Kvalita života

Hustota obyvateľstva môže ovplyvniť kvalitu života. Kľúčové sú aj sociálno-ekonomické faktory

  • Vývoj civilizácie viedol k sťahovaniu ľudstva do miest. Síce život v mestách nesie so sebou rôzne benefity, mnoho štúdií poukazuje na jeho negatívny vplyv na duševné zdravie. V mestských oblastiach chýba zeleň, ktorú sa snažia vykompenzovať parkmi alebo jej malým množstvom v okolí obydlí. Otázne však je, či sa čiastkové vyriešenie tohto problému vyrovná hluku… Prečítať celé