Ekonomický vývoj

Ako sa dá odhadnúť ekonomický vývoj pomocou Google?

Ekonomické údaje ako HDP sú zvyčajne dostupné iba na štvrťročnej báze a hľadajú sa alternatívne ukazovatele ekonomickej činnosti. Pre vytváranie dobrej makroekonomickej politiky sú veľmi potrebné včasné dáta o súčasnom stave ekonomiky krajiny. Model na predpovedanie týždenného rastu HDP je možné vytvoriť na základe Google Trends. S Google Trends sa väčšinou stretávajú podnikatelia, ktorí sa… Prečítať celé
Vydané 31. mája 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Copywriterka so zameraním na financie, sociálne postavenie a korupciu. 

Google Trends usporiada dáta do rôznych grafov, na základe ktorých je možné robiť zaujímavé analýzy.

Ekonomické údaje ako HDP sú zvyčajne dostupné iba na štvrťročnej báze a hľadajú sa alternatívne ukazovatele ekonomickej činnosti. Pre vytváranie dobrej makroekonomickej politiky sú veľmi potrebné včasné dáta o súčasnom stave ekonomiky krajiny. Model na predpovedanie týždenného rastu HDP je možné vytvoriť na základe Google Trends.

S Google Trends sa väčšinou stretávajú podnikatelia, ktorí sa vďaka Google nástrojom snažia lepšie porozumieť správaniu ich zákazníkov. Na základe údajov a dát vedia podnikatelia zlepšovať svoje produkty a napájať ich na technologickú infraštruktúru. Google Trends funguje na princípe intenzity vyhľadávania určitých tém alebo fráz.

Podľa akých ukazovateľov je možné predvídať vývoj ekonomiky?

Pomocou informácií, ktoré Google zhromažďuje a poskytuje je možné pozorovať správanie ľudí alebo následne predvídať určité zmeny a výkyvy. Na základe údajov vedia analytici pozorovať migráciu, pohyb investícií, zamestnanosť a tým aj budúci ekonomický vývoj. Ako je to možné?

Indikátorom môže byť spotreba benzínu alebo energií. Potenciálnym ukazovateľom je  vyhľadávanie vozidiel, spotrebičov, nehnuteľností. Ďalšie kľúčové slová, ktoré ľudia často môžu vyhľadávať počas ekonomického výkyvu sú hypotéky, investovanie a iné finančné služby. Zaujímavé sú priame ukazovatele chudoby, napríklad vyhľadávanie potravinových bánk. Sledovať je možné aj priemyselnú alebo poľnohospodársku činnosť z vyhľadávania špeciálnej techniky.

Tieto ukazovatele sa zaznamenávajú vo forme vyhľadávaných slovných spojení v rôznych krajinách a jazykoch a následne sa skúma ich intenzita alebo popularita vyhľadávania. Zo získaných údajov  o počte vyhľadávaných fráz v prehliadači sa vytvárajú rôzne grafy, analýzy, porovnávania a užitočné závery. Ekonomické údaje sa zachytávajú pomocou algoritmu, ktorým pozorujú výkyvy. Tieto zmeny správania ľudí sa dajú ťažko odhadnúť štandardnými ekonometrickými prístupmi, avšak sú kľúčové v extrémnych situáciách.

INZERCIA

Model predvídania vývoja HDP založený na údajoch z Google Trends použil ekonóm a analytik, ktorý pôsobí v OECD Nicolas Woloszko. Google Trends umožňujú používať algoritmy, ktoré vyžadujú veľké vzorky. Spomedzi mnohých dostupných premenných je asi 215 kategórií a tém, ktoré sa považujú za relevantné pre ekonomickú analýzu. Vybrané premenné sa transformujú na medziročné tempo rastu. Model sa použil na 46 krajinách sveta. Do analýzy vývoja HDP prišla nepredvídateľná udalosť – koronakríza, ktorá má vplyv na ekonomiku a správanie ľudí a to môže sťažiť interpretáciu dosiahnutých výsledkov.

Na základe Google nástrojov sa dá pozorovať napríklad aj migrácia ľudí, čo má tiež vplyv na ekonomiku krajín. Pohyb ľudí vo svete môžeme sledovať rôznymi ukazovateľmi, ktoré ľudia hľadajú v prehliadači ako napríklad pracovné ponuky v zahraničí, bývanie v zahraničí, poistenie do zahraničia alebo rebríček krajín, kde je najlepší život. Študenti cestujú cez hranice kvôli zahraničným vysokým školám, o ktorých si taktiež hľadajú informácie na internete. Napovedať nám môže aj keď ľudia často hľadajú návody ako písať  životopis v cudzom jazyku.

Inzercia

Aké sú výhody a nevýhody využívania Google Trends?

Výhodou je, že na základe veľkých rozmanitých dát je možné robiť analýzu na týždennej báze, to znamená dostupnosť včasných informácií o súčasnom stave ekonomiky. S pomocou týchto dát, ktoré nám hovoria o  správaní sa ľudí analytici vedia odhadnúť rôzne výkyvy a ekonomické dopady. Nevýhodou je, že Google Trends poskytuje iba relatívne čísla a absolútny počet nepoznáme.

Niektoré situácie nie je možné presne predvídať alebo dokonca môžu byť úplne nepovšimnuté, nakoľko ľudia, ktorých môžu niektoré javy postihnúť najviac, nemusia mať prístup na internet. Ďalšou nevýhodou je, že výsledky môžu falošne viesť k určitému záveru, nakoľko ľudia často v prehliadači niečo vyhľadávajú z iného dôvodu ako by sme predpokladali, napríklad študenti, ktorí dané informácie vyhľadávajú pre školské účely.

Aj keď Google Trends má svoje výhody aj nevýhody, je veľmi zaujímavé, ako sa dá pozorovať správanie ľudí a následne sa pripraviť na nečakané situácie. Rýchla digitalizácia prináša nové trendy a moderné metódy získavania rôznych údajov, čo pomáha jednotlivcom, aj celej spoločnosti.

Pokračujte na ďalší príspevok »