Ekonomická analýza

Ekonomický vývoj

Ako sa dá odhadnúť ekonomický vývoj pomocou Google?

  • Ekonomické údaje ako HDP sú zvyčajne dostupné iba na štvrťročnej báze a hľadajú sa alternatívne ukazovatele ekonomickej činnosti. Pre vytváranie dobrej makroekonomickej politiky sú veľmi potrebné včasné dáta o súčasnom stave ekonomiky krajiny. Model na predpovedanie týždenného rastu HDP je možné vytvoriť na základe Google Trends. S Google Trends sa väčšinou stretávajú podnikatelia, ktorí sa… Prečítať celé