Mestá

Ktoré mestá ponúkajú najlepšie podmienky na život? Na prvej priečke dominuje opäť Viedeň

  • Pri výbere vhodného miesta na život zohľadňujeme viacero faktorov. Mladé rodiny majú záujem o lokality, v ktorých sú dostupné viaceré inštitúcie zabezpečujúce kvalitné vzdelanie či pestrú ponuku pracovných miest. Dôraz kladú zároveň aj na dostupnosť zelene v okolí alebo mieru kriminality v jednotlivých mestách. Na základe toho The Economist Intelligence Uni vypracovala svoju každoročnú správu… Prečítať celé
  • Hustota obyvateľstva môže ovplyvniť kvalitu života. Kľúčové sú aj sociálno-ekonomické faktory

  • Vývoj civilizácie viedol k sťahovaniu ľudstva do miest. Síce život v mestách nesie so sebou rôzne benefity, mnoho štúdií poukazuje na jeho negatívny vplyv na duševné zdravie. V mestských oblastiach chýba zeleň, ktorú sa snažia vykompenzovať parkmi alebo jej malým množstvom v okolí obydlí. Otázne však je, či sa čiastkové vyriešenie tohto problému vyrovná hluku… Prečítať celé