Zdravie

Cholera dnes a kedysi. Vedeli ste koľko ľudí na ňu stále umiera?

  • 28 februára, 2022
  • 7 min read
Cholera dnes a kedysi. Vedeli ste koľko ľudí na ňu stále umiera?

CHOLERA DNES A KEDYSI

Pôvod cholery

Nie je jasné, kedy presne cholera prvýkrát postihla ľudí.

Prvé texty z Indie (Sushruta Samhita v 5. storočí pred Kristom) a Grécka (Hippokrates v 4. storočí pred Kristom a Aretaeus z Kappadokie v 1. storočí pred Kristom) opisujú ojedinelé prípady chorôb podobných cholere.

Jedna z prvých podrobných správ o epidémii cholery pochádza od Gaspara Correu, ktorý opísal na jar roku 1543 vypuknutie choroby v delte Gangy. Miestni ľudia túto chorobu nazývali „moryxy“ a údajne zabila obete do 8 hodín od vzniku symptómov a mala takú úmrtnosť, že miestni obyvatelia mali problém pochovať všetkých mŕtvych.

Počas niekoľkých nasledujúcich storočí nasledovali početné správy o prejavoch cholery pozdĺž západného pobrežia Indie od portugalských, holandských, francúzskych a britských pozorovateľov.

INZERCIA

 

Prvá pandémia cholery

Prvá pandémia cholery sa objavila v delte Gangy, s vypuknutím v Jessore v Indii v roku 1817 v dôsledku kontaminovanej ryže. Choroba sa rýchlo rozšírila po väčšine Indie, dnešného Mjanmarska a dnešnej Srí Lanky cestovaním po obchodných cestách vybudovaných Európanmi.

Do roku 1820 sa cholera rozšírila do Thajska, Indonézie (len na ostrove Jáva zabila 100 000 ľudí) a na Filipíny. Z Thajska a Indonézie sa choroba dostala prostredníctvom infikovaných ľudí na lodiach do Číny v roku 1820, a Japonska v roku 1822.

Rozšírila sa aj mimo Ázie. V roku 1821 priniesli britské jednotky z Indie do Ománu choleru do Perzského zálivu. Choroba sa nakoniec dostala na európske územie a zasiahla súčasné Turecko, Sýriu a južné Rusko.

Pandémia vyhasla 6 rokov po tom, čo začala, pravdepodobne vďaka silnej zime v rokoch 1823–1824, ktorá mohla zabiť baktérie žijúce v zásobách vody.

 

Cholera infikuje Európu a Ameriku

Druhá pandémia cholery začala okolo roku 1829.

Rovnako ako tá predošlá, aj druhá pandémia má pôvod v Indii, a rozšírila sa pozdĺž obchodných a vojenských ciest do východnej a strednej Ázie, a na Blízky východ.

Na jeseň roku 1830 sa cholera dostala do Moskvy. Šírenie choroby sa počas zimy dočasne spomalilo, ale na jar roku 1831 sa opäť zvýšilo a zasiahlo Fínsko a Poľsko. Potom sa cholera rozšírila do Maďarska a Nemecka.

Choroba sa následne rozšírila po celej Európe, vrátane toho, že sa prvýkrát dostala do Veľkej Británie. Británia prijala niekoľko opatrení, ktoré mali pomôcť obmedziť šírenie choroby, vrátane zavedenia karantény a zriadenia miestnych výborov zdravia.

Verejnosť sa však zmocnila rozšíreného strachu z choroby a nedôvery k autoritám, predovšetkým k lekárom. Nevyvážené tlačové správy viedli ľudí k tomu, že si mysleli, že viac obetí zomrelo v nemocnici ako v ich domovoch, a verejnosť začala veriť, že obete prevezené do nemocníc zabili lekári na anatomickú pitvu. Tento strach mal za následok niekoľko „cholerových nepokojov“ v Liverpoole.

 

V roku 1832 sa cholera dostala aj do Ameriky. V júni toho istého roku zaznamenal Quebec 1 000 úmrtí na túto chorobu, ktorá sa rýchlo rozšírila pozdĺž rieky Svätého Vavrinca a jej prítokov.

Približne v rovnakom sa cholera dostala aj do Spojených štátov a objavila sa v New Yorku a Philadelphii. V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov sa rozšírila po celej krajine. Do Latinskej Ameriky vrátane Mexika a Kuby sa dostala v roku 1833.

 

Ilustrácia zobrazujúca pacientov privážaných do nemocnice počas vypuknutia cholery v roku 1892 v Hamburgu. Zdroj: npr.org

Ako vedci študovali choleru

V rokoch 1852 až 1923 svet zažil ďalšie štyri pandémie cholery.

Tretia pandémia, trvajúca 1852–1859, bola najsmrteľnejšia. Spustošila Áziu, Európu, Severnú Ameriku a Afriku, a len vo Veľkej Británii v roku 1854, najhoršom roku cholery, zabila 23 000 ľudí.

V tom roku britský lekár John Snow, ktorý je považovaný za jedného z otcov modernej epidemiológie, starostlivo zmapoval prípady cholery v oblasti Soho v Londýne, čo mu umožnilo identifikovať zdroj choroby v tejto oblasti: kontaminovaná voda z čerpadla verejnej studne. Presvedčil úradníkov, aby odstránili rukoväť pumpy, čím sa okamžite zbavili prípadov cholery v oblasti.

 

Štvrtá a piata pandémia cholery – v rokoch 1863 – 1875 a 1881 – 1896 – boli celkovo menej závažné ako predchádzajúce pandémie.

Vrokoch 1872 až 1873 v Maďarsku zomrelo na choleru 190 000 ľudí, a Hamburg stratil takmer 1,5 percenta svojej populácie v dôsledku cholery v roku 1892.

V roku 1883 nemecký mikrobiológ Robert Koch, zakladateľ modernej bakteriológie, študoval choleru v Egypte a Kalkate. Vyvinul techniku, ktorá mu umožnila pestovať a opísať baktériu V. cholerae, a potom ukázať, že prítomnosť baktérie v črevách spôsobuje choleru.

 

Počas piatej pandémie boli Veľká Británia a Spojené štáty väčšinou v bezpečí,a to vďaka zlepšeným zásobám vody a karanténnym opatreniam.

Šiesta pandémia cholery (1899 – 1923) do značnej miery nezasiahla západnú Európu a Severnú Ameriku v dôsledku pokroku v oblasti verejného zdravia a hygieny. Choroba ale stále pustošila Indiu, Rusko, Blízky východ a severnú Afriku. Do roku 1923 sa prípady cholery rozptýlili vo veľkej časti sveta okrem Indie – v rokoch 1918 a 1919 zabila v Indii viac ako pol milióna ľudí.

 

Zdravotníci nesú telo obete cholery v Petionville na Haiti, február 2011. Prepuknutie cholery na Haiti sa začalo v októbri 2010. Zahynulo takmer 9 000 ľudí. Zdroj: npr.org

Cholera dnes

Na rozdiel od predchádzajúcich pandémií, ktoré všetky vznikli v Indii, siedma a súčasná pandémia cholery začala v Indonézii v roku 1961.

Rozšírila sa po Ázii a na Strednom východe a v roku 1971 zasiahla Afriku. V roku 1990 bolo viac ako 90 percent všetkých prípadov cholery hlásených z afrického kontinentu.

V roku 1991 sa v Peru objavila cholera, ktorá sa po 100 rokoch neprítomnosti vrátila do Južnej Ameriky. V tomto prvom roku zabila v Peru 3000 ľudí a následne sa rozšírila do Ekvádoru, Kolumbie, Brazílie a Čile, a potom do Strednej Ameriky a Mexika.

Hoci súčasná pandémia cholery zasiahla približne 120 krajín, je to prevažne choroba chudobných, menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch došlo k niekoľkým ničivým epidémiám, vrátane vypuknutia cholery v Zimbabwe v rokoch 2008 – 2009. Epidémia postihla približne 97 000 ľudí a vypuknutie na Haiti v rokoch 2010 – 2011, ktoré nasledovalo po zemetrasení na Haiti, a postihlo viac ako 500 000 ľudí. ľudí.

V roku 2017 vypukla cholera v Somálsku a Jemene. Do augusta 2017 epidémia v Jemene zasiahla 500 000 ľudí a zabila 2 000 ľudí.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings