Umelá inteligencia

Umelá inteligencia prevyšuje ľudí v kreatívnom myslení: V čom respondentov predbehla?

AI sa porovnala so 151 ľuďmi pomocou testov odhaľujúcich tvorivý potenciál.
Štúdia poukázala na rozvíjajúce sa schopnosti umelej inteligencie v kreatívnych oblastiach.
Vydané 2. apríla 2024 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Vedci porovnali výkony umelej inteligencie v štandardizovaných testoch tvorivého potenciálu s výkonmi ľudí. Štúdia priniesla zaujímavé výsledky.

Odborná štúdia sledovala 151 ľudských účastníkov, ktorí si zmerali schopnosti s umelou inteligenciou v troch testoch určených na meranie divergentného myslenia, ktoré sa považuje za ukazovateľa tvorivého myslenia, informuje neurosciencenews.com.

Divergentné myslenie (kreatívne alebo laterálne) znamená využívať myseľ vynaliezavými spôsobmi a hľadať kreatívne riešenia určitého problému. Na niektoré problémy je nevyhnutné používať kreatívne a ,,nekonvenčné“ riešenia. Človek, ktorý je divergentným mysliteľom väčšinou preskúma všetky možné riešenia daného problému.

Testy určené na posúdenie schopnosti vytvárať jedinečné riešenia ukázali, že ChatGPT-4 poskytuje originálnejšie a prepracovanejšie odpovede ako vybraní ľudskí respondenti.

GPT-4 preukázal vyšší tvorivý potenciál v celom rade úloh divergentného myslenia. Zdroj: unsplash.com

AI a 151 ľudí podstúpilo 3 testy:

  1. Test alternatívneho použitia, v ktorom majú účastníci vymyslieť kreatívne využitie každodenných predmetov, ako je napríklad lano alebo vidlička.
  2. Test dôsledkov, ktorý vyzýva účastníkov, aby si predstavili možné výsledky hypotetických situácií, napríklad „čo keby ľudia už nepotrebovali spánok?“
  3. Test divergentných asociácií, v ktorom majú účastníci vytvoriť 10 podstatných mien, ktoré sú si sémanticky čo najviac vzdialené. Napríklad medzi slovami „pes“ a „mačka“ nie je veľká sémantická vzdialenosť, zatiaľ čo medzi slovami ako „mačka“ a „ontológia“ je veľká.

Pri odpovediach sa hodnotil počet odpovedí, dĺžka odpovede, a sémantický rozdiel medzi slovami, vysvetľuje portál neurosciencenews.com. Autori nakoniec zistili, že ,,celkovo bol GPT-4 originálnejší a prepracovanejší ako ľudia v každej z úloh divergentného myslenia, a to aj pri kontrole plynulosti odpovedí. Inými slovami, GPT-4 preukázal vyšší tvorivý potenciál v celom rade úloh divergentného myslenia.“

Zistenia štúdie však majú isté obmedzenia. Autori uvádzajú: ,,Je dôležité poznamenať, že všetky merania použité v tejto štúdii sú meraniami tvorivého potenciálu, ale zapojenie sa do tvorivých činností alebo úspechov sú ďalším aspektom merania tvorivosti človeka.“

Je dôvod obávať sa šikovnosti AI?

Autori pripomínajú, že „umelá inteligencia na rozdiel od človeka nemá vlastnú agendu“ a je ,,závislá od pomoci ľudského používateľa. Preto je tvorivý potenciál umelej inteligencie v neustálom stave stagnácie, pokiaľ nie je podnecovaný,“ uviedli študenti psychologickej vedy Kent F. Hubert a Kim N. Awa, ako aj Darya L. Zabelina, odborná asistentka psychologických vied na U of A a riaditeľka laboratória Mechanisms of Creative Cognition and Attention Lab.

Inzercia

Výskumníci tiež nehodnotili primeranosť odpovedí GPT-4. Takže zatiaľ čo umelá inteligencia mohla poskytnúť viac originálnejších odpovedí, ľudskí účastníci mohli mať pocit, že sú obmedzovaní tým, že ich odpovede musia byť zakotvené v reálnom svete. Vedci tiež pripustili, že ľuďom možno chýbala motivácia písať prepracované odpovede.

Jazykové modely umelej inteligencie rýchlo napredujú a prekonávajú ľudí novými spôsobmi. Či sú hrozbou, ktorá nahradí ľudskú kreativitu, ukáže blízka budúcnosť. Zatiaľ si však autori výskumu myslia, že budúce možnosti umelej inteligencie budú pôsobiť ako nástroj inšpirácie a pomoc v tvorivom procese človeka.

AI prináša nové možnosti a potenciál pre zlepšenie práce ľudí a rozhodne nie náhradu. Zdroj: unsplash.com

„Neustále sa posúvanie vpred, budúce možnosti umelej inteligencie ako nástroja inšpirácie, ako aj pomôcky v tvorivom procese človeka sú viac ako sľubné,” zhodujú sa odborníci a autori štúdie.

Umelá inteligencia je v súčasnosti jednou z najviac diskutovaných tém všeobecne, mnohí sa obávajú, že by mohla nahradiť ľudskú prácu a to v rôznych odvetviach. Odborníci a podporovatelia AI však upozorňujú na to, že umelá inteligencia prináša a predstavuje nové možnosti a potenciál pre zlepšenie práce ľudí a rozhodne nie náhradu. Preto by sme sa podľa ich slov nových možností nemali obávať, ale práve naopak, mali by sme sa naučiť všetky možnosti a výhody umelej inteligencie využívať v svoj prospech.

Pokračujte na ďalší príspevok »