Na zamyslenie

Zen-budhizmus: inšpirácia a tipy na meditovanie

  • 6 decembra, 2022
  • 8 min read
Zen-budhizmus: inšpirácia a tipy na meditovanie

Čo znamená „Zen“?

Zen je japonský názov pre budhistickú tradíciu, ktorú praktizujú milióny ľudí na celom svete.

Historicky zenová prax pochádza z Číny, Kórey, Japonska a Vietnamu, a neskôr sa dostala na Západ.

Zen má mnoho podôb, pretože každá kultúra, ktorá ho prijala, tak urobila s vlastným dôrazom a vkusom.

Slovo „Zen“ je japonský ekvivalent čínskeho „Ch’an“, čo znamená „meditácia“.

Ch’an prišiel do Japonska, a stal sa „zenom“ okolo ôsmeho storočia nášho letopočtu.

 

Vznik a podstata

Keď asi pred 2000 rokmi prišiel budhizmus z Indie do Číny, stretol sa s taoizmom a konfucianizmom, pričom absorboval niektoré prvky oboch, zatiaľ čo iné odmietal.

V tomto kontexte Chan odkazuje na kvalitu mysle trénovanú meditáciou v sede, v japončine známou ako zazen, ktorú mnohí zenbudhisti považujú za najdôležitejšiu prax tradície.

Inzercia

Zen je rovnako rôznorodý ako jeho praktizujúci, ale medzi spoločné črty patrí dôraz na jednoduchosť, a učenie o nedualite a nekoncepčnom chápaní.

Nedualita sa niekedy popisuje ako „nie jeden, ani dva“, čo znamená, že veci nie sú ani úplne jednotné, ani sa od seba úplne odlišujú.

Zen napríklad uznáva, že telo a myseľ sú prepojené: nie sú ani rovnaké, ani úplne oddelené.

Nekoncepčné chápanie sa vzťahuje na vhľad do „vecí takých, aké sú“, ktoré nemožno vyjadriť slovami.

 

Mních medituje v parku na tráve. Zdroj: blog.sivanaspirit.com

 

Aby pomohli študentom objaviť nedualitu bez spoliehania sa na myslenie, učitelia zenu používajú koany – príbehy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nezmyselné, ale ako predmety kontemplácie v zazene, vedú k posunu perspektívy, od oddelenosti k prepojenosti.

Zen-budhizmus v konečnom dôsledku ponúka praktizujúcim spôsoby, ako vyliečiť svoje srdcia a mysle, a spojenie sa so svetom.

Tieto spôsoby sa v priebehu času, a od kultúry ku kultúre líšili.

Napríklad v stredovekom Japonsku, zenoví mnísi slúžili ako lekári chudobným, rozdávali lieky a magické talizmany, a ako ministri, ktorí ponúkali pohreby a obdobné služby.

Ako všetky školy budhizmu, aj zen začína pochopením, že ľudské bytosti trpia, a ponúka riešenie tohto utrpenia, prostredníctvom uznania vzájomnej prepojenosti všetkých bytostí, a učenia sa žiť spôsobom, ktorý je v súlade s touto pravdou.

 

Zen budhizmus je prax, kde sa žiak učí od svojho majstra prostredníctvom priameho porozumenia zazenu. Zdroj: originalbuddhas.com

 

Zazen

Hoci zenový budhizmus nakoniec vyvinul tradície štúdia a rituálov, jeho dôraz na osobnú skúsenosť z neho vždy urobil tradíciu orientovanú na prax.

Prax je meditácia. „Zen v sede“ (ako aj vyššie uvedené, japonsky: zazen) bol vždy ústredným bodom v zenových tréningových centrách, kde  na meditačné cvičenia, vstávajú mnísi každé ráno o skorej hodine.

Čo je zazen? Doslova to znamená „sediaci zen“, zjednodušene povedané, je to meditácia v sede.

V zazene praktizujúci sedia na vankúši, vo vystretej polohe s rovným chrbtom, očami napoly otvorenými a nohami prekríženými na protiľahlé stehno. (Pre tých, ktorí nemôžu sedieť v tejto polohe – zen budhisti podporujú niekoľko alternatív, vrátane meditácie v sede na stoličke.)

Zazen sa často vyučuje ako bezcieľna prax, v ktorej nie je čo dosiahnuť; len sedieť je samo o sebe výrazom už prebudenej mysle.

 

Prax: Trojkrokový proces

Keď sa chce človek zapojiť do zenovej meditácie, zen odporúča, aby praktizujúci postupoval v troch krokoch: úprava tela, dýchania a mysle.

Praktizujúci na začiatku postupuje podľa týchto úprav v uvedenom poradí. Pri ukončení sedenia sa postup obráti, aby sa mohol vrátiť do štandardného rozpoloženia.

 

Úprava tela

Všeobecne povedané, prispôsobenie tela znamená pripraviť sa tak, aby človek mohol dosiahnuť optimálny stav slobody.

Aby tak mohol urobiť, musí mať praktizujúci správnu stravu, zapojiť sa do primeraného fyzického cvičenia a vyhnúť sa vytváraniu návykov, ktoré sú v rozpore s udržiavaním zdravej mysle a tela.

Zen ďalej upravuje aj meditačné polohy v sede – existujú dve, ktoré zen odporúča: poloha lotosového sedu a poloha polovičný lotosový sed.

Dlhá zenová tradícia ich považuje za účinné na upokojenie mysle, a rozpustenie rôznych psychologických komplexov a psychosomatických porúch.

Ak však laik nemôže najprv zaujať tieto polohy, možno ich spočiatku nahradiť sedením na stoličke s vystretou chrbticou, pretože to môže priniesť podobný efekt.

Úprava tela je pre praktizujúceho nevyhnutná, aby mohol zažiť praktické výhody meditácie.

 

 

Úprava dýchania

Výhody zenovej meditácie sú úzko späté s praxou dýchania.

Všeobecne povedané, Zen neodporúča žiadne zložité, namáhavé dychové cvičenia ako v jóge.

Zenové dychové cvičenie sa nazýva „pozorovanie počtu dychov“ (sūsokukan).

V tomto cvičení cvičiaci počíta prichádzajúci nádych a výdych.

Pred počítaním dychu, sa praktizujúci niekoľkokrát nadýchne nosom a vydýchne ústami.

Potom človek začne počítať nádychy, ale tentoraz vdychuje, aj vydychuje cez nos.

Ide o brušné dýchanie – človek privádza vzduch až do spodnej časti brucha a odtiaľ vydychuje. Toto cvičenie má za následok naplnenie mysle a tela človeka čerstvou životnou energiou, a vylúčenie negatívnej toxickej energie zo systému cvičiaceho.

Z tohto dôvodu sa musí vykonávať na mieste, kde je dostatočné vetranie.

Kľúčom k úspešnému vykonávaniu dychových cvičení, je len pozorovanie prichádzajúceho a odchádzajúceho dychu.

Hoci sú to jednoduché pokyny, je ťažké ich vykonať, pretože nováčik má tendenciu rozptyľovať sa.

Súčasné obavy, strachy a spomienky, sa často vynárajú na povrch. Zen ich nazýva túlavé myšlienky – môže ísť o akýkoľvek mentálny objekt, ktorý bráni praktizujúcim sústrediť sa.

Ak chce niekto urobiť pokrok v meditácii, je to jedna z prvých vecí, ktorú sa musí praktizujúci naučiť prekonať.

 

Žena meditujúca v lotosovej pozícii, plus náčrt farebných čakier. Zdroj: dreamstime.com

 

Úprava mysle

Akonáhle sa upraví stav tela a dýchania, praktizujúci sa potom naučí lepšie pracovať s mysľou.

Praktizujúci sa teda účelovo dostáva do stavu meditácie, a tým sa učí odpútať sa od starostí každodenného života.

Túžby, obrazy a predstavy sú rozptýlením, ktoré je potrebné pri meditácií odstrániť.

Je to preto, že v meditácii sa musíte naučiť zamerať svoje vedomie na jednu vec.

Človek sa musí naučiť len pozorovať bez toho, aby sa zapájal.

V procese prehlbujúcej sa meditácie možno identifikovať tri štádiá: štádium koncentrácie, štádium meditácie a štádium absorpcie.

Vo fáze koncentrácie sa cvičenec sústredí, napríklad na spodnú časť brucha, čím sa vytvorí dualistický vzťah medzi koncentrujúcim sa cvičencom a spodnou časťou brucha, ktorá je stredobodom koncentrácie.

Tento dualistický vzťah sa postupne prerušuje, keď sa praktizujúci dostáva do štádia meditácie.

Aktivita vedomia ega sa postupne zmenšuje, a bariéry, ktoré si vytvára, sa postupne odstraňujú.

Keď praktizujúci vstúpi do štádia absorpcie, dualistické usporiadanie mysle sa odstráni.

Medzi objektom mysle a aktivitou samotnej mysle, nebude žiadne oddelenie alebo vzdialenosť.

Keď praktizujúci opakuje tento proces počas dlhého časového obdobia, zažije stav, v ktorom sa nič neobjaví. Zen používa frázu „bez mysle“ na označenie tohto stavu.

Ne-myseľ neznamená bezduchý stav. Ani to neznamená, že neexistuje žiadna myseľ.

Znamená to, že neexistuje žiadna vedomá aktivita mysle, ktorá by bola spojená s vedomím ega v každodennom pohľade.

Inými slovami, žiadna myseľ je slobodná myseľ, ktorá nie je ohraničená myšlienkami, túžbami a predstavami.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings