Enviro a eko EXTRA Lifestyle Na zamyslenie

Dôsledky klimatických zmien pozorujeme už dnes. Za pár rokov to má byť ešte horšie.

  • 10 júna, 2021
  • 7 min read
Dôsledky klimatických zmien pozorujeme už dnes. Za pár rokov to má byť ešte horšie.
No Nature, No Future (Žiadna príroda, žiadna budúcnosť) – slogan na transparente počas jedného z protestov proti globálneho otepľovaniu | Foto: Markus Spiske @unsplash.com

Zdroj: The consequences of climate change are happening now, studies show

 

Neustály výskum  v oblasti zmeny podnebia objasňuje, že zatiaľ čo najhoršie dôsledky zvyšovania globálnych teplôt môžu byť ešte roky vzdialené, kríza spôsobená ľudskými emisiami skleníkových plynov už začala. Autor David Knowles z Yahoo News vo svojom príspevku pripomína hneď niekoľko oblastí, ktoré sa považujú za najkritickejšie z hľadiska negatívneho ovplyvňovania klímy človekom.

 

INZERCIA

Klesajúca hladina kyslíka v jazerách ohrozuje druhy

Štúdia publikovaná v stredu v časopise Nature výskumníkmi z Rensselaerovho polytechnického inštitútu a univerzity v Minnesote zistila, že z dôvodu stúpajúcich teplôt sa hladiny kyslíka v jazerách po celom svete znížili.  Štúdia zistila, že od roku 1980 hladiny kyslíka na povrchu sladkovodných jazier poklesli o 5,5 percenta a o 18,6 percenta v hlbšej vode. To má nepriaznivý vplyv na život v jazerách, od rastlín po ryby.

 

INZERCIA

Viac ako tretina všetkých úmrtí na horúčavy možno pripísať klimatickým zmenám

Štúdia zverejnená koncom mája v časopise Nature Climate Change, v ktorej vedci z niekoľkých univerzít použili údaje zhromaždené zo 43 krajín, dospela k záveru, že 37 percent úmrtí súvisiacich s teplom v rokoch 1991 až 2018 možno pripísať zmene podnebia. Len v USA každý rok zomrie kvôli horúčavám asi 1 100 ľudí. Pozrite sa von z okna, celkom pravdepodobne aj u vás už teraz mimoriadne vysoká teplota a očakáva sa, že počas tohto leta bude v podstatnej miere rásť.

 

Inzercia

Požiare sa zhoršujú

Početné štúdie dospeli k záveru, že vyššie teploty preukázateľne zhoršujú lesné požiare vo viacerých oblastiach sveta. Výskum publikovaný v septembri zistil zvýšené riziko požiarov v „západných krajinách USA a Kanade, južnej Európe, Škandinávii a Amazónii“, čiastočne kvôli suchšej vegetácii spôsobenej vyššími globálnymi teplotami.

Štúdia zverejnená v januári v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zistila, že dym z lesného požiaru predstavoval v posledných rokoch až polovicu všetkého zdraviu škodlivého znečistenia malými časticami v západných štátoch USA. Štúdia tiež dospela k záveru, že zmena klímy spôsobila, že požiare boli ničivejšie.

 

Ľadovce sa topia

Štúdia zverejnená v apríli v časopise Nature zistila, že väčšina svetových ľadovcov sa vďaka zmene podnebia topila rýchlejšie. Výsledkom bolo, že do svetových oceánov sa každý rok pridalo zhruba 328 miliárd ton roztopenej vody.

Obzvlášť znepokojujúci je masívny Thwaitský ľadovec v Antarktíde, ktorého rozpad avizovaný vedcami by mohol destabilizovať ďalšie ľadovce, čo by malo za následok globálny vzostup hladiny mora až o tri metre. Druhá štúdia uverejnená v apríli objasňuje, že Thwaites, ktorého prezývka je „Doomsday Glacier,“ sa topil rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo, a to v dôsledku toku teplej vody pod ním.

 

Búrky a hurikány sú čoraz častejšie a spôsobujú viac škôd

Podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) sa frekvencia a náklady na škody pri veľkých poveternostných udalostiach zvyšovali s tým, ako globálne teploty neustále rastú.

Štúdia zverejnená v máji agentúrou Nature Communications odhadla, že škody vo výške 8 miliárd dolárov počas hurikánu Sandy v roku 2012 možno pripísať zvýšenému nárastu búrok, ktorý bol výsledkom zmeny podnebia.

V marci vydala poisťovacia spoločnosť Swiss Re Institute správu s podrobnými údajmi o rastúcich ekonomických nákladoch na klimatickú krízu.

„Rok 2020 si budeme pamätať pre globálnu zdravotnú a hospodársku krízu vyvolanú pandémiou COVID-19. Ale zatiaľ čo COVID-19 bol záťažovou skúškou pre spoločnosť a ekonomiku, má dátum skončenia – zmena podnebia nie,“ povedala Jérôme Haegeli, hlavná ekonómka spoločnosti Swiss Re Group, pre Insurance Business America.

 

Je evidentné, že aktivita človeka má negatívny vplyv na klímu na Zemi. Nejde pritom len o zvýšenie teploty oceánov a ovzdušia, ale o celý rad ďalších dôsledkov, ktoré tieto na pohľad drobné zmeny podnietia. Je preto nanajvýš dôležité, aby všetky krajiny a spoločnosti ešte viac dbali na dosahovanie svojej uhlíkovej neutrality a boli spoločensky zodpovedné.

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings