Lifestyle

Čchi-kung: poklad pre vaše zdravie

  • 12 marca, 2023
  • 6 min read
Čchi-kung: poklad pre vaše zdravie

Čo je to Čchi-kung a ako funguje?

Qigong, nazývaný aj Čchi-kung, bol vyvinutý v Číne pred tisíckami rokov ako súčasť tradičnej čínskej medicíny.

Zahŕňa používanie cvičení na optimalizáciu energie v tele, mysli a duchu, s cieľom zlepšiť a udržať zdravie a pohodu.

Čchi-kung má psychologické aj fyzické zložky a zahŕňa reguláciu mysle, dychu, pohybu a držania tela.

 

INZERCIA

Vo väčšine foriem Čchi-kungu:

  • Dych je pomalý, dlhý a hlboký. Vzorce dýchania sa môžu meniť.
  • Pohyby sú zvyčajne jemné a plynulé, zamerané na relaxáciu.
  • Regulácia mysle zahŕňa sústredenie pozornosti a vizualizáciu.
  • Dynamické (aktívne) techniky Čchi-kungu sa primárne zameriavajú na pohyby tela, najmä pohyby celého tela alebo rúk a nôh.
  • Meditačné (pasívne) techniky Čchi-kungu sa dajú praktizovať v akejkoľvek polohe a zahŕňajú dychové a duševné cvičenia, takmer bez pohybu tela.

 

Cieľom Čchi-kungu je podporovať pohyb Čchi (energie) v tele.

To sa deje otvorením určitých brán, natiahnutím a krútením energetických kanálov.

Kľúčovým bodom je relaxácia a hlboké dýchanie, ktoré sú predpokladom na to, aby Čchi prúdila.

 

Čchi-kung cvičenia, ktoré pomáhajú na zmiernenie bolesti. Zdroj: cbdclinic.co

 

Ako začať

Začiatočníci sa najskôr naučia, ako koordinovať fyzické pohyby s dychom, opakovaným cvičením.

Keď študenti dosiahnu správnu formu, pracujú na premene týchto cvičení na pohybovú meditáciu alebo na nájdení zmeny energie v pozíciách, pohyboch, vzorcoch dýchania a prechodoch.

Môže to znieť jednoducho, ale v tele a mysli sa počas cvičenia Čchi-kung deje veľa.

Na začiatku pomalé, jemné pohyby zahrievajú vaše šľachy, väzy a svaly – mobilizujú sa tak kĺby a podporuje sa cirkulácia telesných tekutín.

Medzitým hlboké dýchanie, ktoré hrá ústrednú úlohu v Čchi-kungu, upokojuje sympatický nervový systém a aktivuje parasympatickú  stranu vášho autonómneho nervového systému.

Autonómny nervový systém reguluje mimovoľné procesy, ako je dýchanie, tlkot srdca a trávenie. 

Prácou s parasympatickým nervovým systémom môže Čchi-kung pomôcť znížiť stres a úzkosť, čo má mnoho dôsledkov pre zdravie.

Čchi-kung ponúka krásny dar pracovať na upokojení mysle, emócií a uvoľnení tela.

Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny Čchi-kung optimalizuje tok energie vo vašom tele, aby pomohol zmierniť alebo zvládnuť akýkoľvek váš stav.

 

Výhody Čchi-kung

Spočiatku sa veľa pohybov sústreďuje na jemné otváranie a naťahovanie kĺbov a svalov tela, čím sa uvoľňuje napätie, ktoré tu často pretrváva už roky.

Zvyšovaním prietoku krvi a energie sa napomáha plnohodnotne vyživovať všetky časti tela.

Podľa čínskej medicíny energia týkajúca sa vnútorných orgánov tela prúdi okolo končatín tela – rúk a nôh.

Natiahnutím rúk a nôh špecifickými pohybmi sa teda môže zlepšiť zdravie vnútorných orgánov.

Dýchanie je veľmi dôležité – dych by mal byť uvoľnený, pomalý a hlboký, vychádzajúci z bránice.

Tento typ dýchania má veľmi upokojujúci účinok na myseľ, čo je rozhodujúce pri pôsobení proti účinkom obáv a stresu.

Len pár minút Čchi-kungu vždy, keď sa začnete cítiť v strese, dokáže skutočne zázraky.

Toto sú len niektoré z výhod, ktoré môžete zažiť v počiatočných fázach praxe.

Ako si postupne viac a viac uvedomujete svoje telo, začnete pociťovať niektoré z jeho rafinovanejších účinkov.

 

Majster precivčujúci tai chi. Zdroj: britannica.com

 

Aký je rozdiel medzi Čchi-kung a tai chi?

Tai chi vzniklo ako staroveké bojové umenie, no v priebehu rokov sa začalo viac zameriavať na podporu zdravia a rehabilitáciu.

Keď sa tai chi vykonáva pre zdravie, považuje sa za formu Čchi-kungu a zahŕňa špecifické fyzické polohy, sústredenú pozornosť a kontrolované dýchanie.

Tai chi je jednou zo stoviek foriem čchi-kungových cvičení, ktoré boli vyvinuté v Číne.

Iné formy Čchi-kungu sú napríklad Baduanjin, Liuzijue, Hu Yue Xian, Yijin Jing a lekársky Čchi-kung.

 

Druhy Čchi-kungu

Existujú tisíce štýlov Čchi-kungu, no každý štýl má tri zložky: dych, pohyb a zámer.

V rámci toho existujú rôzne spôsoby, ako možno Čchi-kung využiť vo svoj prospech.

Poznáme tri základné kategórie:

  • zdravie a lekársky Čchi-kung
  • bojový Čchi-kung
  • duchovný Čchi-kung

 

Zdravie a lekársky Čchi-kung

Táto kategória zahŕňa štýly Čchi-kung, ktoré sa snažia posilniť celkové zdravie a pohodu.

Je dnes najrozšírenejšou formou praxe a zvyčajne sa vyučuje v skupinových triedach alebo na individuálnych stretnutiach.

Lekársky Čchi-kung je použitie Čchi-kung na zlepšenie zdravotného stavu alebo problému.

Tento štýl by sa mal vykonávať iba pod vedením vyškoleného a kvalifikovaného odborníka.

Menej bežná forma, ktorá je skôr alternatívnym a okrajovým prístupom k medicínskemu Čchi-kungu, je známa ako vonkajší Čchi-kung, pri ktorej praktizujúci vyžaruje svoju Čchi, aby liečil ostatných.

Táto liečba sa zvyčajne spája s predpísanými Čchi-kungovými cvičeniami. aby ju pacient vykonával aj svojpomocne.

 

Bojový Čchi-kung

Táto kategória zahŕňa praktiky, ktoré rozvíjajú silu, obratnosť a vytrvalosť na zlepšenie vašich obranných a útočných bojových schopností. 

 

Duchovný Čchi-kung

Táto kategória je primárne zameraná na sebarozvoj prostredníctvom duchovných praktík.

Tieto typy Čchi-kungu často používajú mantry, mudry (polohy rúk), meditácie v sede a modlitby. 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings