Ekonomika a Biznis EXTRA Slovensko TOP články redakcie

Naozaj žijeme v malých bytoch a domoch? Porovnali sme Slovensko s ďalšími krajinami

 • 4 februára, 2022
 • 6 min read
Naozaj žijeme v malých bytoch a domoch? Porovnali sme Slovensko s ďalšími krajinami

Peniaze vo vzťahu k veľkosti domácnosti

Zrejme sa všetci zhodneme na pravidle, že čím viac finančných prostriedkov človek má, o to väčšie bývanie si zadováži. Bez ohľadu na to, či preferuje dom alebo byt, cieľom je dosiahnuť takú úroveň bývania, ktorá umožní uskladňovanie materiálneho vybavenia a ponúkne priestorový komfort.

Nie je však pravidlom, že čím je krajina vyspelejšia, tým väčšie majú jej obyvatelia obydlia. S ohľadom na špecifiká veľkých aglomerácií je prax dokonca práve opačná.

Okrem toho nám posledné roky ukázali, ako dôležitá je práca architektov a interiérových dizajnérov. So správne navrhnutým interiérom môže byť aj na menšej ploche viac využiteľného priestoru. Moderné byty s rozlohou 60 štvorcových metrov môžu s nadhľadom vo svojej priestrannosti a užitočnosti prekonať staršie 80-metrové byty.

 

 

Priemerný slovenský byt má rozlohu 65 až 75 štvorcových metrov, pričom rodinný dom, bungalov, bytová jednotka v dvoj- a trojdome dosahuje rozlohu 80 až 120 m2. Takáto rozloha umožňuje veľkorysé dispozičné koncepty, v ktorých sa nájde priestor aj pre dve či tri spálne, spoločenskú miestnosť, kuchyňu, vstupnú chodbu a neraz aj pre dve toalety a kúpeľne.

Realitný trh sa stále vyvíja a staviteľský boom pozorujeme nielen na Slovensku, ale prakticky na celom svete. Všade sú mladí ľudia, ktorí chcú a potrebujú bývať.

Inzercia

Údaje z rokov 2009 až 2013 hovoria o tom, ako sa líši rozloha bytov a domov naprieč celým civilizovaným svetom. Najhoršie si pritom stojí Hong Kong s priemernou rozlohou bytov 45 m2, najlepšie Austrália s 214 m2. V uvedenom kontexte sú na tom veľmi dobre aj Spojené štáty s priemernou rozlohou obydlia 201 m2  a tiež Kanada s priemerom 181 m. Spojené kráľovstvo sa v rebríčku umiestňuje na podobnej úrovni ako Slovensko so 76 m.

Veľmi zaujímavo vyzerajú štatistiky o Číne. Tie nezohľadňujú rozlohy príbytkov mimo rozvinutých miest, ale tie mestské byty za posledných 20 rokov takmer zdvojnásobili svoju priemernú rozlohu na 60 m2.

Slovensko je na chvoste, ale žijeme dôstojne

Ak by nás zaujímalo, kde sa nachádza  Slovensko v porovnaní s väčšími krajinami, porovnanie by vyzeralo nasledovne:

 

Priemerná rozloha domácností v jednotlivých krajinách:

 • Austrália (214 m2)
 • Spojené štáty americké (201 m2)
 • Kanada (181 m2)
 • Dánsko (139 m2)
 • Grécko (125 m2)
 • Francúzsko (112 m2)
 • Nemecko (108 m2)
 • Španielsko (96 m2)
 • Japonsko (95 m2)
 • Švédsko (82 m2)
 • Taliansko (81 m2)
 • Spojené kráľovstvo (76 m2)
 • Slovensko (75 m2)
 • Rusko (57 m2)
 • Čína (60 m2)
 • Hong Kong (45 m2)

 

V konečnom dôsledku si teda Slovensko nestojí tak zle, hoci sa zaraďujeme na chvost tohto rebríčka. Je potrebné uvedomiť si, že byty a domy s rozlohou v rozpätí 65 až 120 štvorcových metrov sú stále nadštandardné, pokiaľ berieme do úvahy aj krajiny tretieho sveta a rozvíjajúce sa krajiny.

Okrem toho, ako bolo už napísané vyššie, viac ako samotný údaj o rozlohe príbytku je dôležitejšie jeho dispozičné riešenie, materiálové a estetické vyhotovenie a tiež kvalita štandardu, ktorá zvyčajne na Slovensku vôbec nie je zlá.

Samozrejme, ak neberieme ohľad na extrémne prípady, ktoré sú výsledkom chudoby v krajine a v neposlednom rade mentálneho nastavenia obyvateľov, ktorí častokrát zanedbávajú čistotu a poriadok v bytoch a domoch.

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings