Lifestyle

Kultúrny šok: Humor naprieč kultúrami

  • 15 februára, 2022
  • 5 min read
Kultúrny šok: Humor naprieč kultúrami
Tieto typy vám zaručene pomôžu prežiť kultúrny šok! (Foto: Steve Harris)

Európsky zmysel pre humor je ťažko zhrnúť v pár vetách. Vzhľadom na zložitú politickú históriu a veľkú rozmanitosť kultúr má humor naprieč Európou rôzne charakteristiky. Napriek tomu existuje niekoľko spoločných znakov, ktoré nás všetkých spájajú.

Britský humor

Vo Veľkej Británii sa radi smejú sami na sebe a väčšina britského humoru je podávaná na účet rozprávača. Briti majú tiež sklon k hlbokej irónii a milujú vtipy, ktoré posúvajú hranice spoločensky prijateľného. Kľúčom k pochopeniu britského humoru je vedieť sa nebrať príliš vážne. Poukážte na svoje neúspechy, aby ste pôsobili skromnejšie, prístupnejšie a prívetivejšie. V britskom humore nie je miesto pre ego. Nepríjemné stretnutia, nešikovnosť a trápne momenty sú osvedčeným materiálom na sebairóniu.

“I look like I got dressed in the dark this morning!”  (Vyzerám, akoby som sa dnes ráno obliekal potme!)

“I’m so bad at cooking- I could burn water.”(Som taký zlý vo varení, že by som mohol spáliť vodu.)

INZERCIA

“I couldn’t run a bath, let alone this race.” (Nedokázala by som sa ani vykúpať, nieto ešte absolvovať tieto preteky.)

“Why is England described as being a wet country? The Queen has reigned over it for decades.“ (Prečo sa o Anglicku hovorí ako o mokrej/vlhkej krajine? Kráľovná mu vládne už desaťročia.)

kultúrny šok
“Why doesn’t any member of the royal family go to Starbucks? They don’t have an option for royal-tea.“ (Prečo žiadny člen kráľovskej rodiny nechodí do Starbucks? Nemajú možnosť kráľovského čaju.) Foto: Steve Harvey

Francúzi a Španieli

Vo Francúzsku a Španielsku je regionálna satira mimoriadne populárna a často ju podnecujú konkurenčné vzťahy medzi okresmi a blízkymi krajinami. Francúzsky humor zahŕňa zosmiešňovanie iných a preháňanie.

„Ako Francúz budem úprimný a priznám, že Francúzsko je známe gastronómiou, módou, luxusom. Ale určite nie pre silný zmysel pre humor! Buďme úprimní, trochu závidíme britskému humoru, ktorý umožňuje ľuďom byť inteligentními, vtipními a zábavními zároveň.“ Autor blogu French à la Carte

La maîtresse dit: “Que celui qui se sent bête se lève.“ Et Toto se lève. Tu te trouves bête Toto?“, demande la maîtresse. “Non madame“, répondit Toto sûr de lui, “mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout…“  (Učiteľka: „Kto sa cíti byť hlúpy, nech vstane.“ Toto vstane. Učiteľka: „Myslíš si, že si hlúpy, Toto?“ Toto: „Nie, pani učiteľka, ale bolo mi smutno, keď som vás videl stáť samú.“)

¿Qué hace un catalán cuando tiene frío?Se acerca a la estufa. ¿Y cuando tiene mucho frío. La enciende. (Čo urobí katalánec, keď je mu zima? Priblíži sa k radiátoru. A keď je mu veľmi veľká zima? Zapne ho.)

Nemecká satira

Nemecko je oficiálne najmenej vtipnou krajinou na svete. 30 000 ľudí v pätnástich krajinách bolo požiadaných, aby zostavili rebríček krajín s najhorším zmyslom pre humor, a Nemecko sa umiestnilo na prvom mieste. Väčšina cudzokrajných návštevníkov považuje Nemecko a životný štýl v Nemecku za príliš seriózny. Jadrom nemeckej komédie je často politická satira a spoločenské tabu, ako aj šikovná hra so slovami a dvojzmysly. Preto ak nepoznáte detailne politickú situáciu a nemecký jazyk, nemecké vtipy sa vám častokrát nebudú zdať príliš smiešne.

Der Zugansager am Hauptbahnhof war gefangen!
Und warum?
Weil er „Zurücktreten, bitte!“ rief, als der Zug von Erich Honecker kam!

(Vlakový hlásateľ na hlavnej stanici bol uväznený! Prečo? Pretože kričal Odstúpte!, keď prichádzal vlak Ericha Honeckera! Erich Honecker bol nemecký komunistický politik, ktorý stál v rokoch 1971-1989 na čele Nemeckej demokratickej republiky.)

Zdroj: Pinterest

Je severský humor pre zvyšok sveta príliš temný?

„Ak sa nájde v Dánsku mŕtvola, niekto o tom bude vtipkovať.“ Anders Jensen

Kultúrne stereotypy tvoria neoddeliteľnú súčasť humoru krajiny. Prekladom vtipy trochu strácajú rytmus a kontext, ktoré ich robia mimoriadne vtipnými pre domácich. Ak ste však vyrastali so švédskym vzťahom k alkoholu, depresívnymi filmi a prísnym otcom, tento švédsky vtip by vás určite pošteklil.

(Preklad: Viem, že by ste nemali všetkých hádzať do jedného vreca, ale odkedy ma otec udrel, lebo som pri raňajkách nadával, nenávidím Švédov.)

 

 

 

About Author

Ema Zvara

1 Comment

  • […] humor sa môže podstatne líšiť od toho v Európe. V európskych krajinách vie dobrý vtip prelomiť lady, no v Ázii sa o to radšej nesnažte. Ak v ázijskej krajine nepoznáte danú osobu, nežartujte […]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings