Kultúra Ľudia Svet

Manželky Henricha VIII.: láska alebo nástroj počatia? – II. časť

  • 17 decembra, 2021
  • 6 min read
Manželky Henricha VIII.: láska alebo nástroj počatia? – II. časť

 

Kto boli manželky Henricha VIII. ? Čím tieto ženy zlákali jedného z najznámejších panovníkov sveta? Akým spôsobom prispeli k rozmachu kráľovskej národnej identity Anglicka?

Prečítajte si pokračovanie osudov kráľových žien, ktoré za svoju lásku zaplatili priveľa.

 

INZERCIA

3. Jane Seymour – tá jediná pravá láska, ktorá dala kráľovi syna

Iba niekoľko dní po poprave Henrichovej druhej manželky (Anny Boleynovej) si kráľ vzal Jane Seymourovú. Jane slúžila ako dvorná dáma Kataríne Aragónskej (Henrichova prvá manželka) i Anne Boleynovej. Aby toho nebolo málo, matky Anny a Jane Seymourovej boli dokonca sesternicami. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že obľúbenosť kráľových prvých dvoch žien pramenila z ich vzdelania a kultivovanosti. No možno práve politický zápal Anny Boleynovej a vzdorovitá povaha Kataríny Aragónskej spôsobili to, že Henrich zatúžil po pokojnejšej povahe. Oženil sa s Jane Seymourovou – cudnou a pokornou ženou. Jane bola dokonalým obrazom manželskej poslušnosti. Nemala síce také vzdelanie ako jej predchodkyne, no bola oveľa zdatnejšia v domácich prácach. Aj keď sa o Janinom živote (spred pobytu na kráľovskom dvore) priveľa nevie, súčasníci spomínali jemnú a láskavú povahu. Kráľovnej sa podarilo vylepšiť rodinné vzťahy, keď svojho manžela zmierila s Mary – dcérou z panovníkovho prvého manželstva.

V októbri 1537 (približne rok po korunovácii) sa novej kráľovnej podarilo priviesť na svet toľko očakávaného mužského potomka – budúceho kráľa Eduarda VI. Kráľovná si všetky manželské povinnosti plnila do bodky, avšak svojho manžela predčasne opustila kvôli popôrodným komplikáciám. Henrich ostal Janinou smrťou hlboko zarmútený. Všetko nasvedčovalo tomu, že ak by nezomrela, bol by s ňou ženatý aj naďalej. Išlo totiž o jedinú z jeho manželiek, ktorej vystrojil oficiálny kráľovský pohreb a pochoval ju na mieste vyhradenom pre neho samého – v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor (St George’s Chapel, Windsor Castle).

INZERCIA
manželky
Jane Seymour – jediná manželka Henricha VIII., ktorá mu porodila syna Zdroj:sk.pinterest.com

 

4. Anna Klévska (Anne of Cleves) – strategický pešiak, ktorý sa zmenil na „milovanú sestru“

Aj keď boli v 16. storočí tzv. strategické manželstvá úplne bežné, v Henrichovom prípade to tak bolo iba pri Kataríne Aragónskej a neskôr Anne Klévskej. Po smrti Jane Seymourovej bol dva roky slobodný, až kým mu Lord kancelár Thomas Cromwell nesprostredkoval sobáš s jednou zo sestier Klévskych. Anna a Amelia boli dcéry nemeckého vojvodu z Cleves a Cromwell – oddaný protestantský reformátor, mal už svoje plány. Bol si bol vedomý toho, že manželstvo s Annou či Ameliou so sebou prinesie podporu Schmalkaldskej ligy – vojenskej aliancie luteránskych kniežat.

Inzercia

Henrich si tak na základe portrétov napokon vybral Annu a ona v roku 1540 dorazila do Anglicka. Po jej príchode však kráľ ostal nepríjemne šokovaný, keď zistil, že budúca manželka vôbec nie je taká krásna ako na obraze. Pokúšal sa svadbu zastaviť, no dohoda pokročila príliš ďaleko a zväzok uzavreli.

Iní zasa tvrdia, že Henrichovo ego zostalo naštrbené po epizóde, keď ho Anna nespoznala v prestrojení. Každopádne štvrtá manželka nespĺňala jeho predstavy anglickej dámy, a tak jej neostávalo nič iné ako po šiestich mesiacoch spolužitia prijať rozvod. Žili však spolu v pokoji a mieri až do smrti panovníkovej „novej sestry“.

Anna Klévska – z manželky na „milovanú sestru“ Zdroj:sk.pinterest.com

 

5. Katarína Howardová (Catherine Howard) – omladzujúce manželstvo plné lásky a žiadostivosti

Po manželstve bez citu či príťažlivosti zablúdil kráľ k mladej a temperamentnej Kataríne Howardovej. Bola sesternicou Anny Boleynovej a Jane Seymourovej, takže pochádzala z aristokratického rodu. V tom období začal mať Henrich nadváhu a náročnou sa preňho stala aj chôdza. Svoje nadšenie z novej nevesty dával najavo množstvom darov, dokonca ju nazval „ružou bez tŕnia“. Ani nie rok po svadbe sa ale objavili fámy o manželkinej nevere. Podozrievali ju zo zapletenia sa s kráľovým obľúbencom – Thomasom Culpepperom, ale aj z rôznych tajných dohôd. Henrichovi sa podarilo zhromaždiť dostatok dôkazov, a tak bola 13. februára 1542 kráľovná popravená za cudzoložstvo a zradu v Tower Green.

Katarína Howardová – kráľova „ruža bez tŕnia“ Zdroj:sk.pinterest.com

 

6. Katarína Parrová (Catherine Parr) – tá, ktorá vniesla stabilitu na dvor Henricha VIII.

Katarína bola Henrichovou šiestou a zároveň aj poslednou manželkou. Zostala mu verná až do jeho smrti v roku 1547. Táto skúsená žena si už mnohým prešla (okrem iného dvakrát ovdovela) a vniesla do ich manželstva istú citovú zrelosť. Úlohy kráľovnej, matky a nevlastnej matky sa zhostila s veľkou dávkou zodpovednosti a spravodlivosti. Pokračovala v stopách kráľovej tretej ženy (Jane Seymourovej) a zaumienila si na dvor priniesť mier. Prinavrátila manželove dcéry z prvých dvoch manželstiev do nástupnického rodu a mala na nich i značný vplyv. Ukázala sa ako starostlivá a láskavá nevlastná matka, ktorá vniesla na dvor stabilitu. Zo všetkých Henrichových žien mala práve ona najväčší vplyv na najrozmanitejšie oblasti dvorskej kultúry, náboženstva a celkového postavenia žien. Počas obdobia manželovho odchodu do vojny s Francúzskom, jej bola pridelená úloha regentky.

Katarína napokon zomrela v roku 1548, rok po Henrichovej smrti.

Katarína Parrová – posledná manželka Henricha VIII. Zdroj:sk.pinterest.com

 

Zdroje: www.history.com, www.thecollector.com

 

About Author

Juliana Nemcikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings