Lifestyle

Ako sa upokojíte a znížite stres už za 15 minút? Jednoducho, pomocou binaurálnych rytmov!

  • 23 februára, 2023
  • 5 min read
Ako sa upokojíte a znížite stres už za 15 minút? Jednoducho, pomocou binaurálnych rytmov!

Ako dlho by som mal počúvať binaurálne beaty?

Pokiaľ ide o zdravie a osobný rozvoj, všetci chceme rýchle výsledky.

Ale všetko má svoje hranice a nie všetko sa dá uponáhľať.

Krátka odpoveď na to, ako dlho by som mal počúvať binaurálne rytmy, je táto:

Mali by ste počúvať aspoň 15 minút.

INZERCIA

Čokoľvek nad 15 minút je všeobecne prospešné.

Skladby bývajú štandardne dlhé 15, 30 alebo 60 minút, pretože to zaručuje dobré výsledky.

Toto je však všeobecné pravidlo, ktoré sa môže medzi skladbami líšiť.

Počúvanie dlhšie ako hodinu alebo dve v jednej relácii, nemusí nevyhnutne poskytovať žiadne ďalšie výhody a v niektorých prípadoch ani nie je ideálne.

 

 

Prečo je viac ako 15 minút optimálne?

Povedzme, že sa cítite vystresovaní a chcete si vypočuť skladbu, ktorá vás dostane do stavu relaxácie.

To sa nestane okamžite.

Binaurálne rytmy fungujú tak, že vedú váš mozog do nového stavu mysle.

Čas potrebný na to, aby sa to stalo, sa bude líšiť v závislosti od toho, aký je stav vašej dominantnej frekvencie mozgových vĺn v danom čase.

V každom danom čase bude mať váš mozog pomerne rôznorodú štruktúru mozgových vĺn, ale takmer vždy sa nachádzate v určitom dominantnom stave (theta, alfa, beta atď.).

Stres má rád vysokú úroveň mozgovej aktivity a zníženie na pomalší rozsah môže trvať 5 alebo viac minút.

 

Prečo je dôležité skladbu dopočúvať

Problémom pri skrátení relácie je to, že niektoré skladby menia frekvenciu v rôznych bodoch.

Napríklad stopa môže začínať na 12 Hz a potom sa počas 3 minút zníži na 6 Hz.

Neskôr sa zvýši na 8 Hz, ostane tam 10 minút a potom sa zvýši na 10 Hz a tam ostane, kým stopa nedokončí.

Nebojte sa, ak vám niečo z toho prerastá cez hlavu a zotrvajte.

Ide o to, že ak pri určitých skladbách ukončíte reláciu skôr, nedokončíte celý cyklus frekvencií a nedosiahnete požadovaný výsledok.

Predstavte si to, ako keď v polovici skončíte hodinu jogy alebo pilatesu.

Nezískate výhody plného sedenia, ktoré je cielene navrhnuté učiteľom.

Niektoré skladby sú v posledných 5 minútach navrhnuté tak, aby vás priviedli späť z hlbokej relaxácie do uvoľneného, no plne vedomého stavu.

Ak dokončíte reláciu v polovici, môžete sa na chvíľu cítiť trochu leniví, pretože váš mozog bol strhnutý na dominantnú nízku frekvenciu a zostáva tam.

Skrátka, najlepšie je reláciu vždy dokončiť. Na výber máte skladby v rôznych trvaniach, takže si to viete prispôsobiť podľa vašich aktuálnych časových možností.

 

 

Sú dlhšie relácie binaurálnych rytmov efektívnejšie?

Zatiaľ čo skutočne krátka relácia neprinesie veľa výhod, extrémne dlhá relácia nemusí nevyhnutne poskytnúť väčší úžitok ako krátka.

Znamená to, že dlhšie nie je automaticky lepšie. Mohlo by sa zdať, že získavate väčšiu hodnotu, ale nie je to tak.

Po dlhšom čase sa dostanete do bodu, kedy sa výnosy zmenšujú. Nehovoriac o tom, že budete rozptýlení.

Budete musieť vstať a urobiť niečo iné: niekto vám zavolá, budete sa musieť najesť alebo ísť na záchod.

Jednoducho to nie je praktické.

V prípade použitia binaurálnych rytmov na sústredenie a koncentráciu, by bola dvojhodinová relácia pri práci pravdepodobne dobrým časovým úsekom.

Odporúča sa však, aby ste si počas toho urobili krátku prestávku.

 

Môžem si urobiť rýchlu prestávku pri počúvaní binaurálnych beatov?

Môžete stlačiť pauzu a vrátiť sa tam, kde ste prestali?

Odpoveď je, že to závisí od mnohých faktorov: kde sa nachádzate, na aký dlhý čas si chcete dať prestávku a prečo.

Ak ste len na začiatku, mali by ste reláciu začať odznova.

Váš mozog sa pravdepodobne aj tak úplne neusadil, takže je najlepšie ho reštartovať.

Ak ste približne v polovici (napr. po 15 minútach), rýchlo ísť nabrať vodu alebo ísť na toaletu, by malo byť v poriadku.

Ak však prerušenie trvá dlhšie ako niekoľko minút, odporúča sa začať znova.

Navyše, ak prerušíte svoju reláciu telefónnym hovorom alebo sa rozprávate s niekym osobne, úplne narušíte stav svojej mysle, takže je najlepšie začať odznova.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings