Lifestyle

Ako sa stať pokojnejším, šťastnejším a súcitnejším človekom?

Buddhova cesta osvietenia a inšpirácia pre nás všetkých

Všetci chceme dosiahnuť dlhodobé šťastie, takže najzmysluplnejšia a najlogickejšia vec, ktorú musíme urobiť, je realisticky pracovať na dosiahnutí tohto cieľa.

Aj keď nám hmotné predmety môžu priniesť určité šťastie, skutočným zdrojom šťastia je naša vlastná myseľ.

Keď sú všetky naše schopnosti plne rozvinuté a všetky naše nedostatky prekonané, stávame sa Budhom, zdrojom šťastia nielen pre seba, ale aj pre všetkých ostatných.

Všetci sa teda môžeme stať Budhami, pretože všetci máme v sebe prostriedky, ktoré nám umožnia dosiahnuť tento cieľ. 

Buddha vyhlásil, že všetci sa môžeme stať Budhami, ale čo to vlastne znamená?

Budha je niekto, kto odstránil všetky svoje nedostatky a uvedomil si všetky svoje možnosti.

Každý Budha začínal rovnako ako my, ako obyčajná bytosť zažívajúca opakujúce sa ťažkosti v živote, kvôli zmätku ohľadom reality a nerealistickým projekciám.

Ako cesta týchto osvietených bytostí napredovala?

Uvedomili si, že ich projekcie v skutočnosti nezodpovedajú realite, a vďaka silnému odhodlaniu zbaviť sa utrpenia nakoniec automaticky prestali veriť fantáziám, ktoré sa im premietali v mysliach.

 

Je to odkaz pre nás všetkých, láska a súcit sú základným vodítkom k šťastnejšiemu životu. Zdroj: ionsroar.com

Expresívne konanie a vyhrotené emócie

Prestali prežívať rušivé emócie a konať impulzívne, oslobodili sa od všetkého utrpenia.

Počas toho pracovali na posilnení svojich pozitívnych emócií, ako je láska a súcit, a pomáhali ostatným, ako len mohli.

Poháňaní touto intenzívnou láskou, súcitom ku každému a ich výnimočným odhodlaním pomôcť všetkým, bolo ich chápanie reality čoraz silnejšie.

Ich mysle nakoniec prestali premietať klamlivé zdanie, že všetko a každý existuje sám o sebe, odpojený od všetkého ostatného.

Bez akýchkoľvek prekážok jasne videli vzájomnú prepojenosť a vzájomnú závislosť všetkého, čo existuje.

S týmto úspechom sa stali osvietenými: stali sa Budhom.

Ich telá, ich schopnosti komunikovať a ich mysle sa oslobodili od všetkých obmedzení.

Boli teraz schopní pomôcť všetkým bytostiam tak, ako je to reálne možné.

Ale ani Budha nie je všemocný.

Môže mať pozitívny vplyv len na tých, ktorí sú otvorení a vnímaví k radám, a správne sa nimi riadia.

Buddha povedal, že každý môže dosiahnuť to, čo on – každý sa môže stať Budhom.

Je to preto, že všetci máme „buddhovskú povahu“ – základné pracovné materiály, ktoré umožňujú buddhovstvo.

 

Dlhými storočiami overená prax meditácie je základným krokom na našej ceste pokoja a rozvoja. Zdroj: mensyogajournal.com

Neuroveda a pozitívne výsledky meditácie

Neuroveda hovorí o neuroplasticite – schopnosti mozgu meniť a rozvíjať nové nervové dráhy počas nášho života.

Napríklad, keď ochrnie časť mozgu, ktorá ovláda našu pravú ruku, tréning s fyzioterapiou môže spôsobiť, že si mozog vytvorí nové nervové dráhy, ktoré nám umožnia používať ľavú.

Rôzne štúdie ukázali, že meditácia môže vytvoriť nové nervové dráhy vedúce k väčšiemu šťastiu a pokoju mysle.

Takže rovnako ako hovoríme o neuroplasticite mozgu, môžeme tiež hovoriť o plasticite mysle.

Skutočnosť, že naša myseľ, a teda aj naše osobnostné črty, nie sú statické a fixné, je tým najzákladnejším faktorom, ktorý nám všetkým umožňuje stať sa lepšími ľuďmi, v niektorých prípadoch aj osvietenými.

Čím viac posilňujeme (nielen nervové) dráhy pozitívnej sily, najmä keď prinášame úžitok iným, tým silnejšia sa sieť a naše schopnosti stávajú.

Pozitívna sila, zameraná na schopnosť pomáhať všetkým bytostiam je to, čo nám umožňuje dosiahnuť pokrok na našej ceste.

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.