Ekonomika a Biznis Enviro a eko TOP články redakcie

Škótsky startup buduje plastové cesty po celom svete. Výsledok ich práce nájdete aj na Slovensku

  • 27 júna, 2022
  • 5 min read
Škótsky startup buduje plastové cesty po celom svete. Výsledok ich práce nájdete aj na Slovensku

Ekologickú alternatívu do svojej infraštruktúry zaraďuje čoraz viac krajín. Plastové cesty sú teda ďalšou fázou pri vytváraní lepších podmienok na ochranu Zeme.

K zachovaniu udržateľnosti prispieva škótsky podnik

Celosvetová snaha obmedziť či úplne odstrániť používanie plastov sa prejavuje vo viacerých oblastiach nášho života. Ak chcete naďalej využívať na nákup plastové tašky, priplatíte si za ne. Jednorazové príbory v stravovacích zariadeniach sa postupne stávajú minulosťou, a to aj na Slovensku. V rámci technologického rozvoja vznikli drony mapujúce ťažko dostupné oblasti a vyhľadávajú odpad, ktorý za sebou zanechali ľudia. Napriek tomu sa tony plastov stále nachádzajú nielen na súši, ale aj v moriach a oceánoch.

plastové cesty
Každý rok unikne z pobrežných krajín do oceánov asi 8 miliónov ton plastového odpadu. zdroj: unsplash.com

Pokiaľ by tento ľahko tvarovateľný materiál nespôsoboval našej planéte toľké problémy, bol by jedným z najužitočnejších vynálezov modernej doby. Odpoveďou na jeho šetrnejšie spracovanie je recyklácia. Ani pri tej ale nie je zaručené opätovné využitie všetkých častí. Nerecyklovateľné plasty si však vzala na mušku spoločnosť MacRebur.

Škótska firma sa špecializuje na spotrebu nerecyklovateľných odpadových plastov, ktoré boli určené na skládku alebo spálenie. Vďaka nim tak vznikli cesty posilnené plastovými zvyškami vo Veľkej Británii, Estónsku, Španielsku či v Južnej Afrike. Medzi klientmi svieti aj naša krajina a produkty MacRebur sa postarali o vytvorenie ekologickej cesty v obci Smižany.

INZERCIA

Plast v asfalte nie je na škodu, práve naopak

Plastové cesty sa v Európe rozšírili vďaka myšlienke generálneho riaditeľa spoločnosti, Tobyho McCartneyho. Počas charitatívneho projektu na juhu Indie sa stretával s ľuďmi, ktorí na skládkach pracovali ako „zberači“. Zbierali potenciálne opätovne použiteľné predmety a predávali ich. Časť nazbieraných plastov dali do cestných výmoľov a poliali naftou. Zapálená zmes sa roztopila a vytvorila provizórnu plastovú výplň dier.

plastové cesty
MacRebur zistil, že začlenenie plastu zlepšuje flexibilitu ciest a pomáha im lepšie sa vyrovnať s teplotnými zmenami. zdroj: unsplash.com

Všetci vieme, aké nepríjemné môžu byť výmole pre podvozky našich áut. Ak ich dokážeme zredukovať a zároveň využiť zvyšky plastu, ide o dvojnásobnú výhru. Pri výrobe asfaltu sa bežne používa ropa, voda a minerálne látky. Macrebur premení plastový odpad na granule, ktoré sa zmiešajú s tajnou zložkou aktivátora. Výsledkom je nižšie množstvo fosílnych palív v asfaltovej zmesi.

Povrch vyzerá ako tradičná cesta, ale vďaka flexibilným vlastnostiam plastov je až o 60 % pevnejší. Spoločnosť tak čerpá z „nevyužiteľných“ zdrojov a značne prospieva životnému prostrediu.

Združenie vlastníkov lesov a východoslovenská obec Smižany potrebovali zabezpečiť lepší prístup do rekreačného strediska Košiarny Briežok. Kvalita cesty umožnila prechod aj ľuďom, ktorí majú nasmerované do Národného parku Slovenský raj.

Ďalší krok Slovenska k ekologickému životu

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa zaviazal k neprestajnému nachádzaniu možností na udržateľný rozvoj. Využitie plastov v prospech našej infraštruktúry je preto jednoznačne pozitívnou činnosťou. Na 1005 m cesty firma spotrebovala viac ako 1000 ton asfaltu. Vyše 1500 kg recyklovaného plastu nahradilo časť zmesi pridávanej do asfaltu.

Plast teda neskončil na skládke, ale vďaka inovatívnej metóde našiel svoje uplatnenie. Pre predstavu, počet použitého materiálu sa rovná 302 400 kusom jednorazových plastových tašiek. Projekt tak ušetril 4 302kg CO2.

Čím viac nápadov, tým lepšie pre našu planétu

Verejný orgán Zero Waste Scotland už skôr varoval, že v Škótsku sa každoročne vyhodí do koša viac ako 64 000 ton plastových obalov a fliaš na potraviny, čo stojí 11 miliónov libier. Zakladatelia podniku MacRebur preto dúfajú, že plastové cesty inšpirujú ďalších vývojárov. Plusom na zapojenie sa do obdobných výskumov je aj rozhodnutie vlády Spojeného kráľovstva. Na analýzu funkčnosti plastových ciest s cieľom zabrániť výmoľom vyčlenili 1,6 milióna libier (1,8 milióna €).

Produkcia plastov dramaticky rastie, z 2,3 miliónov ton v roku 1950 na 448 miliónov ton v roku 2015. Očakáva sa, že produkcia sa do roku 2050 zdvojnásobí. zdroj: unsplash.com

Snaha zlepšiť kvalitu ciest a zároveň využiť plasty na dobrý účel nie je ľahostajná ani iným krajinám. Jednou z nich je napríklad India, v ktorej sa každoročne vyhodí viac než 3,3 milióna ton plastového odpadu. Od roku 2015 vláda zaviedla povinnosť používať plastový odpad pri výstavbe ciest v blízkosti veľkých miest s viac ako 500 000 obyvateľmi.

Aj keď je táto technológia pre Indiu a vlastne aj zvyšok sveta relatívne nová, jej rozšírenie je len otázkou času. Plastové cesty majú šancu čeliť popularite hneď z dvoch dôvodov – sú šetrnejšie k prírode a vytvárajú odolnejšie cesty.

Zdroje: www.bbc.com, www.macrebur.com

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings