EXTRA Zdravie

Robíte to aj vy? 10 chýb v myslení, ktoré škodia našej mentálnej sile

  • 4 januára, 2023
  • 4 min read
Robíte to aj vy? 10 chýb v myslení, ktoré škodia našej mentálnej sile

Mentálna sila si vyžaduje trojstupňový prístup – riadenie našich myšlienok, regulovanie našich emócií a produktívne správanie napriek našim okolnostiam.

Najčastejšie sú to práve naše myšlienky, ktoré nás oberajú o mentálnu silu. Tieto myšlienky však často nie sú realistické. Sú iracionálne a nepresné a vedú k problémom v komunikácii, vo vzťahoch a v našich rozhodnutiach. Kľúčom k úspechu je teda rozoznať a nahradiť tieto myšlienky správnymi, ktoré nám nebudú škodiť, ale pomáhať.

O ktoré chyby teda ide a ako ich prekonať? Desať takých tipov vám teraz prinášame.

 

Rozmýšľanie typu „všetko alebo nič“: Namiesto čierno-bieleho videnia, rozlišovania medzi dobrým a zlým alebo úspechom a neúspechom, skúste rozoznať odtiene šedej, ktoré sa na tomto spektre nachádzajú. Iba málokedy je totiž niečo naozaj čierno-biele, zvyčajne sa možno na rovnakú vec pozerať z jednej, druhej alebo aj ďalších strán – až vtedy zistíte, že je všetko inak, že jednoznačným pohľadom z jedinej strany ste sa pripravili o objektívnosť a správny úsudok.

Nadmerné zovšeobecňovanie: Poznáte to, keď sa vám napríklad nepodarí uzavrieť nejaký obchod a poviete si, že ste zlí v obchodovaní. Je ľahké zobrať si jednu konkrétnu udalosť a generalizovať ju na zvyšok života. Uvedomte si, koľkokrát ste to urobili a zmeňte to!

Odfiltrovanie pozitívneho: Keď sa vám stane 9 dobrých vecí a jedna zlá, pravdepodobne poviete, že ste mali zlý deň. Odfiltrovanie pozitívneho vám znemožňuje pozerať sa na situáciu realisticky. Aby ste mali vyrovnaný pohľad na vec, mali by ste si zaznamenávať rovnako pozitívne veci ako negatívne.

Čítanie mysle: Nikdy si nemôžete byť istí tým, čo si ten druhý myslí. Pripomínajte si, že vaše závery nemusia byť založené na realite, sú to často iba nepresné odhady vnímania druhého človeka.

Inzercia

Robenie katastrofických záverov: Občas si myslíte, že veci sú omnoho horšie, ako v skutočnosti sú. Nemáte však žiadne dôkazy, ktoré by tomu nasvedčovali. Keď začnete mať takéto katastrofické predpovede, pripomeňte si, že je aj veľa iných možností, ako to môže dopadnúť.

Emočné uvažovanie: Nemôžete predpokladať, že vaše emócie sú vždy racionálne. Základom je rozoznať, že vaše emócie, rovnako ako vaše myšlienky, nie sú vždy založené na faktoch.

Označovanie a kategorizovanie: Označovaním ľudí a skúseností ich zaraďujete do kategórií, ktoré sú často založené na izolovaných udalostiach. Všímajte si, keď sa snažíte veci kategorizovať a pracujte na tom, aby ste sa vyhýbali dávaniu nálepky na všetko.

Predpovedanie budúcnosti: Hoci nikto z nás nevie, čo sa v budúcnosti stane, veľmi radi predpovedáme najmä negatívne udalosti. Tieto typy myšlienok sa môžu stať tzv. sebanapĺňajúcim proroctvom, a teda sa skutočne stane to, čo sme si „predsavzali“.

Personalizácia: Rovnako ako radi hovoríme, že svet sa netočí iba okolo nás, je pre nás ľahké si všetko personalizovať. Keď má váš kolega zlú náladu, hneď si pomyslíte, že vás nemá rád. Skúste zvážiť iné možné faktory, ktoré mohli ovplyvniť okolnosti.

Nereálny ideál: Nespravodlivé porovnávanie seba samého s inými ľuďmi môže zničiť motiváciu. Radšej ako porovnávať svoj život s niekým iným, zamerajte sa na vašu vlastnú cestu k úspechu.

Myšlienok, ktoré nám škodia, máme dosť všetci. Niektorí im však podliehajú viac a nechávajú si tak riadiť život nesprávnym smerom.

Ako napraviť chyby v myslení

Po uvedomení si chýb v myslení treba tieto myšlienky nahradiť realistickejšími a zbierať dôkazy o tom, že vaše aktuálne myšlienky nie sú celkom pravdivé. Realistické myšlienky nie sú vždy idealistické a pozitívne, dôležité je zmeniť spôsob myslenia. Aj keď sa to bude zdať zo začiatku ťažké, s trochou praxe to zmení nielen váš spôsob myslenia, ale aj to, ako sa cítite a správate. Zmierite sa s minulosťou, budete sa inak pozerať na prítomnosť a budúcnosť vnímať ako šancu na dosiahnutie vašich cieľov. A to rozhodne stojí za to.

About Author

Mária Synáková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings