ĽUDIA

Koľko ľudí na svete s vami zdieľa deň narodenia a kedy sa u nás rodí najviac detí? Niektoré narodeniny sú bežnejšie ako iné

Kedy sa na Slovensku a vo svete rodí najviac detí? Pôrodnosť nie je rozložená rovnomerne počas celého roka a má to svoje dôvody.

Nech sa nám zdá náš narodeninový deň akokoľvek výnimočný, v skutočnosti ho zdieľame s miliónmi ďalšími ľuďmi na celom svete. Na Slovensku je to podstatne menej, hovoríme o stovkách, maximálne tisícoch.

Narodeniny bývajú špeciálnym dňom pre každého jednotlivca, ale každý tak často stretáva človeka, ktorý má rovnaké narodeniny . Môže sa to zdať pomerne nepravdepodobné, ale pri niektorých narodeninách viac ako iné je to naopak. Ak ste niekedy premýšľali, koľko ľudí zdieľa vaše narodeniny, už nemusíte hľadať.

Narodeniny sú v živote skoro každého človeka významným dňom, pretože patrí iba jemu a oslave jeho narodenia. Tento deň v živote jednotlivca je obyčajne o to hodnotnejší, že zvyčajne má v ten deň narodeniny iba on. S rastúcim počtom ľudí, ktorých poznáme, však môžu prichádzať aj zhody okolností – rovnaké dni narodenia.

Ak by sme chceli získať približný, respektíve priemerný odhad, koľko ľudí na svete má v rovnaký deň narodeniny, vypočítame si to veľmi jednoducho:  každý deň predstavuje 1/365, teda percentuálne 0,274%. Pretože sa svetová populácia odhaduje na viac ako sedem a pol miliardy, v jeden deň sa priemerne narodí 20 438 356 ľudí.  Teda viac ako dvadsať miliónov.

Ak ste sa však narodili v priestupný deň 29. februára, mali by ste svoje narodeniny zdieľať iba s 1/1461 populáciou Zeme sa rovná 1461 (pretože prichádza raz za štyri roky, teda 366 + 365 + 365 + 365 dní). To predstavuje priemerne 0,068% celosvetovej populácie, čo je už len 5 072 800 ľudí.

To sú však spriemerované odhady, v reálnom svete do týchto výpočtov vstupujú sezóny vyššej pôrodnosti. V priebehu roka naozaj existujú určité sezóny, počas ktorých sa rodí viac ľudí a teda v určitých častiach roka má v rovnaký deň narodeniny viac jednotlivcov ako vo zvyšku roka.

INZERCIA

Prečo sú niektoré dni populárnejšie ako iné?

Aj keď sa logicky zdá, že šanca na narodenie v ktorýkoľvek daný deň by mala byť asi jedna z 365,25, reálna pôrodnosť sa neriadi rovnomerným rozdelením – na narodenie sa detí má vplyv veľa vecí.

Napríklad v Spojených štátoch sa tradične sa vysoké percento manželstiev uzatvára v júni, čo vedie k tomu, že veľa detí sa narodilo vo februári a v marci. Podobne je to aj na Slovensku, podstatná časť svadieb sa koná na jar a v lete, čomu môžu zodpovedať štatistiky narodení detí trištvrte roka neskôr.

Inzercia

Významný vplyv na počatie detí majú tiež obdobia, keď sú ľudia odpočinutí a uvoľnení, predovšetkým v čase dovoleniek. Zdroj tohto príspevku, Thought Co.,  tiež kladie dôraz na sviatočné dni ako Valentín či americký Deň vďakyvzdania. Pripomína tiež, na schopnosť partnerov počať dieťa má vplyv aj životné prostredie, v ktorom sa práve nachádzajú.

Od 90. rokov 20. storočia údajne niekoľko vedeckých štúdií ukázalo, že v čase pôrodov existujú sezónne výkyvy. Napríklad pôrodnosť na severnej pologuli zvyčajne dosahuje vrchol medzi marcom a májom a najnižšia je medzi októbrom a decembrom. Tieto počty sa samozrejme veľmi líšia v závislosti od veku, vzdelania, socioekonomického stavu a rodinného stavu rodičov.

Slovenské reálie

Štatistický úrad SR pred štyrmi rokmi vydal rozsiahlu správu Hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017, ktorá ponúka niekoľko zaujímavých faktov týkajúcich sa pôrodnosti na Slovensku.

Úhrnná plodnosť žien sa po dvadsiatich rokoch posunula nad hranicu kritickej plodnosti a dosiahla 1,52 dieťaťa na jednu ženu. Početne sa najviac detí narodilo matkám vo veku 30 – 34 rokov, v prepočte počtu živonarodených na 1 000 žien stredného stavu matkám vo veku 25 – 29 rokov.

Všeobecne sa na Slovensku dlhodobo najviac detí rodí v mesiacoch júl, august a september. „Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že najviac detí sa u nás rodí v polovici septembra,“ uvádza zdroj.

Oficiálne webové stránky Európskej únie na základe údajov od Štatistického úradu SR z roku 2019 ďalej uvádzajú, že dlhodobý pokles pôrodnosti a neuspokojivý vývoj úmrtnosti v SR mali za následok postupné znižovanie prirodzeného prírastku obyvateľstva až do tej miery, že v r. 2001 – 2003 došlo k úbytku obyvateľov z prirodzeného pohybu, t. j. počet živonarodených detí bol nižší ako počet zomretých osôb. Zásluhou kladného migračného salda však ani v spomínaných rokoch nedošlo k celkovému úbytku obyvateľstva.

Od roku 2004 prirodzený prírastok obyvateľstva dosahoval kladné hodnoty s maximom v roku 2011 (8 910 osôb); najnižšia hodnota bola dosiahnutá v roku 2007 (568 osôb). V roku 2018 dosiahol prirodzený prírastok obyvateľstva 3 346 osôb.

 

Zdroje: Thought Co.,

 

Pokračujte na ďalší príspevok »