Ľudia Svet

Svetová populácia prekročila 8 miliárd ľudí. Ide o jeden z míľnikov v ľudskom rozvoji

  • 16 novembra, 2022
  • 5 min read
Svetová populácia prekročila 8 miliárd ľudí. Ide o jeden z míľnikov v ľudskom rozvoji

Pred viac ako dvoma miliónmi rokov sa objavili prví ľudia v Afrike, informuje portál ScienceAlert. Od toho času sa svetová populácia čoraz viac rozrastá.

Portál United Nations uvádza, že v strede novembra dosiahla 8 miliárd ľudí, pričom ide o jeden z míľnikov v ľudskom rozvoji. Kým jej vzrast na 8 miliárd trval 12 rokov, vzrast na 9 miliárd potrvá približne 15 rokov. Môže za to postupne predlžovanie dĺžky ľudského života, za ktorým stojí zlepšovanie verejného zdravia, výživy, osobnej hygieny a medicíny. To, ako prebieha jej vývoj v roku 2022, môžete sledovať na stránke Worldometer.

Vývoj ľudskej populácie

ScienceAlert uvádza, že najstaršie ľudské fosílie sa našli vo východnej Afrike a pochádzajú spred 2,8 milióna rokov. Avšak odhady týkajúce sa počtu ľudí, ktorí obývali Zem, zostali až do 19. storočia veľmi nespoľahlivé.

Vieme ale potvrdiť, že naši predkovia boli lovci a zberači. V porovnaní s budúcimi populáciami mali málo detí, z dôvodu udržania si nomádskeho životného štýlu.

INZERCIA

Ďalšiu rolu v nízkej hustote obyvateľstva našej planéty zohrávalo aj to, že lovci a zberači potrebovali pre vhodné životné podmienky veľa pôdy. Výskumník z Francúzskeho inštitútu pre demografické štúdie Herve Le Brasa predpokladá, že išlo približne o 10 kilometrov štvorcových na osobu.

Veľký populačný skok

Zavedenie poľnohospodárstva v období neolitu sa považuje aj za prvý známy veľký populačný skok. Stojí za ním prudký nárast pôrodnosti, ktorý prišiel spolu so schopnosťou skladovať potraviny. Podľa odhadov svetová populácia v prvom storočí pred Kristom vyskočila na 250 miliónov.

INZERCIA
svetová populácia
Nárast populácie môžeme vnímať od 19. storočia. Zdroj: pexels.com

„Matky mohli kŕmiť dojčatá kašou, čo urýchlilo proces odstavenia a znížilo množstvo času medzi pôrodmi, čo znamená viac detí na jednu ženu,“ vysvetľuje Le Bras.

Avšak rozvoj trvalých sídel priniesol aj rôzne riziká. Jedným z príkladov bola domestikácia zvierat, v dôsledku ktorej sa ľudia nakazili novými smrteľnými chorobami.

Inzercia

Obzvlášť vysoká bola miera detskej úmrtnosti. Tretina detí zomrela ešte pred prvými narodeninami, ďalšia tretina pred dovŕšením dospelosti. Antropológ z University of Toulouse vo Francúzsku Eric Crubezy to popisuje ako obrovskú úmrtnosť s permanentným „baby boomom“.

Náhly pandemický zvrat

Pandémia moru, známa aj ako čierna smrť, náhle zastavila nárast obyvateľstva v stredoveku. Objavila sa na území dnešného Kirgizska, do Európy sa dostala v roku 1346 na lodiach, ktoré prepravovali tovar z Čierneho mora.

V priebehu ôsmich rokov vyhubila až 60 % populácie Európy, Blízkeho východu a severnej Afriky. V dôsledku toho sa celosvetová populácia zo 429 miliónov znížila na 374 miliónov.

Medzi ďalšie pandémie patrí napríklad Justiniánov mor. Jeho epicentrom bolo Stredozemné more a trval počas dvoch storočí. Za dočasný pokles populácie mohli aj vojny raného stredoveku v západnej Európe.

Dôležitosť vedy

Nárast populácie môžeme vnímať od 19. storočia. Môže za to najmä rozvoj modernej medicíny či industrializácia poľnohospodárstva, ktorá posilnila globálne zásoby potravín. Od roku 1800 vzrástla osemnásobne, podľa odhadov z 1 miliardy na 8 miliárd.

Kľúčový bol predovšetkým vývoj vakcín. Jednou z nich bola vakcína proti kiahňam, ktorá prispela k zbaveniu sa jedného z najväčších zabijakov na svete.

Medzi dôležité míľniky patria aj 70. a 80. roky 20. storočia v dôsledku liečby srdcových chorôb. Práve tento vývoj pomohol znížiť úmrtnosť ľudí nad 60 rokov.

Rast populácie v rozvojových krajinách

Portál National Library of Medicine uvádza, že kým v roku 1950 žilo na území Afriky približne 230 miliónov ľudí, v roku 2010 išlo o viac ako 1 miliardu. Podľa OSN bude daný kontinent naďalej rásť pozoruhodným tempom, pričom v roku 2050 by mal tvoriť až 24 % svetovej populácie.

Z daných čísel vyplýva, že počet obyvateľov v rozvojových krajinách rastie bezprecedentným tempom. V súčasnosti v nich žije viac ako 80 % obyvateľstva, avšak do roka 2050 by malo ísť až o 86 %.

svetová populácia
Počet obyvateľov v rozvojových krajinách rastie bezprecedentným tempom. Zdroj: pexels.som

Medzi najmenej rozvinuté krajiny patrí napríklad Somálsko, Súdán, Libéria v Afrike, Afganistan, Bangladéš v Ázií či Haiti v Karibiku.

Vplyv na životné prostredie

Rast populácie vplýva aj na životné prostredie. Splnenie cieľov Parížskej dohody zahŕňajúce obmedzenie nárastu globálnej teploty závisí najmä od obmedzenia neudržateľných modelov výroby a spotreby.

V súčasnosti je menej ako 18 % svetovej populácie zodpovedných za viac ako 50 % globálnych emisií oxidu uhličitého. Práve jej pomalší rast v priebehu ďalších desaťročí by mohol mať pozitívny vplyv na zmiernenie environmentálnych škôd.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings