Zdravie

Teória citovej väzby a 4 štýly pripútania vo vzťahoch

  • 10 januára, 2023
  • 5 min read
Teória citovej väzby a 4 štýly pripútania vo vzťahoch

Teória citovej väzby je evolučná a psychologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi. Zameriava sa na dlhodobé ľudské vzťahy.

Ako prvý sa teórií  pripútania venoval britský psychológ John Bowlby. Bowlby sa zaujímal o pochopenie úzkosti a stresu, ktoré deti prežívajú, keď sú oddelené od svojich primárnych opatrovateľov. Predpokladal, že extrémne správanie dojčiat, ktoré majú za cieľ vyhnúť sa odlúčeniu od rodiča, plač, krik a priľnutie, sú evolučné mechanizmy. A domnieval sa, že toto správanie bolo pravdepodobne posilnené prírodným výberom, aby zvýšilo šance dieťaťa na prežitie.

J. Bowlby opísal pripútanosť ako trvalé psychické spojenie medzi ľudskými bytosťami(Foto: Ricardo Tamayo, Unsplash)

4 druhy správania

Výskum Bowlbyho teórie pripútanosti ukázal, že dojčatá umiestnené do neznámej situácie a odlúčené od svojich rodičov budú po opätovnom stretnutí s rodičmi reagovať jedným z troch spôsobov:

  1. Bezpečná väzba: Tieto dojčatá po odlúčení vykazujú úzkosť, ale po návrate rodičov sa ľahko utíšia.
  2. Úzkostno-odolná väzba: Niektoré dojčatá pociťujú väčšiu mieru stresu pri odlúčení a po opätovnom stretnutí s rodičmi sa pokúšajú „potrestať“ rodičov za to, že odišli.
  3. Vyhýbavá väzba: Dojčatá v tretej kategórii nevykazujú pri odlúčení od rodičov žiadny stres alebo len minimálny stres a po opätovnom stretnutí rodičov ich buď ignorujú, alebo sa im aktívne vyhýbajú.
  4. V neskorších rokoch výskumníci pridali do tohto zoznamu štvrtý štýl pripútania: dezorganizovanú-dezorientovanú väzbu, ktorá sa vzťahuje na deti, ktoré nemajú predvídateľný vzorec správania sa.
teória citovej väzby
Teória pripútanosti aplikuje poznatky o pripútanosti detí na vzťahy, do ktorých vstupujeme ako dospelí. Tieto vzťahy (najmä intímne a romantické) tiež priamo súvisia s našimi štýlmi pripútania v detstve. (Foto: Alexander Grey, Unsplash)

Ako sa prejavujú 4 odlišné typy ďalej vo vzťahoch

Bezpečný štýl pripútania sa vzťahuje na schopnosť vytvárať bezpečné, láskyplné vzťahy s ostatnými. Takáto osoba je schopná dôverovať druhým a byť dôveryhodná. Relatívne ľahko sa zblíži s druhými. Neobáva sa intimity, ani nepociťuje paniku, keď jej partneri potrebujú čas osamote. Podľa výskumu pripútanosti, ktorý uskutočnili sociálni psychológovia Cindy Hazanová a Phillip Shaver, má bezpečný typ pripútanosti približne 56 % dospelých.

Bezpečná väzba sa považuje za zdravý ideál vzťahov. Všetky ostatné, ktoré nie sú bezpečné, sa označujú ako neisté štýly pripútania. (Foto: Carla R. Hobbins. Unsplash)

Neisté štýly

Úzkostný štýl pripútania sa vyznačuje hlbokým strachom z opustenia. Ľudia s úzkostným štýlom pripútania bývajú vo svojich vzťahoch veľmi neistí. Často sa obávajú, že ich partner opustí, a preto vždy túžia po potvrdení o láske. Úzkostný štýl sa spája s clingy správaním vo vzťahoch. Približne 19 % dospelých má úzkostný typ pripútanosti.

teória citovej väzby
Clingy znamená, že jeden z partnerov sa správa ako závislý, posadnutý alebo žiarlivý, čo často vyplýva z jeho negatívneho sebaobrazu. (Foto: Firmbee, Unsplash)

Vyhýbavý štýl pripútania sa vyznačuje strachom z intimity. Ľudia majú problém dôverovať iným vo vzťahoch. Vo vzťahoch si vyhýbaví ľudia zvyčajne udržiavajú určitý odstup. Môžu dokonca považovať vzťahy za dusivé a úplne sa im vyhýbať. Dávajú prednosť nezávislosti a spoliehajú sa sami na seba. Vyhýbavá väzba je známa aj ako odmietavo-vyhýbavá väzba a vo všeobecnosti sa zhoduje s úzkostno-vyhýbavým štýlom väzby pozorovaným u detí. Podľa výskumu Hazana a Shavera má vyhýbavý typ pripútanosti približne 25 % dospelých.

Foto: Averie Woodard, Unsplash

Úzkostno-vyhýbavý štýl pripútania je kombináciou úzkostného aj vyhýbavého štýlu pripútania. Ľudia s takouto väzbou zúfalo túžia po náklonnosti a zároveň sa jej chcú za každú cenu vyhnúť. Zdráhajú sa nadviazať blízky romantický vzťah, no zároveň pociťujú naliehavú potrebu cítiť sa milovaní druhými. Tento typ pripútania je ojedinelý.

 

Inzercia

Ilustračná foto: Kelly Sikema, Unsplash

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings