ĽUDIA

Viedeň ponúka najlepšie podmienky pre rodinný život. V ktorých metropolách sa oplatí si založiť rodinu?

Na druhej priečke sa umiestnila Praha.
Slovenské domácnosti preferujú prototyp rodiny s jedným dieťaťom.

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Založenie rodiny patrí k dôležitým míľnikom života. Dôraz sa kladie nielen na výber partnera, ale aj vhodného miesta pre život.

Mladí ľudia sa pri výbere bývania zohľadňujú niekoľko faktorov. Patria k ním bezpečnosť, finančná dostupnosť či blízkosť vzdelávacích inštitúcií alebo zdravotného strediska. Výnimku netvorí ani prítomnosť zelene, ktorá na určitých sídliskách značne absentuje.

Na základe toho najväčšia londýnska poisťovacia spoločnosť Reassured zostavila rebríček európskych miest, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky pre život s deťmi. Na popredných priečkach skončilo hlavné mesto našich západných susedov či obľúbená európska destinácia, informuje portál Czechcrunch.

Stredná Európa na prvých priečkach

Ako sme písali v našom predošlom článku, v tohtoročnej správe o mestách s najlepšou kvalitou života si Viedeň opäť obhájila svoje prvenstvo. Vzhľadom na to, že jej súčasťou sú kvalitne vybudované zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia, nebolo tomu inak ani teraz.

Tesne za ňou sa umiestnila susedná Praha, dodáva Czechcrunch. Naopak, súčasné vysoké výdaje v Spojenom kráľovstve založeniu rodiny veľmi neprajú.

najlepšie miesto pre rodinný život

Najvhodnejším miestom pre život s deťmi sa stala Viedeň. Zdroj: pexels.com

Súčasťou rebríčka boli údaje o jednotlivých európskych mestách, ktoré zahŕňali cenu prenájmu trojizbového bytu, priemerné mesačné rodinné výdavky, počet parkov a mieru kriminality a znečistenia životného prostredia.

Rozdiely medzi dominujúcimi metropolami

Druhé miesto delili od prvého drobné odchýlky v uvedených faktoroch. Jednou z nich bola cena mesačného nájmu za trojizbový byt, ktorá sa vo Viedni pohybovala okolo 1 500 eur. V Prahe sa suma vyšplhala o niečo vyššie, pričom išlo približne o 1 800 eur.

V prípade mesačných rodinných výdajov naši český susedia skončili o niečo lepšie. Pohybujú sa okolo 3 000 eur, kým v rakúskej metropole ide o necelých 120 eur viac.

Česko dominuje aj v nižšej miere kriminality či počte parkov. Lepšie ovzdušie však možno zaznamenať vo Viedni, nakoľko Praha je o dvakrát viac znečistená.

najlepšie miesto pre rodinný život

Salzburg získal prívlastok ako najbezpečnejšie mesto. Zdroj: pexels.com

Rozhodujúci faktor bezpochyby tvorili mesačné výdavky na dieťa. V danom prípade medzi metropolami vznikla priam priepasť. Kým v rakúskom hlavnom meste sa vyšplhali na približne 260 eur, v Prahe tvoria o viac než trikrát väčšiu sumu.

Viedeň v celkovom hodnotení dostala 4,58 bodov z piatich, pričom si odniesla prvé miesto. Praha neskončila o nič horšie, nakoľko dostala tiež pozitívne hodnotenie.

 „V kombinácii s o niečo vyššími, ale stále dostupnými priemernými nákladmi na dieťa a 106 miestnymi parkami rozmiestnenými po celom meste budú mať vaše detí dostatok voľného priestoru pre život,“ uviedla pri hodnotení českého hlavného mesta poisťovacia spoločnosť.

Pokračovanie rebríčka

Spoločnosť celkovo vybrala 20 európskych miest. Tretie miesto obsadil Rím. Za ním nasledujú Helsinki, Salzburg, Norimberk, Innsbruck, nórsky Bergen či írsky Galway. Desiatu priečku uzatvára talianske mesto Terst.

V poradí možno nájsť aj Paríž, Reykjavík, Mníchov, Stockholm, Hamburk, Oslo, Kodaň, dánsky Aarhus, holandský Delft a nemecký Hannover.

najlepšie miesto pre rodinný život

Slovenské domácností preferujú prototyp rodiny s jedným dieťaťom. Zdroj: pexels.com

V prípade miery kriminality za najbezpečnejšie mesto možno považovať Salzburg. Pokiaľ ide o aktivity pre maloletých, svoje miesto si obhájil Rím. S najväčším počtom parkov disponuje Paríž, pričom ich celkový počet sa vyšplhal na 306.

Obavy Slovákov z rodinného života

Dnešná doba prináša nové vzťahové možnosti, kedy mladí ľudia preferujú skôr slobodný život. Aj cez dostatok zoznamovacích platforiem stavajú na prvé miesto kariéru, v dôsledku čoho nemajú čas na založenie rodiny.

Významnú rolu zohrávajú aj finančné prostriedky. Ako uvádza Forbes, v porovnaní s Dánskom, Fínskom, Švédskom či Luxemburskom sa mladí ľudia na Slovensku osamostatňujú približne o 10 rokov neskôr.

Štatistiky ďalej poukazujú na to, že ak aj majú priaznivé podmienky na osamostatnenie, väčšina z nich tak urobí až okolo 31. roka života.

V prípade počtu detí tvorí najbežnejší prototyp rodiny jedno dieťa, dodáva portál hnonline.sk. Uplatňuje sa najmä v Bratislavskom kraji, pričom ide o 47 941 rodín.

najlepšie miesto pre rodinný život

Mladí Slováci sa zvyknú osamostatniť až po 30. roku života. Zdroj: pexels.com

Druhú najrozšírenejšiu podobu tvoria rodiny s dvoma deťmi. V prípade rodín s troma alebo viacerými deťmi ide približne o 12 % slovenských domácností. Kým v Prešovskom kraji je takmer každá piata rodina založená na danom prototype, v Bratislavskom kraji ide o menej ako osem percent.

Pokiaľ ide o celkový počet detí vo veku do 14 rokov, ide o necelých 16 % všetkých obyvateľov Slovenska. Najviac detí sa zaznamenalo na území Prešovského kraja, pričom ide takmer o 148-tisíc.

„Tieto deti tvorili viac ako 18 % zo všetkých obyvateľov kraja, čo je najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Naopak, najnižší počet detí v predproduktívnom veku, 81 497, býva v Trenčianskom kraji,“ uviedla hovorkyňa pre Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.

Pokračujte na ďalší príspevok »