ochrana údajov

Digitálne trendy

Ochrana osobných údajov a digitálne trendy

  • Ochrana osobných údajov a bezpečnosť Vo všeobecnosti sa dá povedať, že účelom právnych predpisov ochrany osobných údajov je rešpektovanie rozhodnutí jednotlivcov v prípade, že ide o ich súkromie. Treba si uvedomiť, že medzi ochranou osobných údajov a ich bezpečnosťou je rozdiel. Ochrana osobných údajov sa zaoberá tým, ako budú zistené osobné údaje konkrétnych ľudí použité…. Prečítať celé