Pripútanie

Teória citovej väzby a 4 štýly pripútania vo vzťahoch

  • Teória citovej väzby je evolučná a psychologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi. Zameriava sa na dlhodobé ľudské vzťahy. Ako prvý sa teórií  pripútania venoval britský psychológ John Bowlby. Bowlby sa zaujímal o pochopenie úzkosti a stresu, ktoré deti prežívajú, keď sú oddelené od svojich primárnych opatrovateľov. Predpokladal, že extrémne správanie dojčiat, ktoré majú za… Prečítať celé