Ekonomika a Biznis

Ako sa dá odhadnúť ekonomický vývoj pomocou Google?

  • 31 mája, 2021
  • 5 min read
Ako sa dá odhadnúť ekonomický vývoj pomocou Google?
Google Trends usporiada dáta do rôznych grafov, na základe ktorých je možné robiť zaujímavé analýzy.

Ekonomické údaje ako HDP sú zvyčajne dostupné iba na štvrťročnej báze a hľadajú sa alternatívne ukazovatele ekonomickej činnosti. Pre vytváranie dobrej makroekonomickej politiky sú veľmi potrebné včasné dáta o súčasnom stave ekonomiky krajiny. Model na predpovedanie týždenného rastu HDP je možné vytvoriť na základe Google Trends.

S Google Trends sa väčšinou stretávajú podnikatelia, ktorí sa vďaka Google nástrojom snažia lepšie porozumieť správaniu ich zákazníkov. Na základe údajov a dát vedia podnikatelia zlepšovať svoje produkty a napájať ich na technologickú infraštruktúru. Google Trends funguje na princípe intenzity vyhľadávania určitých tém alebo fráz.

Podľa akých ukazovateľov je možné predvídať vývoj ekonomiky?

Pomocou informácií, ktoré Google zhromažďuje a poskytuje je možné pozorovať správanie ľudí alebo následne predvídať určité zmeny a výkyvy. Na základe údajov vedia analytici pozorovať migráciu, pohyb investícií, zamestnanosť a tým aj budúci ekonomický vývoj. Ako je to možné?

Indikátorom môže byť spotreba benzínu alebo energií. Potenciálnym ukazovateľom je  vyhľadávanie vozidiel, spotrebičov, nehnuteľností. Ďalšie kľúčové slová, ktoré ľudia často môžu vyhľadávať počas ekonomického výkyvu sú hypotéky, investovanie a iné finančné služby. Zaujímavé sú priame ukazovatele chudoby, napríklad vyhľadávanie potravinových bánk. Sledovať je možné aj priemyselnú alebo poľnohospodársku činnosť z vyhľadávania špeciálnej techniky.

Tieto ukazovatele sa zaznamenávajú vo forme vyhľadávaných slovných spojení v rôznych krajinách a jazykoch a následne sa skúma ich intenzita alebo popularita vyhľadávania. Zo získaných údajov  o počte vyhľadávaných fráz v prehliadači sa vytvárajú rôzne grafy, analýzy, porovnávania a užitočné závery. Ekonomické údaje sa zachytávajú pomocou algoritmu, ktorým pozorujú výkyvy. Tieto zmeny správania ľudí sa dajú ťažko odhadnúť štandardnými ekonometrickými prístupmi, avšak sú kľúčové v extrémnych situáciách.

Model predvídania vývoja HDP založený na údajoch z Google Trends použil ekonóm a analytik, ktorý pôsobí v OECD Nicolas Woloszko. Google Trends umožňujú používať algoritmy, ktoré vyžadujú veľké vzorky. Spomedzi mnohých dostupných premenných je asi 215 kategórií a tém, ktoré sa považujú za relevantné pre ekonomickú analýzu. Vybrané premenné sa transformujú na medziročné tempo rastu. Model sa použil na 46 krajinách sveta. Do analýzy vývoja HDP prišla nepredvídateľná udalosť – koronakríza, ktorá má vplyv na ekonomiku a správanie ľudí a to môže sťažiť interpretáciu dosiahnutých výsledkov.

Na základe Google nástrojov sa dá pozorovať napríklad aj migrácia ľudí, čo má tiež vplyv na ekonomiku krajín. Pohyb ľudí vo svete môžeme sledovať rôznymi ukazovateľmi, ktoré ľudia hľadajú v prehliadači ako napríklad pracovné ponuky v zahraničí, bývanie v zahraničí, poistenie do zahraničia alebo rebríček krajín, kde je najlepší život. Študenti cestujú cez hranice kvôli zahraničným vysokým školám, o ktorých si taktiež hľadajú informácie na internete. Napovedať nám môže aj keď ľudia často hľadajú návody ako písať  životopis v cudzom jazyku.

Aké sú výhody a nevýhody využívania Google Trends?

Výhodou je, že na základe veľkých rozmanitých dát je možné robiť analýzu na týždennej báze, to znamená dostupnosť včasných informácií o súčasnom stave ekonomiky. S pomocou týchto dát, ktoré nám hovoria o  správaní sa ľudí analytici vedia odhadnúť rôzne výkyvy a ekonomické dopady. Nevýhodou je, že Google Trends poskytuje iba relatívne čísla a absolútny počet nepoznáme.

Inzercia

Niektoré situácie nie je možné presne predvídať alebo dokonca môžu byť úplne nepovšimnuté, nakoľko ľudia, ktorých môžu niektoré javy postihnúť najviac, nemusia mať prístup na internet. Ďalšou nevýhodou je, že výsledky môžu falošne viesť k určitému záveru, nakoľko ľudia často v prehliadači niečo vyhľadávajú z iného dôvodu ako by sme predpokladali, napríklad študenti, ktorí dané informácie vyhľadávajú pre školské účely.

Aj keď Google Trends má svoje výhody aj nevýhody, je veľmi zaujímavé, ako sa dá pozorovať správanie ľudí a následne sa pripraviť na nečakané situácie. Rýchla digitalizácia prináša nové trendy a moderné metódy získavania rôznych údajov, čo pomáha jednotlivcom, aj celej spoločnosti.

About Author

Jana Mäsiarová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings