou, „slabým charakterom“ alebo morálne pochybným životom. To sa zmenilo v roku 1913, keď japonský bakteriológ Hideyo Noguchi, pracujúci na Rockefellerovej univerzite v New Yorku, našiel stopy Treponema pallidum – špirálovitej baktérie zodpovednej za syfilis – v mozgoch zosnulých ľudí so všeobecnou paralýzou. V tom čase mala až jedna tretina pacientov v psychiatrických liečebniach symptómy, ktoré sa teraz dajú jasne vystopovať a pripísať syfilisu.

 

Hystéria

Hystéria, pôvodne považovaná za gynekologický stav postihujúci iba ženy, bola čiastočne prepracovaná na neurologické ochorenie vďaka úsiliu významného francúzskeho neurológa Jean-Martina Charcota z devätnásteho storočia. Symptómy, ktoré videl u svojich pacientov – čiastočná paralýza, kŕče, problémy so zrakom a tiky – vyzerali neurologicky. V posledných rokoch storočia však kritici Charcota a dokonca aj niektorí z jeho bývalých lojálnych študentov dospeli k záveru, že ide o istý druh podvodu – psychickú poruchu vydávajúcu sa za neurologickú. Jeden z jeho študentov Babinski dokonca navrhol, aby sa neurológia úplne vzdala pojmu hystéria a nahradila ho pojmom „pitiatizmus“. Mnohí zastávali názor, že hystéria sa ukázala ako hlboký problém mysle, ktorý spôsobuje, že postihnutý sa správa, ako keby bol chorý. Neurosyfilis bol medzitým považovaný za ochorenie mozgu, ktoré môže vyvolať simulakrum duševnej choroby.

Séria troch fotografií zobrazujúcich takzvanú „hysterickú“ zívajúcu ženu. Zdroj: wellcomecollection.org

Odhalenie hystérie ako psychologickej diagnózy dopomohlo sláve a vývoju Sigmunda Freuda a jeho novej sféry psychoanalýzy. Nakoniec to tiež viedlo k povojnovovému neo-freudovskému smeru, že problematické správanie bez pridruženej choroby by sa napriek tomu malo považovať za medicínske. No zatiaľ čo psychologické chápanie hystérie zmenilo psychiatriu, neurológovia sa stále snažili pomôcť pacientom so symptómami, ktoré by predchádzajúca generácia označila za hysterické.

 

Medzitým zistenie, že všeobecná paralýza bola symptómom pohlavne prenosnej choroby, podnietilo ďalšie generácie psychiatrov. Pustili sa do pátrania, ktoré bolo stále do značnej miery nesplnené, nájsť biologické základy pre iné duševné poruchy, najmä ťažké stavy, ako je schizofrénia. Až neskôr sa ukázalo, že neurosyfilis je nevhodným modelom pre čokoľvek, čo zjavne nesúvisí s infekciou alebo zápalom v oblasti frontálneho a temporálneho laloku.

 

Syfilis vs. hystéria

Na začiatku boli oba stavy všeobecne uznávané ako podvodníci alebo „napodobňovatelia“ iných chorôb, vrátane seba navzájom. Niektoré prípady syfilisu boli takmer určite nesprávne diagnostikované ako hystéria a naopak. Ale ešte dôležitejšie je, že sex – a hlboké obavy z neho – hrali dôležitú úlohu v skúsenostiach pacientov s oboma poruchami.

Mnoho doktorov a mysliteľov naznačuje, že to nebola náhoda. Vek Freuda bol aj vekom syfilisu. Freud a všeobecnejšie psychoanalýza sa zamerala na potlačené sexuálne fantázie a traumy, pretože pre pacientov vtedy hanebný a desivý prízrak syfilisu hrozivo visel nad každým sexuálnym stretnutím.

Hystéria v histórií (ilustračná fotografia). Zdroj: littlethings.com

Neurosyfilis

Samotný neurosyfilis možno rozložiť na skoré štádium zahŕňajúce meningeálne a cievne štruktúry a neskoré štádium postihujúce parenchým mozgu a miechy.

Niektoré z psychiatrických symptómov, ktoré boli opísané u neliečených pacientov s neurosyfilisom, zahŕňajú zmeny osobnosti, agresívne správanie, mániu, sluchové a zrakové halucinácie, ilúzie, paranoju, progresívne kognitívne poškodenie, ktoré často vedie k strate zamestnania, delíriu a bludom. Kvôli včasnej liečbe len asi 10 % až 15 % prípadov primárneho syfilisu prejde do terciárneho syfilisu a z týchto prípadov menej ako 20 % má primárne psychiatrické symptómy.

Len málo článkov v súčasnej literatúre popisuje psychózu ako prvý prejav syfilisu. V skutočnosti je u mnohých pacientov nad 45 rokov, ktorí sa prejavujú ako psychotici, diagnostikovaná schizofrénia s neskorým nástupom. Schizofrénia s neskorým nástupom predstavuje 15 % až 20 % všetkých diagnóz schizofrénie a je typicky spojená s lepším premorbidným fungovaním, menším počtom negatívnych symptómov a menej závažným neurokognitívnym poškodením v porovnaní so schizofréniou, ktorá sa prejavuje v skoršom veku.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings