Zdravie

Vysoký krvný tlak patrí k tichým zabijakom, jeho príznaky sú v mnohých prípadoch nejasné

  • 29 apríla, 2023
  • 6 min read
Vysoký krvný tlak patrí k tichým zabijakom, jeho príznaky sú v mnohých prípadoch nejasné

Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z najčastejších príčin úmrtí. Patrí k ním vysoký krvný tlak, ktorý trápi aj mnohých Slovákov. Lekári na tento problém dlhodobo upriamujú pozornosť, avšak mnohí pacienti ho podceňujú či dokonca ignorujú.

Tichý zabijak

O zvýšenom krvnom tlaku môžeme hovoriť, ak jeho hodnoty dosiahnu viac než 140/90 mm Hg, informuje Denník N. Jeho optimálna hodnota by sa podľa odborníkov mala pohybovať v rozmedzí viac ako 90/60 a menej ako 120/80. Hodnoty medzi ženským a mužským pohlavím sa môžu v menších odchýlkach líšiť. U mužov sa celosvetový priemer pohybuje v rozmedzí 127/78,7, u žien ide o hodnotu 122/76.

Ide o tlak, ktorým srdce pumpuje krv do ciev, pričom zároveň v cievach ostane aj počas fázy plnenia srdca. Mnohí odborníci ho nazývajú aj ako „tichý zabijak“, nakoľko niekoľko rokov sa môže prejavovať bez príznakov.

„Na Slovensku je odhadom asi dva milióny hypertonikov, z toho polovica sa lieči a polovica nelieči. Buď preto, že o tom ani nevie, že má vysoký tlak, alebo sa liečiť nechce,“ vysvetľuje pre portál Teraz.sk Ivana Šoóšová, ktorá pôsobí ako primárka Ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Okrem toho dodáva, že len tretina pacientov má kontrolovaný krvný tlak.

INZERCIA
vysoký krvný tlak
Príznaky hypertenzie sú v mnohých prípadoch nejasné. Zdroj: pexels.com

Na základe toho najdôležitejšiu úlohu podľa odborníkov zohráva prevencia s následným dodržiavaním liečby. Súčasť liečby tvorí aj správne zvolená životospráva, nakoľko uvedené ochorenie sa spája aj s inými zdravotnými problémami. Pacient by mal dodržiavať pravidelnú fyzickú aktivitu, spánkovú hygienu či správne stravovacie návyky. Výnimku netvorí ani obmedzenie fajčenia a alkoholických nápojov, či zníženie telesnej hmotnosti.

Avšak aj napriek týmto opatreniam sa mnohým pacientom predpisuje farmakologická liečba, počas ktorej sa kladie dôraz aj na životosprávu. Mnohí Slováci majú nesprávne stravovacie návyky, čo môže viesť k obezite.

INZERCIA

Mnoho odborníkov sa však stretáva s tým, že pacienti si v niektorých prípadoch predpísané lieky ani nevyzdvihnú. Ich nízka motivácia liečiť sa sa spája najmä s tým, že v mnohých prípadoch na sebe nepociťujú žiadne príznaky. Pokiaľ sa liečba dlhodobo podceňuje, môžu sa vyskytnúť ďalšie zdravotné problémy, ako sú napríklad cievna mozgová príhoda, zlyhávanie srdca alebo poruchy funkcie obličiek.

Vysoký nárast pacientov

Počet pacientov s vysokým krvným tlakom každoročne pribúda. Podľa štatistík za posledných 40 rokov stúpol výskyt ľudí s týmto ochorením na takmer dvojnásobok, informuje Denník N. Kým v roku 1975 išlo o 594 miliónov ľudí, v súčasnosti daná hodnota prekročila jednu miliardu.

Inzercia

Uvedené dáta sa pripisujú k výsledkom výskumu anglických vedcov, ktorý bol uverejnený aj v jednom z najprestížnejších vedeckých medicínskych časopisov Lancet. Vedci sa v ňom zamerali na takmer všetky krajiny sveta, pričom výskum siahal až do roku 1975.

Vedúci výskumu Majid Ezzati tvrdí, že kým v roku 1975 sa vysoký krvný tlak spájal s blahobytom, dnes ide o opak. Príčiny tohto zistenia zatiaľ nie sú úplne jasné. Vedci predpokladajú, že veľkú rolu v tom zohráva výživa, ktorá je v rozvojových a chudobných krajinách mnohokrát nedostatočná.

vysoký krvný tlak
Pri hypertenzii sa dôraz kladie najmä na prevenciu. Zdroj: pexels.com

Za nárast počtu pacientov môže aj starnutie obyvateľstva. Pozitívom však je, že v bohatších krajinách ochorenie ustupuje. Ide o súbor viacerých faktorov, v ktorom veľkú rolu zohráva najmä životospráva. Na základe toho sa odporúča konzumovať viac ovocia, zeleniny či znižovať množstvo prijímanej soli.

Včasná diagnostika

V mnohých prípadoch sa príznaky hypertenzie neprejavujú. Na základe toho sa odporúča si pravidelne merať tlak, čo prispieva k prevencii.

Niektorí jedinci však po prudkom stúpnutí tlaku pociťujú príznaky. Najčastejšie k ním patria bolesť hlavy, tŕpnutie prstov a končatín či nečakané spustenie krvi z nosa, uvádza portál Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. Nie vždy musí ísť ale o príznaky vysokého tlaku.

Na základe toho sa za najobjektívnejšiu metódu považuje 24-hodinové ambulantné meranie tlaku, ktoré počas celého dňa skúma jeho zmeny. Zároveň ho v pravidelných intervaloch meria aj počas spánku. Dané vyšetrenie okrem toho pomáha odhaliť maskovanú hypertenziu a hypertenziu bieleho plášťa.

vysoký krvný tlak
Zvýšený krvný tlak sa spája najmä so staršou vekovou skupinou. Zdroj: pexels.com

Pokiaľ ide o maskovanú hypertenziu, vysoké hodnoty krvného tlaku sa u pacienta prejavujú mimo ambulancie. Jej včasné odhalenie môže predísť rôznym komplikáciám. V prípade hypertenzie bieleho plášťa sa pacientovi vyššie hodnoty tlaku namerajú vždy počas návštevy zdravotníckeho zariadenia. Počas 24-hodinového merania sú jeho hodnoty normálne, na základe čoho sa tento typ zvýšeného tlaku nelieči.

V ojedinelých prípadoch môže jedinec trpieť sekundárnou hypertenziou. Pripisuje sa najmä mladšej vekovej skupine, u ktorej sa zvýšený tlak tak často nevyskytuje. Dané ochorenie sprevádza niektoré nádory nadobličiek, poruchy prívodných ciev obličiek, poruchy samotných obličiek či užívanie niektorých liekov.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings