Veda a technika

Horúce počasie znižuje produktivitu práce. Čo s tým?

  • 23 augusta, 2021
  • 5 min read
Horúce počasie znižuje produktivitu práce. Čo s tým?

Vyššia agresivita, nižšia produktivita, strata koncentrácie, nevoľnosť. Extrémne teplé počasie nepredstavuje hrozbu len pre fyzické zdravie, ale okrem dehydratácie, či úpalu môže viesť k zraneniam na pracovisku. Horúčavy môžu spôsobiť aj stratu produktivity v zamestnaní, či zhoršený výkon v škole, vysvetľuje portál ScienceNews.

Otázka zdravia, ale aj ekonomiky

To, že tropické teploty zaťažujú organizmus, spôsobujú únavu, malátnosť, závrate, bolesti, dokonca môžu spôsobiť úplný kolaps organizmu, je všeobecne známe, hoci často podceňované riziko letných dní. Ako ale vysoké teploty ovplyvňujú svetovú ekonomiku? Niekoľkoročné pozorovanie Meenu Tewariho, profesora z univerzity v Severnej Karolíne, prišlo k prekvapivým záverom.

Tewari  skúmal ako sa menilo správanie zamestnancov tovární počas vysokých horúčav. Na základe pozorovania a dát z krajčírskych dielní v Indii zistil, že pri teplote nad 35 ° C, priemerná denná produkcia v tkaní klesla asi o 2 percentá a šitie odevov až o 8 percent v porovnaní s dňami, kedy teplota nedosiahla ani 30 ° C. Tieto predbežné výpočty publikoval v časopise The June Journal of Political Economy.

Vďaka týmto výpočtom výskum nadobudol národný charakter. Skupina vedcov na čele s Tewarim  naďalej analyzovala údaje z prieskumov zameraných na priemyselné odvetvia v celej Indii. Podľa analýz produktivita pracovníkov začala klesať už pri teplotách vyšších ako 20 stupňov Celzia.

INZERCIA

Ak sa priemerné denné teploty zvýšia o 1 stupeň Celzia, ročný hrubý domáci produkt alebo hodnota tovarov a služieb vyrobených za jeden rok by v Indii mohla klesnúť o 3 percentá, odhadujú vedci. Výskum sa zameral predovšetkým na chudobné krajiny a dokazuje, že horúce roky sú spojené práve s nižšou produktivitou.

Tichá hrozba?

Viac než 166 000 ľudí po celom svete zomrelo medzi rokmi 1998 až 2017 práve v dôsledku horúčav, udáva WHO. Aj štúdia zverejnená v časopise The Lancet Planetary Health ukazuje, že 9,4% celosvetových úmrtí možno pripísať extrémnym horúčavám alebo naopak chladným teplotám.

INZERCIA

Extrémne vysokým teplotám, ktoré ročne zabíjajú tisícky ľudí, sa podľa WHO nevenuje dostatočná pozornosť, pretože ich počet obetí nie je zrejmý okamžite. Napriek tomu portál The Guardian uvádza, že takmer 28 % Američanov pociťuje symptómy súvisiace s extrémnymi horúčavami a každý ôsmy respondent sa cíti menej produktívny v práci v dôsledku horúceho počasia.

Riešenie problému

Skupinu farmárov, stavbárov a iných vonkajších pracovníkov už teraz ovplyvňuje horúce počasie. V budúcnosti majú byť vlny horúčav intenzívnejšie a častejšie. Zdroj obrázka: pexels.com

Pre farmárov a stavbárov, teda skupinu ľudí pracujúcich vonku, vysoké teploty v budúcnosti predstavujú čoraz väčšie riziko. Ak vlády neprijmú žiadne opatrenia na redukciu emisií, môže nastať scenár, že až 60 percent z nich do roku 2050 nebude môcť plnohodnotne pracovať, pretože minimálne jeden deň týždenne bude pre nich práca vonku príliš nebezpečná.

Inzercia

„Ak neznížime emisie, milióny vonkajších pracovníkov budú odteraz do polovice storočia stále viac vystavení nebezpečným úrovniam tepla,“ povedala Kristina Dahl, spoluautorka novej štúdie publikovanej neziskovou organizáciou The Union of Concerned Scientists.

Extrémne vlny horúčav, ktoré už tento rok zasiahli viaceré kúty sveta, budú podľa vedcov častejšie, dlhšie a závažnejšie. Problémom sú práve rastúce emisie v atmosfére, ktoré zachytávajú teplo. Podľa portálu The Guardian bude až tretina americkej populácie do polovice tohto storočia vystavená minimálne 30 dní v roku smrteľne vysokým teplotám.

Ako sa pred horúčavami chrániť?

Pravidelný pitný režim chráni telo pred kolapsom počas horúcich dní. Zdroj obrázka: pexels.com

Hoci niektoré povolania musia pracovať aj v horúčavách, väčšina z nás našťastie pracuje v klimatizovaných priestoroch. Ani s klimatizáciou to netreba preháňať. Dôležité je nepresiahnuť teplotný rozdiel päť až sedem stupňov Celzia, čím sa predíde takzvanému teplotnému šoku.

Najdôležitejší je podľa odborníkov pitný režim. Pomôcť môžu aj ľahké svieže vône, osviežujúce spreje s minerálnou vodou a vlažná, no nie ľadová sprcha, udáva portál TERAZ.sk.

„Piť treba často a menšie množstvá. Dospelý by mal počas dňa vypiť 3 litre tekutín. Nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu a alkoholu. Ideálna je obyčajná či prírodná minerálna voda, ovocné džúsy, iontový nápoj pre prípad potreby. Najvhodnejšie sú vlažné nápoje. Jesť by sme mali ľahké jedlá a nosiť vzdušné oblečenie svetlých farieb. Vhodná je aj prikrývka hlavy,“ odporúčajú odborníci.

 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings