Teória citovej väzby a 4 štýly pripútania vo vzťahoch

Teória citovej väzby je evolučná a psychologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi. Zameriava sa na dlhodobé ľudské vzťahy. Ako prvý sa teórií  pripútania venoval britský psychológ John Bowlby. Bowlby sa zaujímal o pochopenie úzkosti a stresu, ktoré deti prežívajú, keď sú oddelené od svojich primárnych opatrovateľov. Predpokladal, že extrémne správanie dojčiat, ktoré majú za… Prečítať celé
Vydané 10. januára 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Teória citovej väzby je evolučná a psychologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi. Zameriava sa na dlhodobé ľudské vzťahy.

Ako prvý sa teórií  pripútania venoval britský psychológ John Bowlby. Bowlby sa zaujímal o pochopenie úzkosti a stresu, ktoré deti prežívajú, keď sú oddelené od svojich primárnych opatrovateľov. Predpokladal, že extrémne správanie dojčiat, ktoré majú za cieľ vyhnúť sa odlúčeniu od rodiča, plač, krik a priľnutie, sú evolučné mechanizmy. A domnieval sa, že toto správanie bolo pravdepodobne posilnené prírodným výberom, aby zvýšilo šance dieťaťa na prežitie.

J. Bowlby opísal pripútanosť ako trvalé psychické spojenie medzi ľudskými bytosťami(Foto: Ricardo Tamayo, Unsplash)

4 druhy správania

Výskum Bowlbyho teórie pripútanosti ukázal, že dojčatá umiestnené do neznámej situácie a odlúčené od svojich rodičov budú po opätovnom stretnutí s rodičmi reagovať jedným z troch spôsobov:

  1. Bezpečná väzba: Tieto dojčatá po odlúčení vykazujú úzkosť, ale po návrate rodičov sa ľahko utíšia.
  2. Úzkostno-odolná väzba: Niektoré dojčatá pociťujú väčšiu mieru stresu pri odlúčení a po opätovnom stretnutí s rodičmi sa pokúšajú „potrestať“ rodičov za to, že odišli.
  3. Vyhýbavá väzba: Dojčatá v tretej kategórii nevykazujú pri odlúčení od rodičov žiadny stres alebo len minimálny stres a po opätovnom stretnutí rodičov ich buď ignorujú, alebo sa im aktívne vyhýbajú.
  4. V neskorších rokoch výskumníci pridali do tohto zoznamu štvrtý štýl pripútania: dezorganizovanú-dezorientovanú väzbu, ktorá sa vzťahuje na deti, ktoré nemajú predvídateľný vzorec správania sa.
teória citovej väzby

Teória pripútanosti aplikuje poznatky o pripútanosti detí na vzťahy, do ktorých vstupujeme ako dospelí. Tieto vzťahy (najmä intímne a romantické) tiež priamo súvisia s našimi štýlmi pripútania v detstve. (Foto: Alexander Grey, Unsplash)

Ako sa prejavujú 4 odlišné typy ďalej vo vzťahoch

Bezpečný štýl pripútania sa vzťahuje na schopnosť vytvárať bezpečné, láskyplné vzťahy s ostatnými. Takáto osoba je schopná dôverovať druhým a byť dôveryhodná. Relatívne ľahko sa zblíži s druhými. Neobáva sa intimity, ani nepociťuje paniku, keď jej partneri potrebujú čas osamote. Podľa výskumu pripútanosti, ktorý uskutočnili sociálni psychológovia Cindy Hazanová a Phillip Shaver, má bezpečný typ pripútanosti približne 56 % dospelých.

INZERCIA

Bezpečná väzba sa považuje za zdravý ideál vzťahov. Všetky ostatné, ktoré nie sú bezpečné, sa označujú ako neisté štýly pripútania. (Foto: Carla R. Hobbins. Unsplash)

Neisté štýly

Úzkostný štýl pripútania sa vyznačuje hlbokým strachom z opustenia. Ľudia s úzkostným štýlom pripútania bývajú vo svojich vzťahoch veľmi neistí. Často sa obávajú, že ich partner opustí, a preto vždy túžia po potvrdení o láske. Úzkostný štýl sa spája s clingy správaním vo vzťahoch. Približne 19 % dospelých má úzkostný typ pripútanosti.

Inzercia
teória citovej väzby

Clingy znamená, že jeden z partnerov sa správa ako závislý, posadnutý alebo žiarlivý, čo často vyplýva z jeho negatívneho sebaobrazu. (Foto: Firmbee, Unsplash)

Vyhýbavý štýl pripútania sa vyznačuje strachom z intimity. Ľudia majú problém dôverovať iným vo vzťahoch. Vo vzťahoch si vyhýbaví ľudia zvyčajne udržiavajú určitý odstup. Môžu dokonca považovať vzťahy za dusivé a úplne sa im vyhýbať. Dávajú prednosť nezávislosti a spoliehajú sa sami na seba. Vyhýbavá väzba je známa aj ako odmietavo-vyhýbavá väzba a vo všeobecnosti sa zhoduje s úzkostno-vyhýbavým štýlom väzby pozorovaným u detí. Podľa výskumu Hazana a Shavera má vyhýbavý typ pripútanosti približne 25 % dospelých.

Foto: Averie Woodard, Unsplash

Úzkostno-vyhýbavý štýl pripútania je kombináciou úzkostného aj vyhýbavého štýlu pripútania. Ľudia s takouto väzbou zúfalo túžia po náklonnosti a zároveň sa jej chcú za každú cenu vyhnúť. Zdráhajú sa nadviazať blízky romantický vzťah, no zároveň pociťujú naliehavú potrebu cítiť sa milovaní druhými. Tento typ pripútania je ojedinelý.

 

Ilustračná foto: Kelly Sikema, Unsplash

 

Pokračujte na ďalší príspevok »