Enviro a eko

Sklo alebo plast: čo je lepšie pre životné prostredie?

  • 30 apríla, 2023
  • 7 min read
Sklo alebo plast: čo je lepšie pre životné prostredie?

Po stáročia používame sklo na skladovanie potravín, nápojov, chemikálií a kozmetiky. Je však čas nájsť udržateľnejšiu alternatívu?

Fľaša na víno Speyer je pravdepodobne najstaršou fľašou vína na svete. Jej vznik sa datuje okolo rokov 325 až 350. V súčasnosti ju  nájdete v Múzeu vína v nemeckom meste Speyer, kde bol v roku 1867 znovu objavený. Analýza jeho obsahu odhalila, že obsahuje kvapalinu na báze etanolu. Ale sklenená fľaša zostáva neotvorená a ročník neznámy. Každý prípadný degustátor vína by sa mal mať na pozore – konzervované historické nápoje môžu byť prinajmenšom štipľavé. Široké používanie skla ako skladovacej nádoby v histórii podčiarkuje odolnosť a funkčnosť materiálu. Je užitočným hlavne na uchovávanie potravín.

Sklo sa recykluje častejšie

Hovorí sa,  že ho možno recyklovať donekonečna bez toho, aby to ovplyvnilo jeho kvalitu, čistotu alebo životnosť. Recyklované sklo sa rozdrví na sklenené črepy, ktoré sa roztavia a použijú na výrobu ďalšieho. To, ktoré sa používa na balenie má v porovnaní s inými obalovými materiálmi vysokú mieru recyklácie. V Európe je priemerná miera recyklácie skla 76 % v porovnaní so 41 % v prípade plastových obalov a 31 % v prípade drevených obalov.

Keď je sklo v prírodnom prostredí spôsobí menej znečistenia ako plast. Navyše, nie je toxické. Na rozdiel od plastov, ktoré sa rozkladajú na mikroplasty –  tie sa dostávajú do našej pôdy a vody. „Vyrába sa hlavne z oxidu kremičitého, čo je prírodná látka,“ hovorí Franziska Trautmann, spoluzakladateľka Glass Half Full, ktorá recykluje sklo na piesok, ktorý možno použiť na obnovu pobrežia a pomoc pri katastrofách. Oxid kremičitý tvorí 59 % zemskej kôry. Keďže ide o prírodnú zlúčeninu, neexistujú žiadne obavy z vylúhovania alebo degradácie životného prostredia. Z tohto dôvodu sa sklo často ponúka ako udržateľnejšia alternatíva k plastu.

Sklo spôsobuje v prírode menej znečistenia ako plast a nie je toxické pre pôdu a vodu. Zdroj: Pexels.com

Sklo má väčšiu ekologickú stopu ako plast

Sklenené fľaše však majú väčšiu ekologickú stopu ako plastové či iné fľaškové obalové materiály vrátane nápojových kartónov a hliníkových plechoviek. Ťažba kremičitého piesku môže spôsobiť značné škody na životnom prostredí, od zhoršovania stavu pôdy až po stratu biodiverzity. Základné práva pracovníkov boli porušené aj v indickom Shankargarhu, ktorý je najväčším dodávateľom kremičitého piesku do tamojšieho sklárskeho priemyslu.

INZERCIA

Niektoré štúdie tiež ukázali, že dlhodobé vystavenie kremičitému prachu môže predstavovať riziko pre verejné zdravie, pretože môže viesť k akútnej silikóze, nezvratnému, dlhodobému pľúcnemu ochoreniu spôsobenému vdychovaním kremičitého prachu počas dlhšieho časového obdobia. Najskôr sa prejavuje ako pretrvávajúci kašeľ alebo dýchavičnosť a môže vyústiť do zlyhania dýchania.

Dlhodobé vystavenie kremičitého prachu spôsobuje pľúcne ochorenia začínajúce zhoršeným dýchaním a kašľom. Zdroj: Pexels.com

 

INZERCIA

Globálny nedostatok piesku

K súčasnému globálnemu nedostatku piesku mohla prispieť aj ťažba piesku na výrobu skla. Piesok je po vode druhým najpoužívanejším zdrojom na svete – ľudia každoročne spotrebujú približne 50 miliárd ton „kameniva“, čo je priemyselný výraz pre piesok a štrk. Podľa OSN sa teraz piesok spotrebuje rýchlejšie, než sa dá doplniť.

Sklo vyžaduje na roztavenie a tvarovanie vyššie teploty ako plast a hliník, hovorí Alice Brock, výskumníčka na University of Southampton vo Veľkej Británii. Suroviny na výrobu čistého skla tiež uvoľňujú skleníkové plyny počas procesu tavenia, čím sa zvyšuje jeho environmentálna stopa. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry vyprodukuje tento priemysel viac ako 60 megaton CO2 ročne. Plastové fľaše preto menej škodia životnému prostrediu. Hoci plasty nemožno recyklovať donekonečna, výrobný proces je menej energeticky náročný, pretože plasty majú nižšiu teplotu topenia.

Inzercia
Piesok je po vode druhým najpoužívanejším zdrojom na svete, pričom jeho spotreba rapídne narastá. Zdroj: Pexels.com

Sklenené nádoby možno použiť v priemere 12-20 razy, dôležité je zvýšiť jeho recykláciu

Kľúčovým problémom recyklácie skla je, že neodstraňuje proces pretavovania, ktorý je energeticky najnáročnejšou časťou výroby skla. Predstavuje 75 % spotreby energie pri výrobe. Napriek tomu, že sklenené nádoby možno opätovne použiť v priemere 12-20-krát, sklo sa často považuje za jednorazové. Jednorazové sklo likvidované na skládkach môže trvať až milión rokov, kým sa rozloží. Miera recyklácie skla sa na celom svete výrazne líši. EÚ a Spojené kráľovstvo majú priemernú mieru recyklácie 74 % a 76 %, zatiaľ čo v USA to bolo 31,3 % v roku 2018.

V USA sa recyklovaný materiál zvyčajne zbiera v jednom toku – všetky materiály sa zmiešajú dohromady. Jednoprúdová recyklácia komplikuje proces triedenia. Sklo sa musí pred pretavením oddeliť od ostatných recyklovateľných materiálov a roztriediť podľa farby. Oddeľovanie zmiešaného farebného skla v recyklačnom zariadení je časovo náročné a drahé. Namiesto toho, aby sa premenili na nové fľaše, rozbité kúsky zmiešaného skla sa premenia na výrobky zo sklenených vlákien, ktoré možno použiť na izoláciu.

Recyklácia skla je časovo i energeticky náročný proces. Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Výroba recyklovaného skla nie je výhrou

Farba skla ovplyvňuje, aký čistý musí byť prúd. Zatiaľ čo zelené sklo môže použiť 95% recyklovaného skla; biele alebo bezfarebné sklo, tiež známe ako „flint glass“, má vyššie špecifikácie kvality a povoľuje iba 60 % recyklovaného skla, pretože akákoľvek kontaminácia ovplyvňuje kvalitu. Recyklované sklo sa musí roztaviť dvakrát, raz na črepy a potom znova na nový výrobok – preto je len o niečo menej energeticky náročné ako čisté sklo.

Niet pochýb, že sklo stále hrá dôležitú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach. Vďaka svojej odolnosti a netoxickým vlastnostiam je ideálne pre potraviny a materiály, ktoré vyžadujú konzerváciu. Avšak názor, že sklo je udržateľné len preto, že je donekonečna recyklovateľné, je nesprávne vysvetlený. Vzhľadom na celý životný cyklus môže výroba skla životnému prostrediu škodiť rovnako ako plast.

ZDROJ: BBC.COM

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings