Daniela Piršelová

Daniela Piršelová
Televízna redaktorka a zakladateľka 1. Klimatickej konferencie na Slovensku – CCSK