Archív EXTRA feed Ľudia Svet

Predpovedal Covid-19 aj Francúzsku revolúciu. Čo ešte Nostradamus vedel?

  • 28 februára, 2022
  • 6 min read
Predpovedal Covid-19 aj Francúzsku revolúciu. Čo ešte Nostradamus vedel?

Nostradamus, francúzsky astrológ a lekár, ktorého proroctvá si počas svojho života vyslúžili slávu a lojálnych nasledovníkov, sa narodil v roku 1503.

Počas všetkých storočí od jeho smrti mu ľudia pripisovali zásluhy za presné predpovedanie kľúčových udalostí v histórii, od Francúzskej revolúcie až po vzostup Adolfa Hitlera, teroristické útoky z 11. septembra 2001, a dokonca aj koronavírus z roku 2020. Jeho kniha Proroctvá vyšla v roku 1555 a odvtedy mu priniesla celosvetovú slávu. Podľa Nostradama je koniec sveta naplánovaný na rok 3797.

 

Nostradamus a Hitler. Zdroj: flickr.com

Raný život

Nostradamus sa narodil ako Michel de Nostradame 14. alebo 21. decembra 1503 na juhu Francúzska v Saint-Remy-de-Provence. Bol jedným z deviatich detí, ktoré sa narodili Reyniere de St-Remy a jej manželovi Jaume de Nostradame, bohatému obchodníkovi s obilím a notárovi židovského pôvodu. Nostradamov starý otec Guy Gassonet konvertoval na katolicizmus pred polstoročím a zmenil si priezvisko na Nostradame, čiastočne preto, aby sa vyhol prenasledovaniu počas inkvizície.

Málo sa vie o jeho detstve, ale dôkazy naznačujú, že bol veľmi inteligentný, keďže rýchlo pokročil v škole. Na začiatku svojho života ho vychovával jeho starý otec z matkinej strany Jean de St. Remy, ktorý vo svojom vnukovi videl veľký intelekt a potenciál. Počas tohto obdobia sa mladý Nostradame naučil základy latinčiny, gréčtiny, hebrejčiny a matematiky. Verí sa, že jeho starý otec ho tiež zoznámil so starodávnymi obradmi židovskej tradície a nebeskými vedami astrológie, vďaka čomu sa Nostradame prvýkrát zoznámil s myšlienkou neba a toho, ako riadia ľudský osud.

Vzdelávanie

Vo veku 14 rokov vstúpil Nostradame na univerzitu v Avignone študovať medicínu. Už po roku bol však nútený odísť z dôvodu vypuknutia bubonického moru. Podľa vlastných slov v tomto období cestoval po vidieku, skúmal bylinné prípravky a pracoval ako lekárnik.

V roku 1522 vstúpil na univerzitu v Montpelier, aby dokončil doktorát z medicíny. Niekedy vyjadroval nesúhlas s učením katolíckych kňazov, ktorí odmietali jeho predstavy o astrológii. Existujú správy, že predstavitelia univerzity objavili jeho predchádzajúce skúsenosti ako lekárnika, a našli dôvod na jeho vylúčenie zo školy. Väčšina správ však uvádza, že nebol vylúčený a licenciu na vykonávanie lekárskej praxe dostal v roku 1525. V tom čase polatinizoval svoje meno – ako bolo zvykom mnohých stredovekých akademikov.

 

Inzercia
Nostradamus vytvoril „ružovú pilulku“, bylinnú pastilku vyrobenú zo šípok (bohatých na vitamín C), ktorá poskytla určitú úľavu pacientom s miernymi príznakmi moru.

Nostradamus a mor

Počas niekoľkých nasledujúcich rokov Nostradamus cestoval po Francúzsku a Taliansku a liečil obete moru. V tom čase nebol známy žiadny liek a väčšina lekárov sa spoliehala na elixíry vyrobené z ortuti, na prax krviprelievania a obliekania pacientov do šiat nasiaknutých cesnakom.

Nostradamus vyvinul niekoľko veľmi progresívnych metód na boj s morom. Svojim pacientom nepúšťal žilou, namiesto toho praktizoval účinnú hygienu a podporoval odstraňovanie infikovaných tiel z ulíc mesta. Stal sa známym tým, že vytvoril „ružovú pilulku“, bylinnú pastilku vyrobenú zo šípok (bohatých na vitamín C), ktorá poskytla určitú úľavu pacientom s miernymi príznakmi moru. Jeho miera vyliečenia bola pôsobivá, aj keď veľa možno pripísať udržiavaniu svojich pacientov v čistote, podávaniu nízkotučných diét a poskytovaniu dostatku čerstvého vzduchu.

 

Časom sa Nostradamus pre svoju liečbu stal miestnou celebritou a dostal finančnú podporu od mnohých občanov Provence. V roku 1531 bol pozvaný, aby spolupracoval s popredným učencom tej doby, Julesom-Cesarom Scaligerom v juhozápadnom Francúzsku. Tam sa oženil a v priebehu niekoľkých rokov mal dve deti.

V roku 1534 jeho manželka a deti zomreli — pravdepodobne na mor — keď cestoval na lekársku misiu do Talianska. Neschopnosť zachrániť manželku a deti spôsobila, že upadol do nemilosti komunity a svojho patróna Scaligera.

 

Nostradamus a okultizmus

V roku 1538 hanebná poznámka o náboženskej soche vyústila do obvinenia Nostradama z kacírstva. Keď dostal príkaz predstúpiť pred cirkevnú inkvizíciu, múdro sa rozhodol opustiť provinciu, aby niekoľko rokov cestoval po Taliansku, Grécku a Turecku. Verí sa, že počas svojich ciest Nostradamus zažil psychické prebudenie. Jedna z legiend o Nostradamovi hovorí, že počas svojich ciest po Taliansku narazil na skupinu františkánskych mníchov, pričom jedného označil za budúceho pápeža. Mních, zvaný Felice Peretti, bol v roku 1585 vysvätený za pápeža Sixta V., čím sa splnila Nostradamova predpoveď.

Nostradamus cítil, že sa zdržal dostatočne dlho na to, aby bol v bezpečí pred inkvizíciou, a tak sa vrátil do Francúzska, aby pokračoval vo svojej praxi ošetrovania obetí moru. V roku 1547 sa usadil vo svojom rodnom meste Salon-de-Province a oženil sa s bohatou vdovou menom Anne Ponsarde, a mali spolu mali šesť detí. Nostradamus v tom čase vydal aj dve knihy o lekárskej vede.

V priebehu niekoľkých rokov po tom, čo sa usadil v Salone, sa Nostradamus začal vzďaľovať od medicíny, a viac smeroval k okultizmu. Hovorí sa, že v noci trávil hodiny vo svojej pracovni meditovaním pred miskou naplnenou vodou a bylinkami.  Verí sa, že vízie boli základom jeho predpovedí do budúcnosti.

V roku 1550 Nostradamus napísal svoj prvý almanach astrologických informácií a predpovedí na nadchádzajúci rok. Almanachy boli v tom čase veľmi populárne, pretože poskytovali užitočné informácie pre farmárov a obchodníkov, a obsahovali predpovede budúceho roka. Nostradamus začal písať o svojich víziách a začlenil ich do svojho prvého almanachu. Publikácia mala veľký ohlas a poslúžila na šírenie jeho mena po celom Francúzsku, čo Nostradama povzbudilo, aby písal viac.

V druhej časti si priblížime jeho ďalšie predpovede a cestu životom.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings