Lifestyle

Terapia Snoezelen – oáza pokoja a nekončiacich farieb

 • 5 decembra, 2022
 • 5 min read
Terapia Snoezelen – oáza pokoja a nekončiacich farieb

ČO JE SNOEZELEN?

Ide o multisenzorickú terapiu, ktorá má korene v Holandsku. Koncom sedemdesiatych rokov dvaja holandskí terapeuti Jan Hulsegge a Ad Verheul sa snažili zvýšiť zmyslový zážitok ľuďom s mentálnym postihnutím. Ich experiment zožal relatívny úspech u hovoriacich i nehovoriacich pacientov. Terapiu pomenovali Snoezelen, čo má v preklade znamenať skúmať a uvoľniť sa.

Prvé snoezelen centrum otvoril Joe Kewin spolu s jeho tímom vo Veľkej Británii vo Whittington Hall v roku 1987. Išlo o inštitúciu, ktorá slúžila dospelým s mentálnym postihnutím. Vďaka terapii Snoezelen sa stala Whittington Hall priekopníkom v ranom výskume.

V posledných rokoch sa stala terapia Snoezelen vo svete populárna. Rozšírila sa do viac ako 30 krajín. Často sa používa ako terapeutický prístup na zmenu myšlienok, pocitov a správania pomocou senzorickej stimulácie. Ukázalo sa, že terapia je pre človeka prospešná.

 

Zmyslová miestnosť

Prakticky hovoríme o špeciálne upravenom terapeutickom prostredí, ktoré bolo vytvorené za účelom poskytovania určitej formy relaxu, uvoľnenia, ukľudnenia či vzdelávania. Vybavenie stimuluje zmysly pacientov. Miestnosť je vybavená optickými ilúziami, svetelnými efektmi, farbami, bublinkovými vodnými valcami, vodnou posteľou, zvukom, vôňami či relaxačnými prvkami. Veci sú efektívne usporiadané. Svetlo, zvuk, vôňa a hmatové materiály majú stimulovať zmysly.

 

Priestor je určený pre ľudí:

 • s ťažkým zdravotným postihnutím alebo chorobami
 • s mentálnym postihnutím
 • s demenciou
 • so psychickými poruchami
 • s poruchami správania
 • s poruchami učenia
 • s poruchou pozornosti
 • s autizmom
 • s Alzheimerovu chorobu

Využitie miestnosti je veľmi univerzálne, úľavu ponúka pre pacientov so širokým spektrom diagnóz. Okrem nich sem môžu zavítať deti v rámci voľného času, rozvoja kreativity a komunikačných schopností.

Inzercia

 

Špeciálna oáza pokoja

Multisenzorické prostredie Snoezelen možno prispôsobiť potrebám klienta. To znamená, že terapeut na základe záznamu o pacientovi vie miestnosť pripraviť tak, aby sa tam cítil v bezpečí. Ak je napríklad klientovým obľúbeným zážitkom pobyt v tieni, prechádzka medzi stromami alebo prechádzka v daždi, tak terapeut zvolí vyhovujúce farby na bublinkových valcoch, optických vláknach, svetlách a podobne. Skratka postará sa o všetky jeho zmysly.  

Cieľom je, aby sa pacient úplne uvoľnil ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Čas v „oáze pokoja“ by mal byť zameraný len na klienta, aktivity určuje prevažne on. Reakcie ako prejavený záujem a radosť sú dôležité. Zmyslové stimuly sú pre každého individuálne, teda ak sa jednému páči imitácia lietajúceho vtáka na stene, tak to neznamená, že druhý ju rovnako ocení. Niekomu môžu jemné farby premietané na steny pripadať upokojujúce, no obrázky ich zmätú. Hudba môže byť pre niektorých klientov príjemná, no pre iných príliš stimulujúca. V ďalšom prípade môže nastať odpor k hmatovým aktivitám. Pacient sa nebude chcieť dotknúť predmetov, čo je úplne v poriadku. Terapeut by ho do činnosti nemal tlačiť a mal by mu navrhnúť inú zmyslovú alternatívu.

 

Výhody viaczmyslovej metódy Snoezelen

Čo sa týka výhod viaczmyslových miestností, tak je to veľmi náročné posúdiť. Neoficiálne dáta hovoria o zlepšenej nálade, menej rušivom správaní, znížení úzkosti či strachu, skvalitnení komunikácie a výsledkoch v rámci medziľudských interakcií. Vedeckých štúdií na túto tému je pomerne málo.

Zdá sa, že niektoré správanie, ako je agresivita a sebapoškodzovanie, sa zlepšuje, najmä keď je klient v multizmyslovom prostredí. Neustále však čítame o pozitívnych odozvách nie len v rámci klientov zo špeciálnych škôl alebo domovov dôchodcov, ale aj od zamestnancov. Teda v zmyslových miestnostiach môžu zrelaxovať ako terapeuti, tak ľudia s určitým mentálnym alebo fyzickým znevýhodnením. Snoezelen miesnosti môžu byť prijemným miestom pre návštevy príbuzných trpiacich demenciou. Zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že sa budú návštevy vracať.

 

Ďalšie zdroje poukazujú na zlepšenú koncentráciu a bdelosť. Učenie v multizmyslovom prostredí má byť úspešnejšie. Špeciálna miestnosť pomáha v rozvoji motoriky – vybavenie slúži na koordináciu, flexibilitu, svalovú silu či podporu rovnováhy. Tiež poskytujú klientom príležitosť preskúmať príčinu a následok. Učia sa, aký vplyv majú ich činy na svet okolo nich. V konečnom dôsledku je teda na zvážení tento typ terapie. Môže pomôcť, no nemusí byť účinný.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings