Veda a technika

Sony používa nové AI na prispôsobenie zážitku z videohier

  • 16 júna, 2021
  • 5 min read
Sony používa nové AI na prispôsobenie zážitku z videohier

Sony a AI

Nový algoritmus AI od spoločnosti Sony, ktorá vydala patent v USA, funguje tak, že používateľovi je priradený profil vrátane štýlu hrania, ktorý simuluje, akoby hru hrali ľudia. Profil sa učí automatizovať proces hrania hier podľa konkrétneho štýlu súpera, proti ktorému práve hrá. Program navyše monitoruje hrateľnosť s cieľom prispôsobiť predvolený herný štýl jedinečným herným preferenciám daného používateľa.

Sony logo

Akonáhle sa program naučí štýl, ktorým hru ovláda používateľ, AI môže ovládať danú hru. Potom v podstate automatizuje proces hrania a pomáha používateľovi počas hrania. Cieľom tejto metódy asistovaného hrania je umožniť používateľom ovládať svoje vlastné postavy AI, aby podporili zážitok z hrania hier.

Sony tvrdí, že takáto AI byt mohla potenciálne pomôcť hráčom dosiahnuť úlohy v hrách, ktoré predtým považovali za príliš náročné na dokončenie sami. Týmto spôsobom môže postava AI hrať v zásade ako ľudský hráč. V takom prípade využíva osobný herný štýl ľudského hráča na prekonanie určitých prekážok. Za tú istú dobu používateľ môže byť zaneprázdnený inými úlohami, čo mu pomáha pri multitaskingu.

INZERCIA

Patent od Sony

Nedávno zverejnený patent odhalil, že spoločnosti Sony sa podarilo naprogramovať umelú inteligenciu tak, aby používateľom pomohla prispôsobiť svoje postavy z videohier. Sony dúfa, že uľahčí používateľom proces vytvorením prispôsobeného herného profilu. Ten by mal byť jedinečný pre používateľa, takže ľudskí hráči budú dôverovať aj umelej inteligencii, ktorá v ich mene dokončí časti hry pomocou režimu pre jedného aj viacerých hráčov.

Sony ovládač
Sony ovládač zdroj: Unsplash.com

Sony tiež pripustilo možnosť, že sa postava AI môže zaseknúť pri určitých úlohách v hre. Za týmto účelom vybavili program online informačnými sprievodcami, aby automaticky vyhľadávali pomoc. Táto funkcia prístupu umožňuje AI vyhľadávať od používateľov komplexnú sadu odborníkov, ktorí im poskytnú rady s dokončením určitých zložitejších úloh.

INZERCIA

Tento automatický program však namiesto úplného prebratia a hrania hry namiesto používateľa automaticky vstúpi bez vedomia a povolenia používateľa. Program pripomína aj ďalšie systémy, ktoré si Sony patentovalo minulý rok, vrátane asistentov pre PlayStation 5. Medzi tieto systémy patril aj zvukový asistent, ktorý používateľom pomáha pri plnení cieľov, ako aj bot podobný Cortane, ktorá spracováva hlasové príkazy na základe úmyslu používateľa.

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia (AI) označuje simuláciu ľudskej inteligencie na strojoch. Tie sú naprogramované tak, aby premýšľali ako my a napodobňovali naše akcie. Tento výraz sa môže tiež použiť na definíciu akéhokoľvek stroja, ktorý vykazuje vlastnosti spojené s ľudskou mysľou, ako je učenie sa a riešenie problémov.

Inzercia

Ideálnou charakteristikou umelej inteligencie je jej schopnosť racionalizácie a konania, ktoré majú najväčšiu šancu dosiahnuť konkrétny cieľ. Podskupinou umelej inteligencie je učenie stroja. To odkazuje na koncept, od ktorého sa počítačové programy môžu automaticky učiť a prispôsobovať sa novým údajom bez toho, aby im pomáhali ľudia.

Schéma
Schéma AI od Sony zdroj: Patent v US

Ako funguje

Umelá inteligencia je založená na princípe, že ľudskú inteligenciu je možné definovať tak, aby ju stroj mohol ľahko napodobniť a vykonávať úlohy, od tých najjednoduchších až po tie, ktoré sú ešte zložitejšie. Medzi ciele umelej inteligencie patrí napodobňovanie ľudskej kognitívnej činnosti.

Vedci a vývojári v tejto oblasti dokazujú prekvapivo rýchle kroky v napodobňovaní aktivít, ako sú učenie, uvažovanie a vnímanie, do tej miery, do akej ich je možné konkrétne definovať.  Niektorí veria, že inovátori budú možno čoskoro schopní vyvinúť systémy, ktoré prekročia schopnosť ľudí naučiť sa alebo zdôvodniť akýkoľvek predmet.

Naopak, iní zostávajú skeptickí a tomuto pokroku neveria. S pokrokom v technológiách boli predchádzajúce definície umelej inteligencie zastarané.  Napríklad stroje, ktoré počítajú základné funkcie alebo rozpoznávajú text prostredníctvom optického rozpoznávania znakov, sa už nepovažujú za napodobenie umelej inteligencie.

Prečo? Pretože táto funkcia sa teraz považuje za samozrejmosť ako základná funkcia počítača. AI sa tak neustále rozvíja aj do mnohých odvetví, v ktorých by sme si ju nepredstavovali ani 10 rokov dozadu.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings