Lifestyle

Skoré príznaky Parkinsonovej choroby: OTESTUJTE SA a podchyťte to včas!

  • 17 novembra, 2022
  • 6 min read
Skoré príznaky Parkinsonovej choroby: OTESTUJTE SA a podchyťte to včas!

Parkinsonova choroba je porucha, ktorá postihuje nervový systém a časti tela ovládané nervami.

Spôsobuje neúmyselné alebo nekontrolovateľné pohyby, ako je trasenie, stuhnutosť a ťažkosti s rovnováhou a koordináciou.

Symptómy zvyčajne začínajú pomaly a časom sa zhoršujú. Prvým príznakom môže byť sotva znateľné chvenie jednej ruky.

Ako choroba postupuje, ľudia môžu mať problémy s chôdzou a rozprávaním. Môžu mať tiež duševné zmeny a zmeny správania, problémy so spánkom, depresiu, problémy s pamäťou a únavu.

INZERCIA

Hoci Parkinsonovu chorobu nemožno vyliečiť, lieky môžu výrazne zlepšiť príznaky. Príležitostne môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti navrhnúť operáciu na reguláciu určitých oblastí mozgu, a zlepšenie príznakov.

Väčšina ľudí s Parkinsonovou chorobou prvýkrát spozoruje túto chorobu po 60. roku života, asi u 5 % až 10 % sa prejaví pred dosiahnutím veku 50 rokov. Skoré formy Parkinsonovej choroby sú často, ale nie vždy, dedičné, a niektoré formy boli spojené so špecifickými génovými mutáciami.

 

5 štádií Parkinsonovej choroby. Zdoj: thegoldenconcepts.com

 

Skoré príznaky Parkinsonovej choroby

 

#1, Chvenie a trasenie

Všimli ste si jemné chvenie alebo tras na prste, palci, ruke alebo brade?

Tremor (tras) v pokoji, je bežným skorým príznakom Parkinsonovej choroby.

Čo je normálne?

Trasenie môže byť normálne po náročnom cvičení, ak ste v strese, alebo ak ste sa zranili.

Trasenie môže spôsobiť napríklad aj liek, ktorý užívate.
 

#2, Strata čuchu

Všimli ste si, že niektoré jedlá už necítite veľmi dobre?

Ak sa vám zdá, že máte problémy s vôňou viacerých potravín, ako sú napríklad banány alebo kôpor, mali by ste o tom informovať svojho lekára, a opýtať sa na možný súvis s Parkinsonovou chorobou.

Čo je normálne?

Váš čuch môže zmeniť nádcha, chrípka či upchatý nos, no mal by sa vrátiť, keď vám bude lepšie.

 

#3, Skláňanie alebo hrbenie sa

Nestojíte tak rovno ako predtým?

Ak si vy alebo vaši blízki všimnete, že sa skláňate, nakláňate alebo hrbíte, keď stojíte, môže to byť príznak Parkinsonovej choroby.

Čo je normálne?

Ak máte bolesti zo zranenia alebo ak ste chorý, môže to spôsobiť, že budete stáť krivo. Tiež za tým môže byť problém s kosťami, či kĺbami.

 

#4, Problémy so spánkom

Hmýrite sa v posteli alebo sa vám snívajú zvláštne sny, keď hlboko spíte?

Náhle pohyby počas spánku môžu byť príznakom Parkinsonovej choroby.

Čo je normálne?

Pre každého je normálne, že má noc, keď sa namiesto spánku „prehadzuje“. Podobne je bežné a často normálne, rýchle trhnutie tela pri zaspávaní alebo pri ľahšom spánku.

Príklad symptómov Parkinsonovej choroby. Zdroj: ayushmanhhs.in

 

#5, Problémy s pohybom alebo chôdzou

Cítite stuhnutosť tela, rúk alebo nôh?

Všimli si iní, že vaše ruky sa pri chôdzi nekývajú ako kedysi? Niekedy zmizne stuhnutosť pri pohybe.

Ak sa tak nestane, môže to byť príznakom Parkinsonovej choroby. Prvým príznakom môže byť stuhnutosť alebo bolesť v ramene, alebo bedrách.

Ľudia s Parkinsonom niekedy hovoria, že ich nohy sa zdajú byť „prilepené k podlahe“.

Čo je normálne?

Ak ste si zranili ruku alebo rameno, je pravdepodobné, že jeho pohyblivosť, kým sa nezahojí, bude odlišná. Taktiež aj iná choroba, ako je napríklad artritída, môže spôsobiť rovnaké príznaky.

 

#6, Zápcha

Máte problémy s pohybom čriev?

Namáhanie na pohyb čriev môže byť skorým príznakom Parkinsonovej choroby, a ak ste tento jav spozorovali (v kombinácií s ďalšími prejavmi Parkinsonovej choroby),  mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom.

Čo je normálne?

Ak nemáte v strave dostatok vody alebo vlákniny, môže to spôsobiť problémy s trávením. Tiež niektoré lieky, najmä tie, ktoré sa používajú na bolesť, spôsobujú zápchu.

Ak neexistuje žiadny iný dôvod, ako napríklad diéta alebo liek, ktorý by vám mohol spôsobiť problémy s pohybom čriev, mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom.

 

#7, Zmenený hlas

Povedali vám iní ľudia, že máte veľmi jemný hlas, alebo že zniete zadýchane a/alebo chrapľavo?

Niekedy si môžete myslieť, že iní ľudia strácajú sluch, pričom vy v skutočnosti naozaj hovoríte tichšie.

Čo je normálne?

Prechladnutie hrudníka alebo vírus môže spôsobiť, že váš hlas bude znieť inak, no po odoznení choroby, by sa Váš hlas mal vrátiť do normálu.

 

#8, Zmena výrazu tváre

Povedali vám, že máte na tvári vážny, depresívny alebo šialený výraz, aj keď nemáte zlú náladu?

Toto sa často nazýva maskovanie tváre.

Čo je normálne?

Niektoré lieky môžu spôsobiť, že budete mať rovnaký typ vážneho alebo upreného pohľadu, no po vysadení liekov, by sa to malo vrátiť do normálu.

 

#9, Malý rukopis

Zmenšil sa váš rukopis oproti tomu, aký býval v minulosti?

Môžete si všimnúť, že spôsob, akým píšete slová na stránku, sa zmenil, napríklad veľkosť písmen je menšia a slová sú nahustené.

Čo je normálne?

Písanie sa niekedy môže zmeniť, keď starnete, ak máte stuhnuté ruky alebo prsty, alebo slabý zrak.

 

#10, Závraty alebo mdloby

Všimli ste si, že sa vám často točí hlava, keď vstanete zo stoličky?

Pocit závratu alebo mdloby, môžu byť príznakom nízkeho krvného tlaku, a môžu súvisieť s Parkinsonovou chorobou.

Čo je normálne?

Každý niekedy vstal a cítil závraty, ale ak sa to stáva pravidelne, môže to byť prejav Parkinsonovej choroby.

 

Pokiaľ ste spozorovali niektoré z uvedených príznakov, mali by ste navštíviť svojho lekára a poradiť sa s ním.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings