Príliš veľa úloh aj slabé plánovanie. 5 dôvodov, prečo sa vám nedarí dosahovať svoje ciele

Najdôležitejšia práca je tá, ktorú ostatní nevidia.
Vydané 6. decembra 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , ,

Najdôležitejšia práca je tá, ktorú ostatní nevidia.

Možno to poznáte aj vy. Pociťujete zahltenie povinnosťami a úlohami, stres vám spôsobuje tlak v hlave, na hrudi a emocionálne a energeticky vás to všetko vyčerpáva. Z času na čas sa pustíte do niečoho nového, čo vás veľmi nadchne, no potom sa necháte rýchlo odradiť a namiesto toho, aby ste pôvodný zámer dokončili, púšťate sa do niečoho celkom nového. Akoby ste hľadali niečo, čo bude vnútornú motiváciu vytvárať esenciálne, prirodzene, snáď bez vašej osobnej účasti.

Vedzte, že v tom nie ste len vy. Je to problém väčšiny ľudí a najmä v tomto období, keď sa nachádzame na prelome rokov. Je to celkom pochopiteľné, je to veľký koniec niečo starého a začiatok nového, kedy môžeme začať od začiatku.

Nepríjemnou pravdou je, že len veľmi málo ľudí sa v skutočnosti drží svojich každoročných cieľov.

Ale aj napriek všetkým zlyhaniam sa o to pokúšame každý rok a veríme, že teraz to bude iné. Väčšinou sa však dopúšťame stále rovnakých chýb a dosiahnutie našich cieľov je v nedohľadne.

 

Dobrou správou je, že stačí zmeniť spôsob stanovovania cieľov tým, že sa vyvarujete nasledujúcim piatim chybám:

1. Príliš veľa cieľov
Pravdepodobne je vo vašom živote veľa vecí, ktoré chcete zmeniť. Zmena, obzvlášť keď sa týka vašich zvykov, je však dosť ťažká. Vyberte si jeden alebo najviac dva ciele a rozhodnite sa, na ktorý sa zameriate ako na prvý.

2. Neurčité alebo nerealistické ciele
Jednou z vecí, v ktorých zlyhávate, je vágnosť alebo nepravdepodobnosť dosiahnutia vašich cieľov. Ak chcete byť úspešní, rozdeľte váš cieľ na kroky, ktoré je pravdepodobnejšie zvládnuť. Namiesto cieľa „naučiť sa po nemecky“ si dajte radšej cieľ „prihlásiť sa na kurz nemčiny“.

 

Vizualizácia plánov je silný nástroj, ktorý vám pomôže plánovať lepšie. Skúste si to a nebojte sa ani kreslenia. Foto: Kelly Sikkema

3. Nejasný časový plán
Pri stanovovaní cieľov ľudia najčastejšie zabúdajú na presný časový plán. Špecifikujte, kedy chcete začať s plnením cieľa a kedy plánujete dosiahnuť čiastkové kroky k jeho dosiahnutiu.

4. Nedostatočné plánovanie
Väčšina cieľov si vyžaduje dosť plánovania. Keď je vašim cieľom chodiť cvičiť trikrát týždenne, musíte si najprv položiť niekoľko otázok. Potrebujete niekoho k deťom? Musíte sa deliť o auto? Môžete rátať s tým, že skončíte v práci načas? Ak chcete byť úspešní, musíte poznať odpoveď na všetky podobné otázky a podľa nich plánovať svoj cieľ.

 

Je prínosné hovoriť o svojich plánoch s ostatnými ľuďmi? Niektoré štúdie zistili, že nie, pretože tak môžete nadobudnúť pocity, akoby ste už tie ciele splnili, a tak povolíte v snažení. Iné štúdie zasa tvrdia, že sa rozprávať máte, lebo si môžete svoje plány a ciele ujasniť a nájsť pomoc. Foto: LinkedIn Sales Solutions

5. Zanedbanie predvídania prekážok
Ak nie ste pripravení bojovať na dlhej ceste s prekážkami, veľmi rýchlo zničíte akúkoľvek snahu o sebazlepšenie. Predtým než začnete, nájdite si čas na to, aby ste si uvedomili, aké nástrahy vás na vašej ceste môžu čakať a ako s nimi budete bojovať.

 

Ak sa vyhnete týmto piatim chybám, vaša šanca na úspech pri dosahovaní cieľa sa zvýši. A nezabúdajte na to, že cenou neúspechu nie je len nedosiahnutie vášho cieľa, ale aj vplyv zlyhania na vašu sebaúctu, myslenie a vnímanie seba aj svojej budúcnosti.

Pokračujte na ďalší príspevok »