Ekonomika a Biznis

Menej chamtivosti, viac trpezlivosti, nebáť sa… a premýšľať.

  • 16 mája, 2016
  • 5 min read
Menej chamtivosti, viac trpezlivosti, nebáť sa… a premýšľať.

V posledných dňoch často dostávam otázku, či predať v minulosti nakúpené aktíva. Strach znova ovláda investorov. Odpoveď je dlhšia a ťažká. Pokúsim sa.

Na trhoch sa dejú veci, akcie klesajú. A nie málo. V Spojených štátoch o viac ako 15%, v Európe viac, a niekde ešte viac. Zase tu máme korekciu, možno medvedí trh. Dlhopisy nezarábajú prakticky nič, stimulácia ekonomiky niečo stojí. Komodity sú ešte zábavnejší príbeh… Tankujem diesel a teší ma to. Plus so záujmom sledujem šachovú partiu ťažiarov ropy pri prichádzajúcom imperatíve obnoviteľných energií a veľkom osobnom vklade Elona Muska. Tento príbeh nás baví. Ceny komodít sú v dramatickom poklese. Čína, a pomalá konjunktúra EU, a… Trhy sa kúpu v mnohých odtieňoch červenej. Ale nie o tom som chcel.

Zase tu máme iracionálne konanie väčšiny investorov – prakticky nikto nenakupuje. Veľa investorov rozmýšľa o predaji svojich aktív, obáva sa. Toto je rovnaké naprieč svetom (vypredáva sa všade) a klientskými segmentami – tu sú si bohatí a strádatelia rovní, nerozhoduje vek klienta ani jeho investičná kompetencia… a stále sa to opakuje. Pritom všetko rácio je na strane konania opačného. Prečo je to tak? Aj keď to nie je prínosné, je to pochopiteľné konanie. V čom sú príčiny?

Aktíva či majetok sú výsledkom tvrdej práce alebo šťastia. Jedno má svoje limity – peniaze, ktoré stratíme, je zarobiť späť veľmi ťažké. No a šťastie druhýkrát na našej strane nemusí byť. Riskovať je neprirodzené a cieľom nie je stratiť. Nebáť sa v situácii, keď z každej strany prichádzajú informácie o možnom zlom vývoji, eskalácii napätia a čiernych perspektívach je ťažké. A ťažké zvládne málokto. Avšak báť sa je aj drahé. Straty bolia. Čo s tým? Pomôžem si citátom, aj keď zaznel v iných súvislostiach: „Nebojte sa!“ Toto je štandardný vývoj. Bolo, je a bude to tu. V takomto období už nepredávajte. Ak máte diverzifikované portfólio, je to rozumná stratégia.

Peniaze získavame kvôli spotrebe, či už vlastnej alebo niekoho iného. Samé o sebe nemajú pre nás význam. Investícia je odložená spotreba. Čím dlhšie je odložená, tým viac je iluzórna. Peniaze neskôr sú horšie ako peniaze skôr. Ak vám niekto odloží výplatu, milovať ho nebudete. To všetko je pochopiteľné. Avšak neracionálne pri investovaní. Čas je pre vašu investíciu blahodarný. Čo s tým? Na krátko neinvestujte – to nie je investícia. Mám radšej poker, v rovnakom čase sú vaše šance lepšie a viac záležia na vašich kompetenciách. Dodržujte investičný horizont a investíciou sa počas jeho plynutia nezaoberajte. Tu je matematika vaším priateľom. Ak máte diverzifikovanú investíciu a správcu, ktorý existuje desaťročia, funguje to.

Veľa zarobiť teší, vysoký výnos je lepší ako menší a chamtivosť je dobrá – hovorí Gordon Gekko. A ak aj s ním nesúhlasíme, určite je duchom progresu; motiváciou nie jedného nositeľa pokroku. Avšak pri investovaní nie je vašim priateľom. Tým je primeraná miera zisku. Na začiatku najlepšej bondovky (Casino Royale) na otázku, či verí v boha, Le Chiffre (bankár svetových teroristov, ako ho pomenuje M) odpovedá „verím v primeranú mieru zisku.“ Ja dodávam, číslo, ktoré je pri jednotlivých triedach aktív veľmi dobré… na investičnom horizonte. Kúpiť niečo lacné je výhodné. Ak kupujeme auto, telefón alebo čokoľvek, správame sa racionálne. Nie však pri investovaní. O najlacnejšie aktíva, t.j. aktíva v poklese nie je záujem. Čo s tým? Kupujte, keď je to lacné, alebo ešte lepšie, kupujte pravidelne. Tu sa nemôžete pomýliť.

 

Konať racionálne, ovládať svoju chamtivosť, nebáť sa počas trhových otrasov, byť trpezlivý. Ak by to bolo ľahké, dialo by sa to. Avšak deje sa opak, správna stratégia a jej dodržiavanie sú ťažké. Rovnako ako akékoľvek iné zarábanie peňazí. Avšak iné cesty k cieľu nevedú. Držím vám palce, aby ste sa nabudúce rozhodli racionálne. A ak nechcete byť racionálny, tak neinvestujte. Radšej peniaze miňte, pomôžete zelenej (farbe rastúcich trhov).

 

Inzercia

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings