Kreatívne myslenie

Genialita hraničiaca s bláznovstvom

Existuje súvislosť medzi kreativitou a duševnými poruchami?

  • Výskumy ukazujú, že mnoho významných tvorcov, najmä v oblasti umenia, malo drsné skúsenosti z raného života (ako napríklad sociálne odmietnutie, strata rodičov alebo fyzické postihnutie). Taktiež výsledky rôznych štúdií naznačujú zvýšenú mieru schizofrénie, maniodepresívnej poruchy, depresie, poruchy osobnosti alebo alkoholizmu u tvorivých jedincov. Aj keď je zrejmé, že emočná nestabilita zvyčajne škodí tvorivosti, môže byť… Prečítať celé