Lifestyle

Prečo je socha Davida roky ultimátnym vzorom dokonalosti?

  • 12 marca, 2023
  • 5 min read
Prečo je socha Davida roky ultimátnym vzorom dokonalosti?

Šesť ton mramoru a tri roky

Postava Dávida stelesňuje predstavy o mužnosti v každej ére histórie.  Jeho podobizeň vyrytá do kameňa je renesančným sochárskym dielom Michelangela Buonarotiho. Socha znázorňuje biblického Dávida tesne pred súbojom s Goliášom. V súčasnosti ju môžeme nájsť vo Florencii. Začala vznikať 13. septembra 1501, aj preto sa zaraďuje medzi nadčasové umenie.

Šesť ton mramoru a tri roky práce. Toľko potreboval taliansky sochár a architekt na vznik sochy obdivovanú celým svetom. Nie je jeho jediným dielom, ktoré sa zapísalo do histórie. Michelangelo vo svojom diele dokonale znázornil proporcie ľudského tela. V súčasnosti je jedným z najlepších sochárskych vyobrazení mužského tela v renesančnom štýle.

Za sochu Dávida údajne dostal 900 zlatých dukátov, čo vraj bolo viac než zarobil iný súdobý vrcholný umelec Leonardo da Vinci za celý svoj život. Po dokončení bola socha umiestnená najprv pri vchode do Palazza Vecchio, florentskej radnice; v súčasnosti je originál umiestnený v miestnom múzeu Galleria dell’Accademia. K výberu miesta bola 25. januára 1504 zvolaná komisia, ktorej členmi boli aj Andrea della Robbia, Sandro Botticelli, či Leonardo da Vinci.

Stelesnenie mužskej krásy

Bol to len chlapec, ktorý stelesňoval mužskú krásu. Zostal navždy známy jednoducho ako Dávid – skromný pastier, ktorý zabil najstrašnejšieho bojovníka Filištíncov, obrieho Goliáša. Neskôr ho korunovali za kráľa Izraela, aj preto je predmetom niektorých najvýznamnejších diel histórie umenia. Najlepší talianski sochári – Donatello, Verrocchio, Michelangelo a Bernini – všetci títo umelci ho sochársky stvárnili, zatiaľ čo maliari ako Guillaume Courtois, Rubens, Reni a Caravaggio vytvorili majstrovské diela v oleji.

INZERCIA

Jeho dramatický príbeh a dobrý vzhľad z neho urobili dokonalú múzu.  Dokonca aj Biblia o ňom hovorí, že má „krásne oči a pekný vzhľad“. Postava Dávida si prvýkrát získala srdcia vo Florencii v roku 1408, keď Donatello di Niccolo di Betto Bardi vytesal do mramoru mladého a víťazného Dávida s Goliášovou odťatou hlavou pri nohách.

Podobizeň Dávida stvárnená Donatellom. Zdroj: Universidad Francisco Marroquín

 

Ľudskosť vytesaná do kameňa

Ak obdivujeme chlapcovu krásu, čiastočne je to aj pre nezvyčajnú ľudskosť v Donatellovej tvorbe. „Aj keď je mladý hrdina idealizovaný, má individuálny zmysel pre jednotlivca,“ hovorí Peta Motture, vedúca kurátorka výstavy Donatello V&A, pre BBC Culture. Donatellova socha „dodáva psychologickú citlivosť“ a demonštruje umelcovo „pochopenie ľudskej psychiky“ a „vrodenú schopnosť zachytiť okamih“.

Davidov pastiersky klobúk pôsobí zženštivo, jeho póza koketná, telo detské a jeho zaobchádzanie s Goliášom je brutálne. Pre moderné oko je dielom protikladov, pričom Davidova nahota sa javí ako označenie čistoty aj túžby. Niektorí kritici špekulujú, že Donatello, homosexuál žijúci v mieste a čase, kde sa mladým chlapcom často dvorili starší muži, zámerne sexualizuje svojho Davida.

Jason Arkles, florentský sochár, učiteľ a historik umenia a moderátor podcastu The Sculptor’s Funeral, je v rozhovore pre BBC Culture jednoznačne v druhom tábore. „Neexistuje žiadny sexuálny aspekt okrem prejavu jeho genitálií,“ hovorí. „Umenie nie je nič bez kontextu. Ak nerozumiete, prečo sochu vytvorili, uniká vám väčšina príbehu. Nie sú to len predmety krásy alebo prostriedky sebavyjadrenia.“

Dnes existuje tisíce interpretácii v rôznych podobách. Zdroj: Pexels.com

Línia dokonalosti

O šesťdesiat rokov neskôr prišiel na rad Michelangelo. Goliáš z umeleckého diela zmizol. Vašu pozornosť pritiahne iba chlapčenský hrdina, ktorý zbiera odvahu do boja. Michelangelov nadrozmerný David, najslávnejší zo všetkých, vyvolal silné reakcie, keď mramorová socha zaujala popredné miesto na hlavnom námestí Florencie.

Hovorí sa, že kráľovnú Viktóriu, ktorú kópiou sochy obdaroval veľkovojvoda z Toskánska, urazila jeho nahota natoľko, že si nechala vyrobiť figový list na zakrytie genitálií. Dnes sa socha nachádza vo V&A spolu so sadrovým odliatkom listu. V skutočnosti môžu byť Davidove pohlavné orgány desexualizáciou sochy zámerným pokusom bagatelizovať jeho sexualitu pre ich veľkosť.

Čo sa týka tej istej otázky proporcií, vzor mužskej krásy s hustou hlavou vlasov, silnou čeľusťou a tónovaným telom je pri bližšom pohľade ďaleko od dokonalosti. Dokonca aj mramor bol údajne chybný.  Myšlienkou diela však ani neboli  ideálne telá a sex-appeal, ale demonštrovanie úrovne umeleckých schopností nevídaných od antiky, oslava ľudského tela a rastúce znalosti renesancie.

5 metrová socha Davida sa pýši v múzeu vo Florencii. Zdroj: Pexels.com

Davidova fyzická krása symbolizuje aj tú vnútornú

Davidova fyzická krása je však predovšetkým odrazom jeho morálky. Je krásny zvnútra aj zvonku: maskot Florencie a symbol dobrej vlády a ideálneho občianstva. Na rozdiel od neskrotných emócií a telesnosti, ktoré vidíme neskôr v barokovom období s Berniniho Dávidom, renesancia, napodobňujúca klasicizmus, považovala racionalitu, kontrolu a občiansku cnosť za znak muža. Michelangelov Dávid, ktorý sa pevne a vzdorovito pozerá smerom k Rímu, stelesňuje tieto kvality a postavil sa za slobodu a nezávislosť Florentskej republiky.

ZDROJ: BBC

 

 

 

 

 

 

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings