ĽUDIA

Bývanie v prenájme prispieva k rýchlejšiemu starnutiu než fajčenie. Vlastnú nehnuteľnosť vlastní vyše 60 % Slovákov

Podľa prieskumu v prenájme býva 15 % Slovákov.
Viac ako 46 % žije v prenajatej nehnuteľnosti kvôli nedostatočným finančným prostriedkom na vlastné bývanie.

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Pri súčasných cenách nehnuteľností mnohí ľudia volia bývanie v prenájme. Ide o skvelý spôsob, kedy si môžu odložiť peniaze na vlastnú nehnuteľnosť, pričom ich nič neviaže k tomu, aby v nájme pretrvali viac ako rok.

Tento spôsob bývania preferujú aj študenti. Na internete možno nájsť mnoho ponúk, ktoré sa orientujú priamo na nich. Zväčša ide o cenovo dostupné mesačné nájomné, pričom ani celkové zariadenie prenajímaného priestoru nevyzerá najhoršie.

Dôvod, prečo vysokoškoláci volia túto možnosť, predstavuje najmä nedostatok internátov. Každá škola ponúka určitý počet miest, ktoré sa vyhodnocujú podľa vzdialenosti či prospechu. K ďalšiemu faktoru patrí zdražovanie, ktoré študenti pocítili aj na bývaní.

Oplatí sa však v podnájme bývať dlhodobo? Nová štúdia austrálskych vedcov prináša prekvapivé zistenie.

Urýchlenie starnutia

Ako uvádza Forbes, spomínaný výskum sa zaoberal stresom dospelých Britov žijúcich v prenajímanej nehnuteľnosti. Výsledky poukazujú na nečakaný zvrat, nakoľko daný spôsob života vedie k rýchlejšiemu starnutiu než nezamestnanosť alebo fajčenie.

bývanie v prenájme a starnutie

Bývanie v prenájme sa stáva fenoménom dnešnej doby. Zdroj: pexels.com

Stres z prenájmu spôsobujú s narastajúcimi cenami nájomného finančné obavy z nedostatku prostriedkov na zaplatenie nájomného, ťažkosti so sťahovaním alebo celková stigma z nového domova. Uvedené faktory prispievajú k biologickému starnutiu o 100 % rýchlejšie než nezamestnanosť a o 50 % rýchlejšie než fajčenie.

Výnimku netvoria ani významné dôsledky na zdravie. Dôraz sa kladie na zvýšené riziko chronických chorôb či úmrtia, ktoré sa pripisuje vyššiemu veku. Dobrou správou však je, že dané vplyvy nemusia trvať dlhodobo. Na zvrátenie škôd v mnohých prípadoch postačí zmena prostredia.

Ostatné faktory

Podľa údajov štúdie publikovanej v britskom medicínskom časopise Journal of Epidemiology & Comunnity Health, značný vplyv na predčasné starnutie majú aj fyzické podmienky bývania. Ide o faktory, ako je preľudnenie alebo nedostatočné vykurovanie.

Prenajímatelia v mnohých prípadoch ponúkajú bývanie pre viacerých nájomníkov, čo môže mať dopad na duševnú rovnováhu. Viacero neznámych ľudí v jednej domácnosti môže viesť k častejším konfliktom alebo predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy.

bývanie v prenájme a starnutie

Možnosť prenájmu volia najmä mladí ľudia, ktorí si nedovolia kúpiť vlastnú nehnuteľnosť. Zdroj: pexels.com

Na zdravie však vplývajú aj nehmotné faktory predstavujúce relatívnu cenovú dostupnosť alebo bezpečnosť. Existujú prípady, kedy si ľudia uvedomia nedostatky lokality, v ktorej žijú, až po nasťahovaní.

Výskumníci zbierali dáta z britskej štúdie domácnosti Household Longitudinal Study. Významnú rolu tvorili aj vzorky krvi od takmer 1 500 účastníkov či identifikačné údaje, ako pohlavie, národnosť, úroveň vzdelania a index telesnej hmotnosti.

Štúdia ďalej naznačuje, že biologický vek nájomcov sa v porovnaní s ľuďmi vlastniacimi vlastnú nehnuteľnosť každý rok zvýšil o dva a pol týždňa. Pomôcť by mohli priaznivejšie podmienky v podobe ukončenia nájmu bez dôvodu, obmedzenia zvyšovania nájomného či zlepšenia celkových podmienok bývania.

Počet Slovákov v prenájme

Podľa septembrového prieskumu BÝVANIE SLOVÁKOV 2023, ktorý uskutočnila investičná realitná platforma Invest in Slovakia, 15 % opýtaných uviedlo, že býva v prenájme, informuje portál Lepšie bývanie. Takmer polovica plánuje zostať v nájme päť alebo viac rokov. Na základe toho sa z bytov na dlhodobý prenájom stane v našej krajine zaujímavá príležitosť pre investorov a developerov.

Táto možnosť bývania je obľúbená najmä kvôli výške hypoték. Nepredpokladá sa, že sa do roku 2025 ich ceny vrátia na úroveň okolo jedného percenta. V dôsledku toho vzniká zvýšený záujem developerov a investorov o nájomné byty.

bývanie v prenájme a starnutie

Život v prenajatej nehnuteľnosti môže negatívne vplývať na prirodzené starnutie. Zdroj: pexels.com

„Trh s nájomným bývaním je na Slovensku ešte len na štarte a je to ideálny čas využiť jedinečnú príležitosť investovať do nájomných nehnuteľností priamo alebo prostredníctvom mikro investície cez realitný crowdfunding,“ tvrdí zakladateľ platformy Invest in Slovakia Ondrej Cirbus.

Pokiaľ sa pozrieme na situáciu v krajinách západnej Európy, ide o dlhodobý trend bývania. Dáta z Eurostatu z roku 2022 naznačujú, že v prenájme býva v rámci krajín Európskej únie viac ako tretina ľudí. Príkladom je Nemecko, kde každý druhý človek preferuje tento spôsob života.

V prípade Slovenska viac ako 46 % opýtaných zvolilo túto možnosť kvôli nedostatku financií na vlastné bývanie. Ďalšie dôvody pozostávali z túžby po osamostatnení alebo zo zmeny životnej situácie.

Tri štvrtiny respondentov platia mesačne za prenájom bez služieb a energií od 100 do 500 eur. Najviac ľudí žijúcich v prenajatej nehnuteľností pripadá pod Nitriansky kraj. Naopak, V Trnavskom kraji je situácia s nájmami na zostupe.

Počet ľudí žijúcich vo vlastnom predstavuje vyše 60 % opýtaných.

Pokračujte na ďalší príspevok »