Veda a technika Zdravie

Spánková technika, ktorá podnecuje kreativitu

  • 17 decembra, 2021
  • 5 min read
Spánková technika, ktorá podnecuje kreativitu

Záhady hypnagógie

Hypnagógia sa pôvodne nevyužívala ako spánková technika. V prvom rade ide o prechodný stav vedomia medzi bdelosťou a spánkom. Je to opak hypnopompie – stavu, ktorý nastáva predtým ako sa zobudíme. Počas hypnagógie je bežné vnímanie vymyslených zvukov alebo obrazcov.

spánková technika
Je toho ešte veľa, čo musíme zistiť o fungovaní nášho mozgu. zdroj: unsplash.com

Neuróny v mozgu navzájom komunikujú prostredníctvom výbuchov elektrickej aktivity. Môžeme ju merať vo vlnách pomocou prístroja, ktorý sa nazýva elektroencefalogram (EEG). Zariadenie rozpoznáva päť tipov mozgových vĺn, od najpomalších po najrýchlejšie: delta, théta, alfa, beta, gama vlny. Keď sa telo a myseľ ešte nechystajú spať, mozog produkuje merateľné alfa a beta vlny, pričom prevládajú druhé z nich. Akonáhle sa cítime ospalí, prevezmú vládu alfa vlny.

Prvá fáza zaspávania (známa aj ako N1) je najľahšou formou spánku a zvyčajne trvá od jednej do piatich minút. Počas tejto fázy klesnú alfa vlny na menej ako 50 percent z celkového počtu mozgových vĺn a vedci môžu pozorovať vlnenie pomalších vĺn théta. „Ľudia strávia asi 5 % nočného spánku v N1, ale ide o extrémne nedostatočne preštudovanú fázu,“ vysvetľuje Delphine Oudiette, výskumníčka spánku z Parížskeho mozgového inštitútu.

Spánková technika, ktorej sa nevieme ubrániť

Počiatočné zaspávanie oslabuje naše zmysly a vnímanie prítomnosti, postupne nás prenáša z reality do sveta snov. Počas tejto fázy sa môžeme dostať do rôznych stavov, jedným z nich sú hypnagogické halucinácie. Hovoríme o dejoch, ktoré sa zdajú skutočné aj keď nie sú. Môžu byť vizuálne, sluchové alebo hmatové. Najčastejšie sa vyskytujú u dospievajúcich a so zvyšujúcim sa vekom ubúdajú. Je ale pravdou, že ženy ich zažívajú častejšie než muži.

INZERCIA

Zaujímavým prípadom je aj tetrisový efekt. Je to jav, pri ktorom našu myseľ zasahujú rušivé obrazy alebo myšlienky po vykonaní opakovanej činnosti. Predpokladá sa, že hry ako Tetris aktivujú vizuálno-motorické procesy v mozgu, ktoré majú na starosti koordináciu pohybu a vizuálneho vnímania. Aktivácia týchto procesov môže viesť k hypnagogickým halucináciám, počas ktorých zaspaním vidíme tvary z videohry. Efekt sa neobmedzuje len na herné efekty. Niektorí ľudia tvrdia, že majú hmatové hypnagogické halucinácie a po celom dni lezenia na skaly majú pocit akoby v rukách držali kamene.

spánková technika
Svalové kŕče sa nemusia objaviť iba pri nedostatočnom strečingu, ale vedia nás prekvapiť aj keď sa chystáme zaspať. zdroj: pexels.com

„Hypnagogické šklbnutia“ sú náhle svalové kontrakcie, ku ktorým dochádza, keď zaspávate. Kontrakcie svalov sú tak nečakané, že nás dokážu prebudiť. Zažije ich 60% až 70 percent ľudí, ktorí majú pocit, že padajú a chvíľu na to sa zo spánku strhnú. K prejavom hypnagógie patrí aj spánková paralýza. Nepríjemný pocit predstavuje stav, kedy je človek pri vedomí, ale nemôže hýbať svalmi. Často sa vyskytuje v sprievode s narkolepsiou. Hoci môže byť spánková paralýza desivá, príznaky zvyčajne ustúpia v priebehu niekoľkých minút bez akýchkoľvek zdravotných následkov.

INZERCIA

Experiment priniesol výsledky

Niektorým z najvýznamnejších umelcov našej doby poslúžila fáza N1 ako účinná spánková technika. Navodiť si vyššiu mieru kreativity skúšal Franz Kafka alebo Edgar Allan Poe. Salvador Dalí a Thomas Edison zaspávali v sede a v ruke držali lyžicu alebo loptičku. Keď im svaly ochabli, predmet spadol a zobudil ich. Stav, do ktorého sa dostali  využili, keď boli späť pri vedomí.

Týmto využitím hypnagógie sa inšpirovali výskumníci z Parížskeho mozgového inštitútu. Chceli zistiť či je táto spánková metóda naozaj účinná na zvýšenie kreativity. Ľuďom, ktorí sa podujali na experiment predložili matematický problém. Poskytli im dve pravidlá, ktoré mohli krok za krokom aplikovať, aby príklad vyriešili. Zahrnuli aj „skryté pravidlo“, ktoré dokázalo skrátiť čas na vyriešenie zadaného príkladu.

Inzercia
spánková technika
Ak by každý používal túto spánkovú metódu, boli by sme produktívnejší? zdroj: unsplash.com

Účastníci dostali inštrukcie, aby sa uložili do pohodlnej polohy a pokúsili sa zaspať. Rovnako ako slávni umelci, aj oni v ruke držali predmet, ktorý by ich po spadnutí zobudil. Vedci vďaka EEG sledovali, kedy sa ich mozog dostáva do fázy N1 a N2. Skupina, ktorá ostala aspoň 15 sekúnd v prvej spánkovej fáze, mala 83 percentnú úspešnosť pri odhalení skrytého pravidla. Na porovnanie, len 30% ľudí odhalilo tajné pravidlo, ak si vôbec neoddýchlo.

Keď sa výskumná vzorka dostala do hlbšej fázy spánku, schopnosti na odhalenie ďalšieho pravidla neboli prítomné. V závere sa tím zhodol na tom, že hypnagógia skutočne zlepšuje kognitívne schopnosti človeka, pretože sa dotyčný nachádza v stave, kedy sa poznanie prehlbuje a akonáhle je pri vedomí, dokáže ešte zachytiť tvorivý podnet.

Zdroje: www.healthline.com, www.livescience.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings