EXTRA Lifestyle

Príliš veľa úloh aj slabé plánovanie. 5 dôvodov, prečo sa vám nedarí dosahovať svoje ciele

  • 6 decembra, 2022
  • 4 min read
Príliš veľa úloh aj slabé plánovanie. 5 dôvodov, prečo sa vám nedarí dosahovať svoje ciele

Najdôležitejšia práca je tá, ktorú ostatní nevidia.

Možno to poznáte aj vy. Pociťujete zahltenie povinnosťami a úlohami, stres vám spôsobuje tlak v hlave, na hrudi a emocionálne a energeticky vás to všetko vyčerpáva. Z času na čas sa pustíte do niečoho nového, čo vás veľmi nadchne, no potom sa necháte rýchlo odradiť a namiesto toho, aby ste pôvodný zámer dokončili, púšťate sa do niečoho celkom nového. Akoby ste hľadali niečo, čo bude vnútornú motiváciu vytvárať esenciálne, prirodzene, snáď bez vašej osobnej účasti.

Vedzte, že v tom nie ste len vy. Je to problém väčšiny ľudí a najmä v tomto období, keď sa nachádzame na prelome rokov. Je to celkom pochopiteľné, je to veľký koniec niečo starého a začiatok nového, kedy môžeme začať od začiatku.

Nepríjemnou pravdou je, že len veľmi málo ľudí sa v skutočnosti drží svojich každoročných cieľov.

INZERCIA

Ale aj napriek všetkým zlyhaniam sa o to pokúšame každý rok a veríme, že teraz to bude iné. Väčšinou sa však dopúšťame stále rovnakých chýb a dosiahnutie našich cieľov je v nedohľadne.

 

Dobrou správou je, že stačí zmeniť spôsob stanovovania cieľov tým, že sa vyvarujete nasledujúcim piatim chybám:

1. Príliš veľa cieľov
Pravdepodobne je vo vašom živote veľa vecí, ktoré chcete zmeniť. Zmena, obzvlášť keď sa týka vašich zvykov, je však dosť ťažká. Vyberte si jeden alebo najviac dva ciele a rozhodnite sa, na ktorý sa zameriate ako na prvý.

2. Neurčité alebo nerealistické ciele
Jednou z vecí, v ktorých zlyhávate, je vágnosť alebo nepravdepodobnosť dosiahnutia vašich cieľov. Ak chcete byť úspešní, rozdeľte váš cieľ na kroky, ktoré je pravdepodobnejšie zvládnuť. Namiesto cieľa „naučiť sa po nemecky“ si dajte radšej cieľ „prihlásiť sa na kurz nemčiny“.

 

Vizualizácia plánov je silný nástroj, ktorý vám pomôže plánovať lepšie. Skúste si to a nebojte sa ani kreslenia. Foto: Kelly Sikkema

3. Nejasný časový plán
Pri stanovovaní cieľov ľudia najčastejšie zabúdajú na presný časový plán. Špecifikujte, kedy chcete začať s plnením cieľa a kedy plánujete dosiahnuť čiastkové kroky k jeho dosiahnutiu.

4. Nedostatočné plánovanie
Väčšina cieľov si vyžaduje dosť plánovania. Keď je vašim cieľom chodiť cvičiť trikrát týždenne, musíte si najprv položiť niekoľko otázok. Potrebujete niekoho k deťom? Musíte sa deliť o auto? Môžete rátať s tým, že skončíte v práci načas? Ak chcete byť úspešní, musíte poznať odpoveď na všetky podobné otázky a podľa nich plánovať svoj cieľ.

 

Je prínosné hovoriť o svojich plánoch s ostatnými ľuďmi? Niektoré štúdie zistili, že nie, pretože tak môžete nadobudnúť pocity, akoby ste už tie ciele splnili, a tak povolíte v snažení. Iné štúdie zasa tvrdia, že sa rozprávať máte, lebo si môžete svoje plány a ciele ujasniť a nájsť pomoc. Foto: LinkedIn Sales Solutions

5. Zanedbanie predvídania prekážok
Ak nie ste pripravení bojovať na dlhej ceste s prekážkami, veľmi rýchlo zničíte akúkoľvek snahu o sebazlepšenie. Predtým než začnete, nájdite si čas na to, aby ste si uvedomili, aké nástrahy vás na vašej ceste môžu čakať a ako s nimi budete bojovať.

 

Ak sa vyhnete týmto piatim chybám, vaša šanca na úspech pri dosahovaní cieľa sa zvýši. A nezabúdajte na to, že cenou neúspechu nie je len nedosiahnutie vášho cieľa, ale aj vplyv zlyhania na vašu sebaúctu, myslenie a vnímanie seba aj svojej budúcnosti.

About Author

Mária Synáková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings