Kultúra

Umenie: Prvé umelecké diela sveta, ktoré sú najstaršie?

  • 31 mája, 2021
  • 4 min read
Umenie: Prvé umelecké diela sveta, ktoré sú najstaršie?

Umením vyjadrujeme svoje myšlienky už od začiatku vývoja ľudstva. Vďaka objavu prehistorických sošiek a jaskynného umenia vieme, že od začiatku ľudskej histórie sa praktizujú rôzne formy umenia. Aj keď sa umelecké metódy vtedy značne líšili, prejavovanie myšlienok a emócií prostredníctvom umeleckých diel bolo bežné. Spočiatku sa verilo, že staroveké umenie existuje hlavne v Európe.

Objav jaskynného umenia až v Indonézii však naznačuje, že to nemusí byť presne tak. Fascinujúce sochy a jaskynné umenie, ktoré sme našli v rôznych častiach Afriky a Indonézie naznačujú, že umenie sa v skutočnosti praktizovalo v rôznych častiach sveta. Preto sme si aj pripravili zoznam najstarších umeleckých diel, aké boli kedy objavené z celého sveta:

Umenie v jaskyni Maltravieso (60 000 BC)

Umenie Maltravieso
Jaskyňa Maltravieso

Vyfarbené ruky v jaskyni Maltravieso v Španielsku zmenili chápanie vedcov o histórii ľudského umenia. Obrazy v Maltraviese sú veľmi staré. Vedci sa domnievajú, že tieto ruky vytvorili neandertálci (aj keď okrem časového obdobia neexistujú žiadne ďalšie dôkazy). Jaskyňa Maltraviesa je v súčasnosti najstaršou známou jaskynnou maľbou na svete a bola vyrobená pomocou červeného okrového pigmentu.

Pigmenty boli datované pomocou novšej metódy nazvanej rádiokarbónové dátovanie, ktorá je viac známa ako uhlíková metóda merania. Dve ďalšie španielske jaskyne – La Pasiega a Ardales – majú tiež jaskynné maľby vyrobené s rovnakým červeným okrom, aké boli použité v jaskyni Maltravieso a sú tiež datované pred viac ako 60 000 rokmi BC.

INZERCIA

Jaskyňa Blombos (70 000 BC)

Umenie Blombos
Jaskyňa Blombos zdroj: donsmaps.com

Jaskyňa Blombos v Južnej Afrike je vyslovene pokladom historického umenia. Datuje sa najmenej od 70 000 pred n. l. Umenie v jaskyni Blombos je najstaršie známe umenie, aké bolo v Afrike objavené a predchádza najstaršiemu jaskynnému umeniu pred desiatkami tisíc rokov.

Najdôležitejším objavom v jaskyni Blombos boli dva kusy alebo skaly zdobené krížikovými vzormi, ktoré boli vyrobené okrovými pastelkami. Archeológovia objavili stovky kôp okry, ktoré boli rozomleté a premenené na tieto pastelky. Aj keď sa vedci domnievajú, že tieto pastelky boli vyrobené špeciálne na účely dizajnu, v Blombose zatiaľ nebolo objavené žiadne skutočné jaskynné umenie / maľba.

U Venuše z Tan Tan (200 000 – 500 000 BC)

Umenie Tan Tan
Zdroj: Bradshawfoundation.com

Rovnako ako Venuša Berekhata Rama, ktorá sa datuje približne do rovnakého časového obdobia, bol spochybnený „status“ Venuše Tan-Tan ako umeleckého diela. Venuše Tan-Tan a Berekhata Rama sa často spomínajú spolu, pretože ich existencia sa datuje viac ako 200 000 pred n. L.

Venuša Tan-Tan bola rozsiahlo študovaná a vedci sa zhodujú, že niektoré časti boli vytvorené prirodzene. Títo vedci sa však domnievajú, že prirodzené črty Venuše Tan-Tan boli vytvorené ľuďmi.

Umenie Venuše z Berekhat Ram (230 000 – 700 000 BC)

Umenie Venuša
Zdroj: oldest.org

Jeden z kontroverzných kúskov umenia je Venuša Berekhata Rama. Je to jedna z ďalších najstarších starodávnych prehistorických sošiek, aké boli objavené. Niektorí vedci sa domnievajú, že vznikla skôr eróziou ako ľudskou rukou. Na Golanských výšinách medzi Sýriou a Izraelom ho objavil v roku 1981 archeológ N. Goren-Inbar z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Predpokladá sa, že predchádza dokonca aj neandertálcov a pravdepodobne bola vytvorená neskôr.

Bhímbétka (290 000 – 700 000 BC)

Bhimbétka
zdroj: timesofindia.com

Bhímbétka je archeologické nálezisko v Indii. Je to najstarší kúsok prehistorického umenia, aké kedy bolo objavené a je ohadované pravdepodobne až do roku 700 000 pred naším letopočtom. Je takmer štyri krát staršie ako umenie v jaskyni Blombos a bolo objavené v starodávnej kremencovej jaskyni v oblasti Madhjapradéš. V tejto jaskyni sa nachádza množstvo úkrytov, ktoré sú vyzdobené nástennými maľbami až do doby kamenej.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings