EXTRA

Kde sa stala chyba? Najlepšie sa naučíte cudzí jazyk cez rozprávanie, no školy namiesto toho učia hlavne gramatiku

  • 17 novembra, 2022
  • 5 min read
Kde sa stala chyba? Najlepšie sa naučíte cudzí jazyk cez rozprávanie, no školy namiesto toho učia hlavne gramatiku

Chcete sa naučiť cudzí jazyk? Zabudnite na spôsob výučby jazykov v škole. Aby ste si z učenia cudzieho jazyka netrhali vlasy a vedeli už od začiatku rozprávať, je treba zvoliť úplne iný prístup.

 

Prečo škola nie je najlepšie miesto na učenie?

Či už sa spýtate detí alebo dospelých, veľa z nich vám odpovie, že nemá talent na učenie sa jazykov. Odkiaľ to však vedia? Z televízie, od rodičov či spolužiakov? V najčastejšom prípade asi zo školských lavíc. Nie je to tak dávno, čo som opustila brány základnej a strednej školy, a preto viem povedať, že v tomto prostredí sa človek až priveľmi často stretne so zaškatuľkovaním: „Si v matematickej triede, nemáš talent na jazyky!“ „Dievčatá nemajú dobré logické myslenie!“, a tak ďalej.

Ilustračná foto: Kenny Eliason

Až na vysokej škole nám jedna pani profesorka povedala: „Všetci sme sa naučili plynule náš materinsky jazyk, bez školy, bez gramatiky.“ Predstavte si to! Je to naozaj tak! A okrem toho slovenčina zrovna nie je najľahší jazyk. „Preto sa pýtam, naozaj je pravda, že niekto nemá talent na učenie sa jazykov?“

INZERCIA

Jazyk vznikol, aby nám uľahčoval život, nie ho strpčoval

Keď sa ľudia začnú učiť druhý jazyk sami od seba, chcú mať niečo, čo je okamžite užitočné a použiteľné. Práve táto motivácia je rozhodujúca. Mať cieľ a chuť cudzí jazyk používať. Čo však robia školy? Školské štúdium je postavené na dosahovaní krátkodobých cieľov, teda dobrých známok. Preto sa stáva, že po 8 rokoch štúdia cudzieho jazyka na základnej alebo strednej škole, vie študent naspamäť 10 rôznych časov, poučky, kedy a kde sa aký čas používa, vyplniť podľa predpísaného vzoru desať rovnakých viet, ale takmer sa nevie dorozumieť.

cudzí jazyk
Ilustračná foto: Towfiqu Barbhuiya

Znalosť gramatiky síce pomáha, ale tráviť väčšinu času memorovaním zložitých gramatických pravidiel nie je najefektívnejší spôsob učenia.

INZERCIA

 

Ako sa deti učia jazyk?

Novorodenci sú vnímaví poslucháči. Pozorne počúvajú svoje okolie. Obzvlášť radi počúvajú hlas svojej matky a rýchlo sa ho naučia odlišovať od iných hlasov. Tiež sa učia rozpoznávať zvuky jej jazyka od cudzích.

Inzercia

Komunikácia bábätiek sa sústreďuje na vyjadrovanie emócii, hlavne bolesti a potešenia. A ak budete počúvať veľmi pozorne, všimnete si, že bábätká majú rôzne typy plaču pre rôzne potreby.

Neskôr sa bábätká začnú zapájať do hlasovej hry a bľabocú nezrozumiteľné zvuky. Vždy ich chápanie predbieha ich schopnosť hovoriť. Učia sa stále viac slov.

A neskôr začínajú tvoriť krátke výroky. Jazyková štruktúra sa stáva čoraz komplikovanejšou. Vety sa predlžujú a gramatické chyby sa pomaly odstraňujú. 

Vo veku od dvoch do štyroch rokov dieťa rozpráva svojím materinským jazykom. A až potom sa dieťa učí písať a čítať.

cudzí jazyk
Mysleli sme si, že učenie sa jazyka sa začína v okamihu narodenia. Vedci z Washingtonu, Štokholmu a Helsínk však zistili, že plody v skutočnosti počúvajú už v maternici. (Ilustračná foto: Benson Low)

Tieto štyri body si zapamätajte, ak sa učíte alebo chcete naučiť cudzí jazyk

Pochopenie procesu učenia v ranom detstve má veľký význam pre dospelých učiacich sa cudzí jazyk.

1. Počúvajte

Počúvanie je prvá jazyková zručnosť, ktorú si ľudia osvoja. Využite každú príležitosť a počúvajte jazyk tak, ako ním hovoria rodení hovoriaci. Keď napríklad sledujete film alebo video s učením jazyka, nesústreďte sa len na vizuálnu stimuláciu. Počúvajte skloňovanie, tóny a rytmus slov.

2. Robte chyby

Odkedy sme sa v škole naučili, že robiť chyby znamená horšie výsledky v testoch, bojíme sa ich robiť. 

A tento strach si prenášame aj do dospelosti.

Ako študent sa musíte zmieriť s tým, že budete robiť chyby. Patrí to k tomu a budete to musieť akceptovať. Cesta k plynulosti vedie cez chyby.

3. Opakujte, opakujte, opakujte

Opakovanie je pre učenie nevyhnutné. Opakovanie môže mať podobu opakovaného prehrávania videí, opätovného čítania slovíčok, prepisovania slovnej zásoby, opätovného počúvania podcastov a opakovania hier a cvičení.

Opakujte, kým sa to nestane vaším zvykom.

4. Ponorte sa

Používajte svoje vrodené schopnosti na zovšeobecňovanie, čítanie kontextu, počúvanie rodených hovorcov a napodobňovanie ich reči.

Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť ponorenie, je vystaviť sa čo najväčšiemu množstvu reči rodených hovoriacich.

 

 

Ilustračný obrázok: Unsplash, KOBU agency

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings