Veda a technika Zdravie

Od júla tohto roka bude v Austrálii možná liečba depresie psychadelikami. Pomôcť môže aj pacientom s rakovinou

  • 18 apríla, 2023
  • 5 min read
Od júla tohto roka bude v Austrálii možná liečba depresie psychadelikami. Pomôcť môže aj pacientom s rakovinou

Už v minulosti sa psychadelické látky používali na rôzne liečebné účely. V súčasnosti ich spoločnosť a zákon považujú za drogy, avšak v medicíne sa čoraz viac hovorí o ich liečebných účinkoch.

Skalné umenie v austrálskom regióne Kimberley naznačuje, že ľudia ich používali už pred 10-tisíc rokmi na dosiahnutie stavov podobných tranzu, píše The Guardian. Podobné maľby sa našli aj vo východnej Tanzánii či v alžírskej Sahare. Od júla tohto roka čaká austrálske zdravotníctvo veľká zmena, nakoľko autorizovaní psychiatri môžu v tejto krajine predpisovať pacientom s depresiou psilocybín na liečbu. Zároveň pôjde o prvú krajinu, ktorá považuje psychadeliká za liečivo.

Ide o veľký krok vpred aj preto, že tradičné antidepresivá majú pomalý nástup. Okrem toho môžu mať výrazné negatívne účinky. Pokiaľ ide o liečbu psilocybínom, niekoľko klinických štúdií poukazuje na to, že jeho dve dávky v správnom prostredí sa javia ako nízkoriziková a účinná liečba depresie. Vo väčšine prípadoch ide o dve sedenia, kedy si pacient zoberie vysokú dávku tejto látky so psychoterapeutom, ktorý pôsobí v role sprievodcu zážitkom, informuje portál Vedátor. Počas štyroch hodín si pacient prejde zmeneným stavom vedomia, ktorého analýza sa figuruje ako centrálny pilier v nasledujúcich sedeniach.

Narastajúci záujem o psychadeliká

Na Slovensku zákon charakterizuje psychadelické látky ako drogy. Síce existuje mnoho výskumov zaoberajúcimi sa s ich liečebnými účinkami, Austrália si odnáša svoje prvenstvo.

INZERCIA

Ako uvádza portál veda na dosah, psychadeliká pôsobia na zmeny vnímania, myslenia, emócií a vedomia. Môžu byť obsiahnuté v rastlinách a hubách, avšak môžu byť vyrobené aj synteticky v laboratóriu. Vedci v súčasnosti skúmajú ich účinky, pričom v Národnom ústave duševného zdravia v Prahe do výskumov zapájajú dobrovoľníkov, ktorí priebežne zaznamenávajú svoje pocity. Konzumácia týchto látok u účastníkov výskumu je nízka, ide o jeden miligram denne.

Na svete existuje mnoho výskumov ohľadom liečby psychadelikami. Zdroj: pexels.com.

The Guardian dodáva, že za posledných 15 rokov záujem o terapeutické účinky psychadelických drog výrazne vzrástol. V roku 2021 investície do psychadelického sektora dosiahli takmer 2 miliardy dolárov. Dôležité je však disponovať aj s vedomosťami ohľadom týchto látok, aby sme ich v liečbe dokázali efektívne využiť. Jedným z problémov je, že mnohé klinické štúdie nemajú tendenciu sledovať pacientov dlhší čas po liečbe.

INZERCIA

Využitie v rôznych ochoreniach

Ich využitie nemusíme nachádzať len v liečbe depresie. Ako uvádza denník SME, môžu mať blahodarný účinok aj na liečbu obsedantno-kompluzívnej poruchy, posttraumatickej stresovej poruchy či závislosti. Zároveň podľa vedúceho lekára pražskej kliniky Psyon, Filipa Tylša, úspešnosť liečby depresie a úzkosti sa pohybuje okolo 70 až 80 %. Ide o prvú európsku kliniku, ktorá začala liečbu s asistovanou terapiou ketamínom.

Veľkú rolu môžu zohrávať aj pri liečbe rakoviny. Portál ScienceAlert píše, že psychadelické lieky ako psilocybín, LSD a MDMA môžu u ľudí s pokročilou rakovinou výrazne znížiť závažnosť symptómov depresie a úzkosti. Podľa štatistík približne 10 % onkologických pacientov pociťuje úzkosť, príznaky depresie uvádza 20 %.

Inzercia

Jedna zo štúdii prichádza s výsledkami, že užívanie psychadelických liekov znížilo skóre depresie merané Beckovým inventárom depresie o šesť bodov. Jednou zo zaujímavosti je, že skóre pod 10 podľa tohto merania znamená ľahkú alebo žiadnu depresiu. O ťažkú depresiu ide v prípade, ak skóre prekročí 30 bodov. Zároveň sa zaznamenalo aj zníženie skóre úzkosti merané pomocou State-Trait Anxiety Inventory, pričom išlo o zníženie skóre o 7 až 8 bodov.

Účinky psychadelík môžu byť prevratné najmä u ľudí s depresiou. Zdroj: pexels.com

Z klinických štúdií doposiaľ vyplýva, že jedno až dve sedenia psychadelickej terapie môžu dosiahnuť efektívnejšie účinky než denné užívanie antidepresív. Zároveň Vedátor píše, že približne 80 % pacientov antidepresíva vysadí už po mesiaci. Výskumy ďalej poukazujú aj na to, že tento spôsob liečby môže výrazne pomôcť aj pacientom s posttraumatickou stresovou poruchou, dodáva ScienceAlert. Prevrat môže nastať najmä v ochote pacienta rozprávať o svojich traumatických spomienkach, čo mu môže pomôcť ich spracovať.

Rovnako aj pacienti uvádzajú pozitívnu spätnú väzbu. Tvrdia, že tento druh terapie im pomohol spracovať intenzívne pocity, čo znížilo ich pocity izolácie. Jednou z nevýhod je to, že sa u nich zaznamenalo zvýšenie krvného tlaku. Na základe toho sa táto terapia neodporúča ľuďom, ktorí trpia srdcovým ochorením.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings