Zdravie

OTESTUJTE SA, zaujímavé fakty o našom mozgu: koľko z nich ste poznali?

  • 27 septembra, 2022
  • 5 min read
OTESTUJTE SA, zaujímavé fakty o našom mozgu: koľko z nich ste poznali?

#1, Šesťdesiat percent ľudského mozgu tvorí tuk.

Nielenže to z neho robí najtučnejší orgán v ľudskom tele, ale tieto mastné kyseliny sú kľúčové pre výkon nášho mozgu. Uistite sa, že ho vhodne dopĺňate zdravými živinami, ktoré posilňujú mozog.

 

#2, Náš mozog nie je úplne vytvorený do veku 25 rokov.

Vývoj mozgu začína od zadnej časti mozgu a postupuje smerom dopredu.

 

INZERCIA

#3, Ľudská pozornosť je kratšia ako u zlatej rybky.

Priemerná dĺžka pozornosti sa za posledných 10 rokov znížila v priemere o 12 minút. Dnes je rozsah ľudskej pozornosti kratší ako u zlatej rybky.

 

INZERCIA

#4, Náš mozog potrebuje neustály prísun kyslíka.

Už päť minút bez kyslíka môže spôsobiť odumretie niektorých mozgových buniek, čo vedie k vážnemu poškodeniu mozgu.

 

Inzercia

#5, Úložná kapacita nášho mozgu sa považuje za prakticky neobmedzenú.

Ľudský mozog pozostáva z približne 86 miliárd neurónov.

Každý neurón vytvára spojenia s inými neurónmi, čo môže vytvoriť až 1 kvadrilión (1 000 biliónov) spojení. Postupom času sa tieto neuróny môžu spájať, čím sa zvyšuje úložná kapacita.

Napríklad pri Alzheimerovej chorobe sa však mnohé neuróny môžu poškodiť a prestať fungovať, čo má vplyv najmä na pamäť.

Normálny mozog vs. mozog u človek s Alzheimerovou chorobou. Zdroj: researchgate.net

#6, Dvadsaťpäť percent cholesterolu v tele sa nachádza v mozgu.

Cholesterol je neoddeliteľnou súčasťou každej mozgovej bunky.

Bez adekvátneho cholesterolu odumierajú mozgové bunky.

 

#7, Informácie o mozgu sa šíria rýchlosťou až 431 km za hodinu.

Keď je neurón stimulovaný, generuje elektrický impulz, ktorý putuje z bunky do bunky. Narušenie tohto pravidelného spracovania môže spôsobiť epileptický záchvat.

 

#8, Spomienky sú uložené na krátkodobé aj dlhodobé použitie súčasne.

Neurovedci už dlho vedia, že hipokampus uchováva krátkodobé spomienky.

Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo krátkodobé spomienky sa tvoria v hipokampe, súčasne sa ukladajú v inej časti mozgu na dlhodobé spomienky.

 

 

#9, Vitamín B1 môže pomôcť zlepšiť krátkodobú a dlhodobú pamäť.

Vitamín B1 je nevyhnutný pre tvorbu mozgovej chemickej látky acetylcholínu, ktorá je potrebná na sústredenie a ukladanie spomienok.

 

#10, Ľahký prístup k informáciám môže sťažiť ich zapamätanie

Byť schopný rýchlo pristupovať k informáciám je ako dar, tak aj prekliatie – v skutočnosti sú totiž takéto informácie ťažšie zapamätateľné.

Čím tvrdšie pracujeme na prístupe k údajom, tým je pravdepodobnejšie, že si ich zapamätáme.

 

#11, Ľudský mozog sa za posledných 20 000 rokov výrazne zmenšil.

Stratený objem je ekvivalentný veľkosti tenisovej loptičky.

 

#12, Naša miecha prestane rásť priemerne vo veku 4 rokov.

Naša miecha, ktorá pozostáva zo zväzku nervového tkaniva a podporných buniek, je zodpovedná za odosielanie správ z mozgu do celého tela.

 

Ilustračná fotografia (časti mozgu). Zdroj: trinitydt.org

#13, Miecha je hlavným zdrojom komunikácie medzi telom a mozgom.

ALS alebo amyotrofická laterálna skleróza spôsobuje odumieranie neurónov v mozgu a mieche, čo ovplyvňuje kontrolovaný pohyb svalov.

Ďalšou chorobou, ktorá postihuje mozog aj miechu, je roztrúsená skleróza (SM). Pri SM imunitný systém napáda ochrannú vrstvu, ktorá pokrýva nervové vlákna, čo spôsobuje komunikačné problémy medzi mozgom a telom.

 

#14, Je mýtus, že používate len 10 percent svojho mozgu.

Používate to vlastne všetko.Neurológovia potvrdzujú, že váš mozog je vždy aktívny.

 

#15, Ľudský mozog váži 1,5 kg.

Veľkosť však nie vždy znamená inteligenciu.

Muži majú tendenciu mať väčší mozog ako ženy.

 

#16, Kúsok mozgového tkaniva o veľkosti zrnka piesku obsahuje 100 000 neurónov a 1 miliardu synapsií.

Poškodenie neurónov však môže mať veľký vplyv.

Napríklad počas mozgovej príhody krv nie je schopná dostať kyslík do mozgu. V dôsledku toho môžu mozgové bunky zomrieť, a schopnosti v tejto konkrétnej oblasti mozgu môžu byť stratené.

Parkinsonova choroba sa vyskytuje, keď bunky časti vášho mozgu nazývanej substantia nigra, začnú odumierať.

 

#17, Ľudský mozog dokáže generovať približne 23 wattov energie (dosť na napájanie žiarovky).

Všetka táto sila si vyžaduje potrebný odpočinok. Adekvátny spánok pomáha udržiavať dráhy vo vašom mozgu. Navyše nedostatok spánku môže zvýšiť tvorbu proteínu v mozgu, ktorý je spojený s Alzheimerovou chorobou.

 

#18, Emócie môžu zmeniť chémiu nášho mozgu.

Emócie drasticky menia náš mozog.

Chemické reakcie vyvolané pocitmi možno fyzicky vidieť na skenoch mozgu a štúdiách šedej hmoty.

 

#19, Keď je mozog intoxikovaný, nemôže si vytvárať spomienky.

Pri intoxikácií (alkohol, drogy,..)  je mozog opojený, a nie je schopný vytvárať spomienky. Takže nie, nezabudli ste, čo sa stalo minulú noc. Pamäť sa jednoducho nikdy nevytvorila.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings