Cestovanie

Turci tomuto miestu hovoria „bavlnený hrad“. Zaradili by ste kúpele Pamukkale medzi ôsmy div sveta?

  • 10 októbra, 2022
  • 5 min read
Turci tomuto miestu hovoria „bavlnený hrad“. Zaradili by ste kúpele Pamukkale medzi ôsmy div sveta?

Vápencové travertínové kúpele odrážajú modrú oblohu a vytvárajú nezabudnuteľnú scenériu. Turecké Pamukkale rozhodne stoja za návštevu počas letných aj zimných mesiacov.

Pozostatky antickej kultúry

Či už je niekto vášnivý cestovateľ alebo archeológ, objavovanie a obdivovanie antickej architektúry patrí medzi najčastejšie dôvody na výlet za hranice. Príkladom grécko-rímskeho štýlu je Hierapolis. Staroveké ruiny predstavujú mestečko, ktoré bolo kedysi vychýreným termálnym zariadením. Vodoliečbu sprevádzali náboženské praktiky, aby rozvíjali tradíciu vo vzťahu k miestnym kultom. Na geologickom zlome postavili predkovia Apolónov chrám zahŕňajúci niekoľko chtonských božstiev. Polohu zvolili kvôli škodlivým výparom v snahe zavďačiť sa bohom a zbaviť sa toxického plynu.

Výnimočná je kombinácia pozoruhodných prírodných útvarov a rozvoja komplexného systému kanálov. Tie privádzajú termálnu vodu do blízkych obcí a polí. Pramene sú zdrojom hydraulického systému siahajúceho 70 km severozápadne po mesto Alasehir a na západ pozdĺž údolia rieky Menderes. Široké lesy a početné miesta na pikniky a kempingy prispievajú k tomuto prírodnému a archeologickému bohatstvu, zatiaľ čo jeho poloha slúži ako zastávka medzi tureckými provinciami Izmir, Ankara a Antalya.

Ruiny slúžia ako pripomienka kedysi modernej civilizácie. zdroj: pexels.com

Čas však nakoniec zvíťazil a Hierapolis sa pod jeho tlakom zmenil. Raní kresťania prišli na prelome tretieho a štvrtého storočia, zrušili obradné rituály a nastavili nové pravidlá. Počas obdobia stredoveku otriasli oblasťou vojny a zemetrasenia, ľudia teda nemali čas užívať si prírodné bohatstvo. Úteky pred armádou nechali kúpele opustené a postupne sa z posvätnej zeme stalo mesto duchov.

INZERCIA

Snehobiele bazény

V rámci Hierapolisu sú horúce pramene komplexu Pamukkale jednou z najvyhľadávanejších atrakcií. Turisti sa na tomto mieste prenesú v čase vďaka prírodným kúpeľom s vodou, ktorej teplota dosahuje až 35 stupňov Celzia.

Pamukkale
Vzniknutý travertín vytvoril kaskádovité bazény. zdroj: unsplash.com

Kúpele priťahujú pohľady svojím nezvyčajným vzhľadom. Trblietavý travertín pokrýva každý centimeter terás, viditeľný z plání vzdialených viac ako desať kilometrov. Kvapká dolu z útesov a medzi jazierkami, nápadne sa podobá na chumáče bavlny. Od tejto podobnosti je odvodený aj názov – Pamukkale v preklade znamená „bavlnený hrad“.

Sedemnásť terasovitých bazénov ukrýva v horúcej vode zmes minerálov. Hydrogénuhličitany, koloidné železo a to najdôležitejšie: uhličitan vápenatý. Kým sa z vody vyparuje teplo a oxid uhličitý, usadeniny uhličitanu vápenatého spôsobujú vznik snehobieleho travertínu.

Ochrana vzácneho miesta

Terasy ako vystrihnuté z rozprávkovej krajiny neostali nepovšimnuté ani medzinárodnými organizáciami. Od roku 1988 Pamukkale patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Podľa toho sa upravili pravidlá pre turistov a okolitú výstavbu. Odstránili sa hotely v blízkosti termálneho kúpaliska, rovnako sa obmedzil aj vjazd súkromných vozidiel.

Návštevníci sa však do Hierapolisu môžu dostať prostredníctvom verejnej dopravy. V areáli sú zabezpečené návštevnícke trasy a informačné panely. Vstup pre na travertínové terasy je zakázaný z dôvodu zachovania prietoku vody, farby a štruktúry. O kúpanie v jedinečných prameňoch ale nebudete ukrátení, keďže sa niektoré horúce bazény špeciálne vyčlenili práve na túto príležitosť.

Záhady posvätnej zeme

Keďže miesto skutočne vyzerá ako z iného sveta, viažu sa k nemu rôzne legendy a povesti. Povráva sa, že Galli, eunuchskí kňazi z Hierapolisu, objavili pod minerálnymi prameňmi zvláštnu jaskyňu. Jej vnútro bolo tmavé, večne zahalené hustou hmlou. Všetky zvieratá v nej zoslabli a na mieste zomreli. Kňazi, ktorí prežili cestu do jaskyne sa domnievali, že muselo ísť o vchod do podsvetia.

Jaskyňu pomenovali Plutonion po Plutovi, ktorý bol grécko-rímskym bohom podsvetia. V jeho mene Galli viedli úzkym priestorom obetné býky, ktoré sa udusili, avšak kňazi z jaskyne vyšli v sprievode ovácií od čakajúceho davu.

Pamukkale
V 60. rokoch minulého storočia okolité hotely takmer vyčerpali vodu z bazénov. Dnes sa vďaka mnohým opatreniam dá tomuto scenáru zabrániť. zdroj: pexels.com

Záhadu Plutonionu do značnej miery vyriešili moderní archeológovia. Umierajúca zver sa stala obeťou bohatých zásob oxidu uhličitého v kúpeľoch Pamukkale. Ten sa ako ťažší plyn zhromaždil na dne jaskyne a vrstva kyslíka bola pre zvieratá nedosiahnuteľná.

Či už je to starodávna energia obklopujúca zrúcaniny alebo efektné termálne bazény, ide o miesto, ktoré pri ceste do Turecka nesmiete vynechať. Termálne pramene Pamukkale môžete navštíviť po celý rok, no veľkolepé sú v zimnom období. Sledovať stúpajúcu paru a užívať si ničím nerušený kúpeľ vám napovie, ako sa kedysi cítili starovekí obyvatelia Hierapolisu.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.tourismontheedge.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings