Lifestyle

Toxické správanie pretrváva aj pri práci z domu. V online priestore sa negativita šíri rýchlejšie

  • 28 apríla, 2023
  • 5 min read
Toxické správanie pretrváva aj pri práci z domu. V online priestore sa negativita šíri rýchlejšie

Keď v marci milióny ľudí po celom svete museli pracovať z domu, v dôsledku zmiernenia šírenia koronavírusu, zamestnávateľom sa podaril husársky kúsok. Zamestnanci si so sebou odniesli aj „firemnú“ kultúru. Mnohí si zvykli na virtuálne stretávanie sa s kolegami. Avšak to, čo by sa mohlo zdať ako pohodlná zmena, prináša so sebou aj určité riziká.

Toxická pracovná kultúra

Pracovná kultúra zahŕňa rôzne aspekty, ako napríklad spôsob komunikácie, tímovú spoluprácu, manažment, podporu zamestnancov a vzájomné vzťahy. „Ak pracujete v korporácii, ktorá je charakteristická nezdvorilosťou či agresivitou, tak takéto správanie a kultúra nezostanú len v budove,“ hovorí profesorka manažmentu na Villanovskej univerzite Manuela Priesemuth.

Zámerne sabotovanie kolegov, ohováranie či pätolizačstvo. Ľudia sa všemožnými spôsobmi snažia získať pozornosť ich šéfa. V niektorých prípadoch konflikt eskaluje k podaniu výpovede. Na druhej strane sa toxicita môže prejavovať aj na vyšších pozíciách. Osoba s s nejakou formou moci, ako napríklad manažér, ju použije na šikanu. Výsledkom je psychická ujma.

Kultúra firmy hrá kľúčovú úlohu v zabezpečení úspechu podnikania. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Teda toxické pracovisko je akékoľvek prostredie, v ktorom môže mať pracovná kultúra deštruktívny vplyv na emocionálne zdravie a výkon zamestnancov. Správanie nadriadených alebo kolegov je v rozpore s „duchom“ firmy.

INZERCIA

Kancelárske klebety majú novú podobu

S nástupom práce z domu a rastúcim využívaním online komunikácie sa zmenili aj spôsoby šírenia klebiet. Zatiaľ čo kedysi sa šírili medzi zamestnancami pri káve alebo počas prestávky, dnes sa mnohé z nich objavujú v online priestore.

Virtuálne rozhovory a diskusie na platformách ako Slack, Teams alebo Zoom sú byť miestom, kde sa šíria klebety a negatívna energia. Počas školenia alebo online porady zamestnanci komunikujú vo vedľajších konverzáciách alebo prostredníctvom textových správ. Komentujú vystupovanie nadriadeného alebo prednášajúceho, napríklad : „Ten chlap netuší, o čom hovorí“.

INZERCIA
Niektorí zamestnanci takéto správanie odmietajú tolerovať, už pri prvých známkach toxicity začnú uvažovať o novom zamestnaní. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Paradoxne existujú prípady, keď ľudia nevnímajú klebety ako negatívum. Podľa ich názoru ide o spôsob, ako sa môžu zamestnanci dozvedieť o „zákulisných informáciách“, ktoré zvyšujú transparentnosť firmy. Navyše pätolizačstvo považujú za spoločenský zvyk, ktorý môže pomôcť zmierniť napäté situácie počas pracovného dňa.

Pocit vyhorenia

Nedávny prieskum ukázal, že až šesťdesiatosem percent ľudí trpí syndrómom vyhorenia. Dôvodom je takzvaný home office. Dôvody sú rôzne – od obáv z možnej straty zamestnania až po narastajúci stres a napätie v domácnosti či v práci. Tieto faktory môžu viesť k negatívnym interakciám medzi kolegami, ako sú neprofesionálne kritické názory alebo vynechanie kolegov z rozhodovacieho procesu.

Inzercia

Dokonca podľa jednej štúdie (o ktorej sme vás informovali pred dvomi rokmi) digitalizácia práce zvyšuje emočné vyčerpanie asi o 15 percent. Preto sú dôležité kvalitné vzťahy medzi zamestnancami a manažérmi, pretože môžu znížiť emočné vyčerpanie až o 11 percent.

Príznaky toxického pracoviska

Toxická kultúra na pracovisku je hlavným dôvodom, prečo ľudia počas pandémie dali výpoveď. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA
  • Toxické pracoviská majú tendenciu mať autoritársky typ vedenia, kde každý, kto vyjadrí iný názor, môže byť označený za „problém. V dôsledku čoho sa bojíte podeliť o svoje názory, nápady a myšlienky.
  • Je náročné robiť svoju prácu dobre, keď nedostávate potrebné a konkrétne informácie o úlohách – alebo v horšom prípade dostávate protichodné pokyny.
  • Nesprávna rovnováha medzi pracovným a súkromným životom môže negatívne ovplyvniť spokojnosť so zamestnaním. Teda, nemali by sme prijímať služobné hovory, správy, e-maily počas sviatkov, dní voľna alebo po zmene.
  • Manažéri majú často nerealistické očakávania – povedzme, pokiaľ ide o množstvo práce, ktorú dokážete zvládnuť naraz, alebo čas, ktorý potrebujete na jej dokončenie

Bohužiaľ, práca na diaľku priniesla nové problémy na pracovisku. Šikana, pätolizačstvo či klebety sa stali bežnou praxou. Za obrazovkami a v súkromných konverzáciách sa cítime bezpečnejšie. Utužujeme vzťahy netradičnými spoločenskými jazykmi, aj za cenu straty kolegu. Hoci online priestor ponúka mnoho benefitov, tak prináša aj určité riziká. Faktom zostáva, že v online priestore sa negativita šíri rýchlejšie.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings