Slovensko

Návrat ku koreňom: Vianočné tradície našich predkov aj u vás doma

  • 6 decembra, 2022
  • 5 min read
Návrat ku koreňom: Vianočné tradície našich predkov aj u vás doma

Na Slovensku máme niekoľko zaujímavých vianočných tradícii, aj keď sa pomaly z domácností vytrácajú. Ako to je u vás doma počas sviatkov, praktizujete všetky vianočné zvyklosti a tradície?

 

Pred Vianocami

Vianočné obdobie začína už pred Štedrým večerom. A už od konca novembra sa pomaly pripravujeme na slávnostný vianočný čas. V dávnych časoch bol začiatok zimy považovaný za čas, v ktorom nadobúda prevahu zlo nad dobrom. Dokonca sa verilo, že v niektorých dňoch je táto temná aktivita väčšia. Takýmto dňom sa hovorilo stridžie dni,boli na (Katarínu – 25. november, Ondreja – 30. november, Barboru – 4. december, Luciu – 13. december a Tomáša – 21. december. V týchto dňoch na ochranu pre zlými silami jedli ľudia cesnak a kreslili ním kríže na dvere svojich obydlí. Vytvárali si rôzne masky, ktoré mali odohnať nepriateľské sily ďaleko od domova.

Lucia bola považovaná za hlavnú strigu. A ľudia sa pred ňou snažili chrániť rôznymi spôsobmi, svoje príbytky označovali kriedou nakresleným krížom, dobytok chránili voňavými bylinami a do dverí dávali oklepok slamy. (Foto: Unsplash)

Adventný čas

Adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

Začiatok adventu v rok  2022 pripadol na nedeľu 27. novembra. Advent končí v tomto roku 18. decembrom. V kostoloch aj v domácnostiach sa už prvú adventnú nedeľu objavuje typický adventný veniec so štyrmi sviecami. Každú adventnú nedeľu sa na ňom rozhorí ďalšia svieca. Obdobie adventu sa tiež volal malý pôst.

vianočné tradície
Prvá adventná sviečka znamená Mier. Druhá sviečka nám pripomína Vieru. Tretia adventná sviečka v sebe nesie posolstvo Lásky. A štvrtá sviečka symbolizuje nehasnúcu Nádej. (Foto: Siera Koder, Waldemart Brandt)

 

Hurá, Vianoce

„Keď vydržíš nejesť až do večera, uvidíš zlaté prasiatko!“
Na štedrý deň sa dodržiaval prísny pôst, ktorý končil východom prvej hviezdy. Až vtedy sa všetci príslušníci rodiny mohli zísť pri štedrovečernom stole. Slávnostná večera sa považovala za vyvrcholenie dňa a symbolizuovala jednotu rodiny, ktorá sa má pri jednom stole stretávať celý nasledujúci rok.

Priviazanie nôh

Niekde sa lanom obviažu všetky 4 nohy stola, no na Zemplíne je vianočným zvykom priviazanie nohy o stôl aspoň jednému členovi rodiny. Tento zvyk symbolizuje súdržnosť rodiny.

Inzercia

Tanier navyše

Pred vianočnou večerou sa prestiera jedno miesto naviac. Niekde hovoria, že pre náhodného hosťa, inde je to miesto zas pre Ježiška. Niektoré rodiny takto prestierajú pre zosnulých členov rodiny.

Počas Vianoc si spomíname aj na svojich blízkych, ktorý už nie sú s nami. (Foto: Anthony Cantin)

Nesmieš odísť od stola!

Od stola by sa na Štedrý večer odchádzať nemalo. V niektorých častiach to má zákázané aj gazdiná, inde len ona jediná môže obhospodarovať slávnostný stôl. Preto by všetky jedlá aj dobroty a potrebné veci mali byť pripravené už na stole.

Slávnostná večera

Posvätné oblátky

Je to štedrovečerné obradové jedlo z neskvaseného cesta, pšeničnej múky a vody. Oblátka má funkciu takzvanej hostie, čiže predstavuje posvätný chlieb,“ vysvetluje etnografka Mária Mizeráková.

Med, cesnak, orechy a tvrdý alkohol

Na štedrovečernom stole nesmie chýbať med, cesnak ani silný prípitok, ktorým sa končí celodenný pôst. Cesnak je známy prírodný liek a má zabezpečiť rodine pevné zdravie počas celého nasledujúceho roka. Z minulosti vieme, že gazdiná, ktorá pripravila večeru, spravila krížik na čelo strúčikom cesnaku všetkým svojim deťom a manželovi.

No orechy nenájdete na vianočnom stole ale v kúte. Hádzanie orechov do kúta malo zabezpečiť hojnosť.

Krájanie jablka

Po modlitbe a zjedení oplátky došlo aj na krájanie jabĺčka. Táto klasická a známa slovenská tradícia veštila, či daného čaká za rok život alebo choroba. Zdravý život znamenal nález päťcípej hviezdičky v strede a smrť kríž.

Šupina pod obrusom

Šupina z kapra sa vkladala pod obrus počas štedrej večere. Tá mala zabezpečiť peniaze v rodine na budúci rok. Mnoho ľudí si šupinu dáva aj do peňaženky, aby sa im peniaze rozmnožili a bolo ich dostatok.

Medovníčky

Medovnikárstvo ako remeslo má korene v Nemecku. Medovníky sa vtedy piekli v kláštoroch, ale aj v šľachtických a meštianskych rodinách. Prvé medovníky boli nezdobené. Od 17. storočia sa medovnikárske technológie a výrobné postupy skvalitňovali a do cesta sa začali pridávať rozmanité chuťové prísady a aromatické koreniny.

vianočné tradície
„Mládenci a dievčatá si kupovali perníkové srdcia, ale piekli sa aj perníky s námetmi so spoločenského a náboženského života, napríklad perníkový betlehem,“ dopĺňa zaujímavosti historička a etnologička Katarína Nádaská. (Foto: Casey Chae, Unsplash)

 

 

Ilustračná foto: Vladimir Gladkov, Unsplash

 

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings