Lifestyle

Kreativita ako kombinácia prirodzenej zručnosti a naučených schopností

  • 13 marca, 2023
  • 6 min read
Kreativita ako kombinácia prirodzenej zručnosti a naučených schopností

Mnohí z nás snívajú o tom, že raz dosiahnu taký stav mysle, v ktorom sa budú nápady vytvárať bez akéhokoľvek úsilia. Avšak, aby sme dosiahli takýto stav mysle, musíme aktívne pracovať na svojom rozvoji.

Kreativita nie je iba danosťou, ale aj zručnosťou. Preto ju možno pravidelne trénovať a zdokonaľovať.

Na druhej strane môžeme kreativitu vnímať aj ako schopnosť nášho mozgu reagovať na problémy. Vždy, keď potrebujeme „byť kreatívni“, je to preto, že sa snažíme prekonať nejakú prekážku. Ak sa na kreativitu pozrieme z tejto perspektívy, uvedomíme si, že kreativita nemusí nutne znamenať tvorivú umeleckú činnosť. Jednoducho môže ísť o znamenať identifikáciu metódy, ktorá najefektívnejšie rieši daný problém.

 

INZERCIA

Tipy ako trénovať kreativitu

  • Zlepšenie kreativity si vyžaduje prax a opakovanie

Nikto sa nenarodí s množstvom nápadov a tvorivých riešení. Je potrebné investovať čas a úsilie do rozvoja kreatívnych zručností. Čím viac cvičíme svoju tvorivosť, tým lepšie sa pripravíme na úspech.

  • Kvalita v kvantite

Kreativita nie je o dokonalosti. Nemusíme sa trápiť tým, či náš nápad je úžasný. Podstatné je byť otvorený rôznym myšlienkam, aj keď na prvý pohľad nemusia mať „hodnotu“. Tieto nápady môžu byť odrazovým mostíkom k ďalším.

  • Inšpirácia môže prísť z ničoho nič

Napríklad, ak chceme vytvoriť nejakú tanečnú choreografiu, niekedy je prínosnejšie obzerať stromy, ktoré „vykrúca“ vietor. Preto buďme otvorení hľadať inšpiráciu aj v nečakaných situáciách. Ak sa nám niečo zapáči, zapíšme alebo si odfoťme. Nezáleží na tom, aký je zdroj inšpirácie, hlavné je, že ho vieme neskôr efektívne využiť.

Nezáleží na tom, aký je zdroj inšpirácie, hlavné je, že ho vieme neskôr efektívne využiť. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA
  • Stres a limity zabíjajú kreativitu

Psychológ Robert Epstein tvrdí, že stres a časový tlak môžu znížiť kreativitu. Preto je niekedy najlepšie dať si pauzu. Táto prestávka nám môže pomôcť odbúrať stres súvisiaci s projektom a zároveň obnoviť tvorivú energiu.

Ako opäť naštartovať mozog? Osvedčenou metódou je prechádzka, tá nám môže pomôcť získať novú inšpiráciu. Čítanie knihy alebo časopisu môže byť ďalším spôsobom, ako dopriať mozgu relax. Napokon aj krátke zdriemnutie nás môže naštartovať a spustiť tak nový tvorivý proces.

  • Prijmime nudu

Výskumy ukazujú, že nuda nás v skutočnosti poháňa k hlbšiemu mysleniu a kreativite. Teória hovorí, že znudená myseľ hľadá stimuláciu, ktorá ju posúva do stavu snívania, čo vedie k novým nápadom. Namiesto neustáleho snaženia sa o produktivitu alebo strávenia času prevažne na telefóne, dajme svojmu mozgu čas na oddych. Dovoľme myšlienkam blúdiť.

  • Cesta za dobrodružstvom

Cestovanie môže predstavovať v mnohých prípadoch príležitosť na únik z rutiny. Robíme veci, na ktoré by v bežnom živote nezostal čas a čelíme nečakaným situáciám. Jednoduchá zmena prostredia môže výrazne podporiť kreativitu v živote.

  • „To“ správne miesto

Mnohokrát nemusíme hľadať zdroj „kreativity“ ďaleko od svojho domova. Stačí nájsť svoj obľúbený priestor, ktorý nás dokáže pohladiť po duši a stimulovať našu tvorivosť. Tento priestor môže byť útulná kaviareň s jemnou hudbou v pozadí, kde si môžeme dopriať šálku kávy a nechať sa unášať myšlienkami. Inokedy nás môže pohltiť kreativita v knižnici, kde sa môžeme ponoriť do rôznych svetov.

Dokonca aj kút v našom byte môže byť priestorom, kde sa môžeme oddeliť od sveta. Nezáleží teda na tom, či hľadáme priestor pre kreativitu v našom okolí, alebo ho vytvárame sami v našom súkromí. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Každý má potenciál byť kreatívny

Všetci máme potenciál byť kreatívni, neexistujú nesprávne nápady. Potrebujeme byť pripravení na experimentovanie a riskovanie, pretože to je súčasťou tvorivého procesu. Musíme sa naučiť byť trpezliví a nevzdávať sa, aj keď sa nám zdá, že nemáme dostatok nápadov alebo nevieme, ako sa dostať cez nejaký problém.

Všeobecne platí, že kreativita je proces, nie stav, ktorý dosiahneme.

Nápady a riešenia budú neustále prichádzať a odchádzať, našou úlohou je byť otvorení, flexibilní a nezatvárať oči pred príležitosťou. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Prečo je kreativita dôležitá?

Kreativita umožňuje alternatívne spôsoby myslenia. Odblokuje staré vzorce alebo návyky myslenia. Umožňuje nelineárne myslenie. Tiež pomáha efektívnejšie riešiť problémy, lepšie komunikovať či ľahšie sa prispôsobiť zmenám.

Kreativita môže slúžiť nielen ako prostriedok na vyjadrenie našich myšlienok a pocitov, ale aj ako zdroj zábavy. Mnohí ľudia si užívajú tvorivé procesy ako hobby, ktoré im prináša radosť a napĺňa ich. No niektorí dokážu svoju kreativitu pretransformovať na podnikanie. Týmto spôsobom môžu vytvárať diela (akéhokoľvek charakteru), ktoré majú hodnotu a dokážu ich predávať.

Teda kreativita je dôležitá ako pre všetkých ľudí, keďže ju využívame v bežnom živote aj bez toho, aby sme si ju nejako definovali.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings