Ako fungovať s partnerom, ktorý má ADHD?

Budovanie a udržiavanie silného vzťahu je výzvou pre každého. ADHD však môže predstavovať rôzne problémy v tejto rovine, preto je dôležité ich poznať a pracovať s nimi. Smutné je, že kvôli takýmto ťažkostiam môže niekedy zakolísať aj ten najláskavejší partnerský vzťah. Pochopenie účinkov ADHD u dospelých na vzťahy môže pomôcť predchádzať narušeným vzťahom. Existujú však… Prečítať celé
Vydané 27. júna 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

Budovanie a udržiavanie silného vzťahu je výzvou pre každého. ADHD však môže predstavovať rôzne problémy v tejto rovine, preto je dôležité ich poznať a pracovať s nimi.

Smutné je, že kvôli takýmto ťažkostiam môže niekedy zakolísať aj ten najláskavejší partnerský vzťah. Pochopenie účinkov ADHD u dospelých na vzťahy môže pomôcť predchádzať narušeným vzťahom.

Existujú však spôsoby, ako jednoducho zabezpečiť úplne šťastný vzťah – o tom sa dočítate na konci článku.

Pochopenie ADHD

Mnoho ľudí počulo o ADHD, ktorá je známa aj ako porucha pozornosti (ADD), hoci sa to považuje za zastaraný termín. Veľké percento ľudí možno pozná tento pojem, ale nevie, čo to znamená. ADHD znamená poruchu pozornosti s hyperaktivitou. To znamená, že váš partner môže vykazovať príznaky problémov s pozornosťou, ako aj hypersprávanie. Táto neurovývojová porucha je chronická, čo znamená, že ju ľudia majú počas celého života.

Väčšina ľudí má problémy s nasledujúcimi okruhmi:

 • koncentrácia
 • nesprávne fokusovaná motivácia
 • organizačné ťažkosti
 • sebadisciplína
 • time management

Vzťahy môžu byť charakterizované hnevlivými alebo neprimeranými výbuchmi partnera s ADHD. Hoci tieto záchvaty hnevu môžu prejsť tak rýchlo, ako sa objavia, kruté slová vyslovené impulzívne môžu zvýšiť napätie v domácom prostredí.

INZERCIA

 

Ilustračná fotografia – muž s ADHD v chaose. Zdroj: behavioralhealthsystems.com

Inzercia

Príznaky ADHD u dospelých, ktoré zasahujú do vzťahov

Najväčšou výzvou na vykonanie potrebných zmien na zlepšenie vášho vzťahu je pochopiť symptómy, ktoré majú najväčší vplyv na vášho partnera. Keď budete vedieť, ako príznaky ovplyvňujú váš vzťah s partnerom, môžete sa naučiť, ako ich zvládať.

ADHD u dospelých môže byť zložité, pretože symptómy sa líšia od človeka k človeku.

Niektoré tieto špecifické príznaky môžu byť súčasťou aj vášho partnera:

A, Nepozornosť: Dospelí s ADHD môžu počas rozhovorov stratiť pozornosť, čo zanechá partnerovi pocit nezáujmu. Nepozornosť môže viesť aj k bezduchému súhlasu s vecami, na ktoré neskôr zabudne. To môže byť frustrujúce a viesť k nevôli.

B, Zábudlivosť: Aj keď dospelí s ADHD dávajú pozor, stále môžu zabudnúť, o čom sa hovorilo. To môže spôsobiť, že ostatní budú danú osobu považovať za nespoľahlivú alebo neschopnú.

C, Impulzivita: Tento príznak ADHD u dospelých môže viesť k častým prerušeniam počas rozhovorov alebo zahmlievaniu myšlienok bez ohľadu na pocity druhých. To môže mať za následok zranené pocity.

D, Dezorganizácia: Ťažkosti s organizovaním a/alebo dokončením úloh môžu viesť k chaosu v domácnosti. To môže spôsobiť odpor a frustráciu partnera, ktorý by mohol mať pocit, že on alebo ona robí viac práce doma.

E, Výbušná povaha: Mnoho dospelých s ADHD má ťažkosti s reguláciou svojich emócií. To môže mať za následok výbuchy hnevu, pri ktorých sa partneri cítia zranení alebo majú strach.

 

Zatiaľ čo dospelý s ADHD vo vzťahu je vystavený riziku, že sa bude cítiť mikromanažovaný a zavalený kritikou, partner bez ADHD sa môže cítiť osamelý alebo nedocenený. Je dôležité zamerať sa na to, ako symptómy ADHD ovplyvňujú vzťah, namiesto toho, aby sa partneri navzájom obviňovali.

 

Ilustračná fotografia – problémy medzi partnermi. Zdroj: mincoffs.co.uk

Prečo dochádza k rozchodom

Niekedy je rozchod úplným šokom pre partnera s ADHD, ktorý bol príliš roztržitý na to, aby si všimol, že vzťah zlyháva. V snahe uniknúť pocitu, že je zavalený domácimi prácami alebo náročnými deťmi, sa partner s ADHD mohol mentálne a emocionálne stiahnuť do seba, takže sa druhý partner cíti opustený a rozhorčený.

ADHD môže negatívne ovplyvniť vzťahy, no nemusí to tak byť. Vzájomné akceptovanie nedokonalostí môže viesť k vytvoreniu vzájomnej empatie a naučiť sa spomaliť.

Súcit a tímová práca sú na vrchole zoznamu vlastností, vďaka ktorým funguje vzťah s partnerom s ADHD.

 

Ako na tom pracovať

Keď páry pracujú na zlepšení komunikačných schopností, môžu obnoviť rovnováhu vo vzťahu. Vyskúšajte tieto stratégie na efektívnu komunikáciu so svojím partnerom:

 • Používajte výroky „cítim“, aby ste sa zamerali na pocity a vyhli sa obviňovaniu
 • Komunikujte tvárou v tvár čo najčastejšie – dôležité sú neverbálne podnety
 • Opakujte a preformulujte – aby ste zabránili tomu, aby sa myseľ túlala a domýšľala si, zopakujte to, čo hovorí váš partner, a pre objasnenie preformulujte
 • Kladenie otázok
 • V prípade partnera s ADHD je dôležité hovoriť o tom, ako dané príznaky zhoršujú jeho schopnosť pamätať si veci alebo vykonávať úlohy. Zdieľanie problémov pomáha partnerovi pochopiť, ako ADHD ovplyvňuje správanie.
 • Pri počúvaní udržujte očný kontakt
 • Zamerajte sa na tímovú prácu. Na vytvorenie rovnováhy vo vzťahu musia dvaja partneri spolupracovať. Mať ADHD neznamená, že nemôžete nájsť rovnováhu – znamená to, že sa musíte spoliehať na otvorenú a úprimnú komunikáciu a spätnú väzbu, ktoré sú základmi vzťahu.
 • Rozdeľte úlohy na základe silných stránok. Ak ADHD narúša vašu schopnosť platiť účty načas alebo spravovať peniaze, požiadajte svojho partnera, aby túto úlohu zvládol. Keď si páry rozdelia úlohy na základe svojich silných stránok, prejdú zoznamami úloh bez toho, aby sa jeden z partnerov cítil preťažený alebo rozhorčený.

Pokračujte na ďalší príspevok »