Zdravie

Melatonín na spanie: Funguje?

  • 11 októbra, 2022
  • 5 min read
Melatonín na spanie: Funguje?

„Naše telo prirodzene produkuje melatonín. Ten nás nenúti spať, ale keď sa večer hladina melatonínu zvýši, uvedie nás do stavu pokojnej bdelosti, ktorá pomáha podporovať spánok,“ vysvetľuje odborník na spánok z Univerzity Johnsa Hopkinsa Luis F. Buenaver, PhD., C.B.S.M.

 

Čo je melatonín?

Melatonín je hormón, ktorý sa tvorí v tele. Tento hormón reguluje denné a nočné cykly (cykly spánku a bdenia).

Tma spúšťa v našom tele tvorbu väčšieho množstva melatonínu, ktorý dáva telu signál na spánok. Naopak svetlo znižuje tvorbu melatonínu a signalizuje telu, aby bolo bdelé. Niektorí ľudia, ktorí majú problémy so spánkom, majú nízku hladinu melatonínu. Ľudia najčastejšie používajú melatonín na nespavosť a zlepšenie spánku pri rôznych stavoch, ako je napríklad jet lag. Výskum naznačuje, že melatonín zohráva v organizme aj iné dôležité úlohy než len spánok. Tieto účinky však nie sú ešte úplne objasnené.

INZERCIA

 

Užívanie melatonínu ako doplnku výživy?

Melatonínové doplnky môžu pomôcť pri určitých stavoch, ako je napríklad oneskorenie spánku, porucha fázy oneskoreného spánku a bdenia, niektoré poruchy spánku u detí a úzkosť pred a po operácii…

INZERCIA

 

Jet lag

Jet lag postihuje ľudí, ktorí cestujú lietadlom cez viaceré časové pásma. Pri jet lagu sa necítite dobre a môžete mať poruchy spánku, dennú únavu, zhoršené fungovanie a tráviace problémy. Melatonín ako prostriedok proti pocitom z jet lagu bol podrobne preskúmaný a v súčasnosti je všeobecne uznávanou súčasťou účinnej liečby pásmového oneskorenia. Zdá sa, že najnovšie výskumy ukazujú, že melatonín pomáha uviesť telo do spánku v čase, keď by ste za normálnych okolností neodpočívali, čím je prospešný pre ľudí s jet lagom.

Inzercia

Porucha oneskorenej fázy spánku a bdenia (DSWPD)

Ľudia s DSWPD majú problémy so zaspávaním v obvyklom čase a ranným prebúdzaním. Zvyčajne majú problém zaspať pred 2. až 6. hodinou ráno a najradšej by sa zobudili medzi 10. a 13. hodinou na obed. Podobne ako iné poruchy cirkadiánneho rytmu, aj DSWPD je dôsledkom neschopnosti synchronizovať vnútorné cirkadiánne rytmy s cyklom svetla a tmy v prostredí. Jedinci s DSWPD majú výraznú cirkadiánnu preferenciu “nočnej sovy“.

Podľa výskumu sa zistilo, že melatonín zlepšuje nástup spánku bez závažných nežiaducich účinkov u mladých ľudí s DSPD. Rovnako dlhodobá liečba melatonínom nezhoršovala spánok, pubertu ani duševné zdravie adolescentov.

Cirkadiánne rytmy sú telesné, duševné a behaviorálne zmeny, ktoré sa riadia 24-hodinovým cyklom. Tieto prirodzené procesy reagujú predovšetkým na svetlo a tmu a ovplyvňujú väčšinu živých organizmov vrátane zvierat, rastlín a mikróbov.

 

Úzkosť pred a po operácii

Úzkosť pred a po operácii sa vyskytuje až u 80 percent pacientov. Zdá sa, že doplnky melatonínu pomáhajú znižovať takto vyvolanú úzkosť. Prehľad z roku 2015 skúmal 12 štúdií, ktoré zahŕňali 774 ľudí a hodnotili doplnky melatonínu na liečbu úzkosti pred operáciou, úzkosti po operácii alebo oboch. V prehľade sa našli silné dôkazy, že melatonín je pri znižovaní úzkosti pred operáciou lepší ako placebo. Melatonínové doplnky môžu byť rovnako účinné ako štandardná liečba (liek proti úzkosti midazolam). Výsledky týkajúce sa prínosu melatonínu na zníženie úzkosti po operácii však boli zmiešané.

 

Je melatonín v pilulkách bezpečný?

Melatonín je vo všeobecnosti bezpečný na krátkodobé užívanie. Na rozdiel od mnohých liekov na spanie je nepravdepodobné, že by ste sa od melatonínu stali závislí. Aj keď je melatonín bezpečný a má minimálne vedľajšie účinky, môže sa vzájomne ovplyvňovať s niektorými liekmi. Na čo si treba dať pozor. Takisto melatonín neužívajte, ak máte autoimunitné ochorenie.

Vedľajšie účinky

Melatonín užívaný perorálne (ústne) v primeranom množstve je vo všeobecnosti bezpečný. Melatonín môže spôsobiť tieto vedľajšie účinky:

  • bolesti hlavy,
  • závraty,
  • nevoľnosť,
  • ospalosť.

Menej časté vedľajšie účinky melatonínu môžu zahŕňať krátkodobé pocity depresie, mierny tras, miernu úzkosť, kŕče v bruchu, podráždenosť, zníženú bdelosť, zmätenosť alebo dezorientáciu.

Keďže melatonín môže spôsobiť ospalosť počas dňa, nemali by ste viesť vozidlá ani používať stroje do piatich hodín po užití doplnku.

Pri otázkach ohľadom zdravia je najlepšie vyhľadať odbornú pomoc. (Foto: Unsplash)

 

Tento článok slúži na informačné účely, pri problémoch so spánkom a pri užívaní melatonínu sa poraďte najprv so svojím lekárom alebo lekárnikom.

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings