Veda a technika

Egyptské pyramídy a ich tajomstvá: Kozmické lúče objavili chodby vedúce do neznáma

  • 12 marca, 2023
  • 5 min read
Egyptské pyramídy a ich tajomstvá: Kozmické lúče objavili chodby vedúce do neznáma

Vedci  už niekoľko rokov odkrývajú prázdne chodby egyptských pamiatok. Pyramídy skúmala špičková technológia, ktorá pomáha zistiť význam týchto tajných miest.

Monumentálne hrobky

Ľudia strávili tisícročia pokusmi odhaliť záhady pyramíd v Gíze. Niektoré impozantné stavby sú staré až 4500 rokov a obsahujú hrobky a komory, v ktorých sa nachádzajú pozostatky raných egyptských faraónov. Tri najznámejšie pyramídy v Gíze vznikli počas intenzívneho obdobia výstavby, približne v rokoch 2550 až 2490 pred Kristom. Pyramídy dali postaviť faraóni Chufu, Khafre a Menkaure.

Egyptskí vládcovia očakávali, že sa v posmrtnom živote stanú bohmi. Aby sa pripravili na ďalší svet, postavili chrámy pre božstvá a obrovské pyramídové hrobky pre seba. Naplnili ich všetkými vecami, ktoré by každý vládca potreboval, na „prežitie“ v ďalšom svete.

Staroveké inžinierske výkony v Gíze boli také pôsobivé, že ani dnes si vedci nemôžu byť istí presným postupom konštrukcie. Napriek tomu sa veľa naučili o ľuďoch, ktorí ich postavili a o politickej moci potrebnej na zrealizovanie okázalej výstavby.

INZERCIA

Umelé jaskyne alebo tajné chodby?

Súčasná moderná technológia odhalila, že pyramídy obsahujú aj skryté otvory. V rokoch 2016 a 2017 skupina výskumníkov známa ako projekt ScanPyramids identifikovala niekoľko takýchto dutín v pyramídach. Nedávno egyptské úrady oznámili nové podrobnosti o jednej z nich. Nachádza sa tesne nad vchodom do Chufuovej pyramídy – najväčšej z dodnes zachovaných pamiatok.

pyramídy
Je pravdepodobné, že komunity v celom Egypte prispeli pracovníkmi, ako aj jedlom a inými základnými materiálmi. Zo stavby sa tak stal národný projekt na zobrazenie bohatstva a moci faraónov. zdroj: unsplash.com

Archeológovia nie sú naklonení myšlienke, že tieto prázdne priestory majú nejaký rituálny význam. Ako povedala archeologička Kate Spence pre National Geographic, Egypťania pravdepodobne vybudovali medzery v pyramídach, aby uvoľnili tlak a udržali ich štrukturálne zdravé.

Napriek tomu, rovnako ako samotné pyramídy, aj miesta v nich nás neprestávajú fascinovať. Podľa čoho vieme o ich existencii – a ako ich vedci merajú?

Úspešné bádanie zabezpečili  vedecké technológie

Vedci získali lepší pohľad na útroby pyramídy vďaka šikovnej zobrazovacej technike nazývanej miónová rádiografia. Prvýkrát bola testovaná testovaná v teréne v pyramídach v Gíze pred viac ako 50 rokmi.

Miónová rádiografia sa opiera o mión, druh subatomárnej častice veľmi podobnej elektrónu. Rozdiel medzi nimi je v tom, že je asi 200-krát hmotnejšia a existuje len niekoľko milióntin sekundy. Napriek ich krátkej životnosti na nás mióny neustále pršia. Extrémne kozmické objekty v Mliečnej dráhe neustále produkujú vysokoenergetické častice, ktoré občas zasiahnu Zem. Keď sa tieto častice – nazývané kozmické lúče – zrazia s našou hornou atmosférou, náraz vytvorí spŕšku častíc, ktorá obsahuje mióny.

Prirodzené miónové mrholenie Zeme nepredstavuje žiadnu hrozbu. Ak čítate tento článok na modernom smartfóne, kým dokončíte túto vetu, cez vašu obrazovku neškodne prejde 10 miónov. Mióny majú tiež tie správne vlastnosti, aby pomohli vedcom, ktorí sa snažia vidieť cez štruktúry – či už sú to pyramídy, kláštory alebo sopky. Výhodou je, že majú dostatok sily na to, aby prešli cez pevné predmety. Dajú sa tiež jednoducho vypátrať pomocou špeciálnych emulzných filmov a detektorov.

Tajomná, no vyspelá civilizácia

Po mesiacoch zberu údajov, ktoré začali v roku 2019, výskumníci skombinovali rôzne merania miónov. Cieľom bolo zistiť veľkosť a umiestnenie prázdneho priestoru v severnom koridore Chufuovej pyramídy. Archeológovia využili častice kozmického žiarenia na sondovanie objektov a vytváranie 3-D modelov ich vnútra. Celkovo je chodba asi deväť metrov dlhá, dva metre vysoká a dva metre široká.

pyramídy
Ak pyramídy pomáhali budovať staroveký Egypt, tak ho aj zachovali. Gíza nám umožňuje preskúmať miesta, ktoré majú za sebou dlhú históriu. zdroj: unsplash.com

Zatiaľ, čo vedci teraz získali presné merania koridoru, jeho presný účel vo Veľkej pyramíde zostane pre niektorých záhadou. Pre iných bude potvrdením dobre známej inžinierskej zdatnosti starovekého Egypta.

Zdroje: www.nationalgeographic.co.uk, www.science.org

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings