Veda a technika

Najvšestrannejšie zariadenia súčasnosti? 5 príkladov inovatívneho využitia dronov

  • 6 decembra, 2022
  • 5 min read
Najvšestrannejšie zariadenia súčasnosti? 5 príkladov inovatívneho využitia dronov

Rýchly technologický vývoj znamená pre výrobcov dronov rozšírenie svojho pôsobenia do rôznych oblastí nášho života. Čo všetko nám vedia ponúknuť?

Poznáme ich potenciál?

Drony sa počas posledných rokov prepracovali aj na domáci trh a mnohokrát žasneme nad úžasnými zábermi, ktoré dokážu vytvoriť. Predovšetkým však slúžia na formovanie vzhľadu miest – používajú sa na plánovanie budov, výstavbu a zvyšovanie bezpečnosti.

dronov
Pôsobivé fotografie častokrát vznikajú ako pomôcka pri plánovaní mestskej infraštruktúry. zdroj: pexels.com

Nie každému je známe, že zariadenia bez pilotov sa objavili už počas prvej svetovej vojny. So základnými modelmi začala Veľká Británia a USA. Neskôr vznikali sofistikovanejšie stroje so zlepšenou odolnosťou a schopnosťou udržať si väčšiu výšku.

Napriek ich dlhému vývoju a pôsobeniu na trhu má verejnosť obmedzené znalosti o tom, ako možno drony prakticky použiť. Túto domnienku nedávno potvrdila štúdia ministerstva dopravy Spojeného kráľovstva, preto je dôležité ozrejmiť dopad dronov na našu budúcnosť. Súčasnosť a blízka budúcnosť vkladá nádej do využitia dronov prostredníctvom týchto piatich spôsobov.

Vytváranie digitálnych makiet

Drony dokážu zhotoviť fotografie budov, ktoré sa potom použijú na zostavenie 3D modelov budov v počítačovom softvéri. Tieto modely majú presnosť v rámci jedného centimetra. Kombinujú sa s inými údajmi, napríklad 3D skenmi interiérov, aby poskytli úplne presný obraz o štruktúre pre geodetov, architektov a klientov.

Používanie digitálnych vzorov šetrí čas a peniaze v procese výstavby tým, že predstavuje hlavný zdroj, ktorým sa môžu architekti a plánovači riadiť.

Pomoc pri nebezpečných opravách

Medzinárodný výskumný tím vedený odborníkom na drony Mirkom Kováčom z Empa a Imperial College London sa pri svojom abmicióznom projekte inšpiroval rojom včiel. Výsledkom sa stali kooperatívne drony so zabudovanou 3D tlačou. Pod ľudskou kontrolou tieto lietajúce roboty tímovo pracujú na tlači trojrozmerných materiálov.

Na otestovanie konceptu výskumníci vyvinuli štyri zmesi podobné cementu, s ktorými drony stavajú. Počas celej zostavy v reálnom čase vyhodnocujú stavebný materiál a prispôsobujú svoje správanie tak, aby spĺňali dané špecifiká. Jednou z hlavných požiadaviek bolo, aby výrobná presnosť neprekročila päť milimetrov.

Inzercia

Vedci tvrdia, že na rozdiel od alternatívnych metód, 3D tlač počas letu reálne zvyšuje šancu na opravu zničených miest. Stavby po prírodných katastrofách alebo prístupy k vysokým budovám sa vďaka tomu spustia skôr a bez menších problémov.

Mapuje pamiatky

Tím holandských umelcov Studio Drift používa drony na rôzne kultúrne podujatia, no poskytol ich aj na iné účely. Pomocou dronov vytvorili obrázky svetoznámych pamiatok – Notre Dame v Paríži, Koloseum v Ríme a Gaudího Sagrada Familia v Barcelone. Katedrálu vážne poškodil požiar v apríli 2019, na Koloseu sa podpísal zub času a barcelonská bazilika je najznámejšou nedokončenou stavbou na svete.

Je takmer nemožné predstaviť si baziliku bez vysokých žeriavov. Zmenia to drony so svojou technológiou? zdroj: pexels.com

Drony by v týchto a mnohých ďalších prípadoch pomohli pri reštauračných prácach. Zachytené snímky sa spracujú a vizualizujú dopad stavebných prác na poškodenú alebo čiastočne dokončenú budovu.

Lietajúci poslíček

Kuriérske služby vyhľadáva čoraz viac ľudí, no drony by posunuli vývoj zásielkovní opäť o niečo ďalej. Internetoví predajcovia a doručovacie spoločnosti, ako je Amazon, už prihlasujú patenty na vývoj viacúrovňových zásobovacích centier pre drony, ktoré by dokázali pristáť aj v uzatvorených budovách.

Spomedzi európskych krajín by najefektívnejšie výsledky prinieslo Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko a Francúzsko. Používanie dronov na doručovanie zásielok je výhodné najmä kvôli potenciálnemu zníženiu výdavkov. Menšie náklady na vodiča, žiadne zdržanie sa v zápche, a tým pádom aj rýchlejšie dodanie balíka robí z dronov skvelých pomocníkov.

Prítomné aj pri požiaroch

Drony na zemi ovláda pilot pomocou diaľkového ovládača. Zároveň zisťuje mieru škody, ktorú napáchal požiar. zdroj: pixabay.com

Drony sú pre hasičov očami na oblohe. Slúžia ako základný nástroj pre ľudí v hasičských zboroch, najmä v mestských centrách a ich okolí, kde sa vo výškovej budove môže vyskytnúť smrteľné peklo. Prepracovaná technológia sa pridáva k existujúcim zdrojom, ako sú hasičské autá, rebríky, špecializované obleky atď. Hasiči vďaka dronom získavajú  informácie z leteckého pohľadu rýchlym a šetrným spôsobom.

Skôr než na hasenie, drony sa využívajú pri získavaní situačného povedomia o požiari a jeho okolí. Hasiči použijú tieto informácie na kontrolu požiaru a efektívne naplánujú záchrannú akciu.

Zdroje: www.interestingengineering.com, www.flytnow.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings